W ostatnim czasie miałem okazję po raz kolejny porozmawiać i wymienić poglądy z moim serdecznym kolegą mec. Jackiem Miłaszewskim – znakomitym specjalistą od tematyki odszkodowań i zadośćuczynień, autorem znanego bloga „Przepraszam nie wystarczy”.

Jak się okazało, nasze spotkanie i rozmowa miały swój dalszy ciąg …

GetBackJacek doszedł bowiem do wniosku, że poruszane przez nas wątki są na tyle ciekawe, że warto je spisać i opublikować w formie swoistego wywiadu. Jego pierwsza część jest dostępna tutaj, a skupiamy się w niej na problemach firmy GetBack S.A., a zwłaszcza kwestią dochodzenia roszczeń przez właścicieli obligacji tej firmy. Zainteresowanych zapraszam do lektury:

Afera GetBack odszkodowanie? (wywiad)

Ponieważ jednak wątki dotyczące GetBack stanowiły tylko małą część naszej rozmowy, można zapewne spodziewać się dalszych części. O kolejnych publikacjach będę Was oczywiście informował.

Pisałem już o tym, że znamy projekt zmian w prawie upadłościowym – krótko tutaj, a szerzej tutaj. Jak zaznaczyłem, bardzo duże zmiany są planowane w zakresie orzekania planu spłaty oraz umorzenia długów. Dotyczą one zarówno odnośnie konsumentów, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą (jednoosobowych przedsiębiorców).

Pytasz, Dłużniku, jak to będzie z tym umorzeniem długów?

Wytęż uwagę, bo nowe przepisy nie są proste.

Jak pisałem jeszcze w zeszłym roku, celem nowych przepisów ma być wprowadzenie takich samych zasad umorzenia długów dla osób fizycznych – zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Reguły te mają wyglądać następująco:

 1. Zasadą ma być orzeczenie wobec Ciebie planu spłaty trwającego do 3 lat (co to jest plan spłaty – odsyłam choćby do bezpłatnego e-booka tutaj).
 2. Jeżeli sąd stwierdzi, że brak możliwości spłaty długów wynika z Twojego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa – plan spłaty ma trwać od 3 do 7 lat.
 3. Umorzenie niespłaconych długów bez planu spłaty ma następować tylko w sytuacjach absolutnie wyjątkowych. Przykład: jeżeli jesteś, Dłużniku, trwale niezdolny do ich spłaty nawet w części (np. w wyniku trwałego i nieodwracalnego kalectwa).
 4. Jeżeli niezdolność do spłaty nawet części długów ma charakter przejściowy, to sąd umarza niespłacone długi tylko warunkowo. Tak się stanie np. w wypadku przejściowych problemów ze zdrowiem lub znalezieniem pracy. Warunkowe umorzenie długów stanie się ostateczne, gdy w ciągu 7 lat żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty.

Możliwa zatem będzie sytuacja, w której po upadłości dojdzie do warunkowego umorzenia Twoich długów na okres 7 lat, jednak tuż przed upływem siedmioletniego okresu „próbnego” wierzyciel zwróci się do sądu z wnioskiem o orzeczenie planu spłaty na kolejne 7 lat.

Natomiast sąd odmówi ustalenia planu spłaty a także umorzenia niespłaconych długów, jeżeli w okresie 10 lat wstecz:

 1. ogłoszono już Twoją upadłość
 2. sąd orzekł wobec Ciebie zakaz działalności gospodarczej
 3. zapadł wobec Ciebie wyrok z tzw. skargi pauliańskiej (tj. za wyprowadzanie i ukrywanie majątku na szkodę wierzycieli)
 4. zostałeś skazany wyrokiem karnym za przestępstwa z art. 300-302 kodeksu karnego (czyli za działanie w celu uniknięcia spłaty długów)
 5. do umorzenia długów nie dojdzie także, gdy nie wykonywałeś swoich obowiązków w trakcie upadłości, lub okłamałeś sąd odnośnie swojego majątku lub sytuacji osobistej.

Negatywna decyzja sądu oznacza, że po przejściu upadłości zostajesz bez majątku i nadal obciążony długami.

Co ważne – jeżeli w sprawach wymienionych w c), d) lub e) powyżej toczy się już postępowanie sądowe, decyzja odnośnie ustalenia planu spłaty a także umorzenia niespłaconych długów zostaje zawieszona do czasu zakończenia tego postępowania.

Jest jeszcze jedna możliwość – i dotyczy ona tylko trybu upadłości konsumenckiej. Sąd może zadecydować o umorzeniu długów bez planu spłaty już w chwili ogłaszania upadłości konsumenckiej, jeżeli:

 1. nie masz majątku
 2. nie pozbywałeś się wcześniej cennych składników majątku
 3. Twoje problemy finansowe nie zostały spowodowane celowo lub wskutek Twojego rażącego niedbalstwa
 4. a Twoja sytuacja osobista wskazuje jednoznacznie, że jesteś, Dłużniku, trwale niezdolny do spłaty długów.

Jeżeli niezdolność do spłaty nawet części długów ma charakter przejściowy, sąd może umorzyć niespłacone długi tylko warunkowo – tak jak to opisano powyżej.

Przed podjęciem takiej decyzji sąd pyta jednak wierzycieli o ich opinię.

***umorzenie długów

Moja opinia odnośnie nowych zasad planu spłaty i umorzenia długów?

Osoby trudniące się seryjnym pisaniem wniosków o upadłości konsumenckie – a jest już przecież takich na rynku sporo – będą miały łatwiej. Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie odbywało się niemalże „mechanicznie”, bez głębszej analizy sprawy przez sędziego.

Podobna sytuacja dotyczy wniosków o upadłość przedsiębiorców – osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Teoretycznie wyjątkiem pozostaje konieczność posiadania majątku wystarczającego na koszty postępowania. Jednak nie ma przeszkód, by osoba, która takiego majątku nie ma, wyrejestrowała działalność z CEiDG i ogłosiła upadłość jako konsument.

Jednak „sukces” – w postaci ogłoszenia upadłości – będzie tylko pozorny.

Dla dłużników rozczarowanie przyjdzie później. Chwilą prawdy będzie bowiem decyzja sądu o ewentualnym umorzeniu długów (z planem spłaty lub bez tego planu). Ta zaś nastąpi dopiero na koniec upadłości, po nastąpieniu wszelkich negatywnych skutków upadłości (sprzedaż majątku przez syndyka, informacja dla postronnych o fakcie ogłoszenia upadłości itp.).

Dlatego też wśród osób, które prześledzą dokładnie nowe zasady, bądź też skorzystają z rzetelnej konsultacji profesjonalistów, nastąpi swoisty „efekt mrożący”. Czyli obawa przed tym, czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na pewno dojdzie do pełnego umorzenia niespłaconych długów. Przypomnę, że na takie umorzenie będzie można oczekiwać nawet przez 14 lat po przeprowadzeniu samej upadłości.

Podkreślam więc, że ocena, czy rzeczywiście dojdzie do częściowego lub całkowitego umorzenia długów, powinna nastąpić przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Oczywiście w trakcie samej upadłości, dłużniku, możesz zażądać jej umorzenia przez sąd. Wracasz wtedy w zasadzie do punktu wyjścia (za wyjątkiem jedynie odzyskania sprzedanego przez syndyka majątku). Tyle, że w takim razie po co ją rozpoczynać i tracić czas, który można poświęcić próbom znalezienia innego wyjścia z trudnej sytuacji?

Swoistym „wentylem bezpieczeństwa” może być składanie wniosków o upadłość konsumencką razem z wnioskiem o jednoczesne umorzenie długów bez orzekania o planie spłaty. Jednak, po pierwsze, taki wniosek będzie dostępny tylko dla węższego grona osób (o trudnej sytuacji osobistej), a po drugie, nie wiadomo, jak restrykcyjnie będą do takich wniosków podchodzić sędziowie. Możliwość tak szybkiego i na swój sposób bezbolesnego uwolnienia się od wszystkich zaciągniętych długów może budzić opory, skądinąd zresztą słuszne.

Na koniec. Skoro wnioski o upadłość konsumencką będą rozpoznawane w zasadzie automatycznie, a jednocześnie obawa przed brakiem umorzenia długów zniechęci część zainteresowanych do składania wniosków, w dodatku część upadłości zakończy się w zasadzie już w chwili ogłoszenia (umorzenie razem z ogłoszeniem upadłości) – to może się zdarzyć, że sądy upadłościowe będą działały szybciej. Na dziś trudno mi ocenić, czy tak rzeczywiście będzie, ale jest na to szansa.

 

************

Poczytaj także o:

Jak pisałem ostatnio, poznaliśmy już długo oczekiwany projekt zmian w prawie upadłościowym.

Jak się okazuje, zmian tych jest sporo. Dotyczą one nie tylko upadłości konsumenckiej, ale także upadłości przedsiębiorców – szczególnie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Sądzę, że aby omówić tylko najważniejsze nowości, będę potrzebował kilku najbliższych postów.

Pamiętajmy też, że na razie mamy do czynienia tylko z projektem ustawy – ale jestem przekonany, że stanie się obowiązującym prawem jeszcze przed najbliższymi wyborami.

Tak więc, gdybyś dłużniku pragnął za kilka miesięcy szukać szansy na oddłużenie w ogłoszeniu upadłości, to między innymi:

 1. nie licząc kwestii posiadanego majątku, nie ma już większego znaczenia czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy też jesteś konsumentem, który zaciągnął zbyt wiele chwilówek… Wiele zmian zrównuje sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz konsumentów. W obu przypadkach celem upadłości jest umorzenie niespłaconych długów.
 2. gdy złożysz wniosek jako konsument, przy jego rozpoznawaniu sąd nie będzie już badał czy zadłużyłeś się celowo, bądź wskutek swojego niedbalstwa.

Upadłość konsumencka

Konsument nie będzie mógł ogłosić upadłości w zasadzie tylko gdy w okresie 10 lat wstecz:

 • już ogłoszono jego upadłość
 • sąd orzekł wobec niego zakaz działalności gospodarczej
 • zapadł wobec niego wyrok z tzw. skargi pauliańskiej (tj. za wyprowadzanie i ukrywanie majątku na szkodę wierzycieli)
 • został skazany wyrokiem karnym za przestępstwa z art. 300-302 kodeksu karnego (czyli za przestępstwa w celu uniknięcia spłaty długów).

Upadłość przedsiębiorcy

Natomiast przedsiębiorca nie może ogłosić upadłości, gdy nie będzie posiadał majątku wystarczającego przynajmniej na koszty upadłości (czyli jak dotychczas).

Co równie ważne – sąd nie będzie już uzależniał ogłoszenia upadłości konsumenckiej od tego, czy były przedsiębiorca miał obowiązek składać wniosek o upadłość przedsiębiorcy.

Dlatego też nie ma przeszkód, by przedsiębiorca, który nie ma żadnego majątku, wyrejestrował działalność z CEiDG i ogłosił upadłość jako konsument.

Zmiany te są związane z tym, że umorzenie niespłaconych długów na koniec upadłości nie będzie już takie proste, jak dotąd – ale o tym dalej.

Inne nowości

o ile posiadasz jeszcze jakieś wartościowe składniki majątku, to nawet jako nie-przedsiębiorca, możesz (względnie – Twój wierzyciel może) skorzystać z instytucji tzw. „pre-packu”, to znaczy szybkiej sprzedaży majątku przez syndyka. W tym trybie sprzedaż następuje w zasadzie jednocześnie z ogłoszeniem upadłości. W kwestii dokładniejszych informacji o tym, czym jest „pre-pack”, odsyłam choćby do wybitnego specjalisty od tej tematyki, mec. Karola Tatary, czyli tutaj. Względnie do mojego artykułu o pre-packu, zamieszczonego w kwartalniku „Doradca Restrukturyzacyjny” – skan tutaj. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzono zmiany dotyczące sytuacji małżonka (również byłego) upadłego. Małżonek bankrutującego dłużnika będzie mógł żądać sądowego stwierdzenia, że jego rozdzielność majątkowa zwalnia go z długów współmałżonka. Dlaczego nie będzie to działać w praktyce – odsyłam do swojego artykułu, dostępnego tutaj.

Twoi wierzyciele będą zgłaszać wierzytelności bezpośrednio do syndyka, a nie sędziego-komisarza. Wśród prawników będzie to budzić mnóstwo wątpliwości od strony teoretycznej – ale jest w sumie rozwiązaniem słusznym, bo przyspiesza tworzenie listy wierzytelności, a zatem i koniec samej upadłości.

Syndyk będzie mógł poszukiwać Twojego majątku z pomocą komornika sądowego. Z racji tego, że komornik prowadzi egzekucję na rzecz jednego wierzyciela, a syndyk egzekucję na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, nasuwa mi się pytanie – dlaczego syndyk sam nie mógłby dysponować w tym zakresie uprawnieniami podobnymi do komornika, np. wyszukiwać nieruchomości w elektronicznych księgach wieczystych po nazwisku lub nazwie upadłego? Byłoby i szybciej i taniej.

Jeżeli panicznie boisz się wszelkiego kontaktu z sądem, to przewidziano możliwość zawierania przez dłużników układu z wierzycielami poza sądem. Sąd taki układ tylko zatwierdzi. Rozwiązanie to ma odciążyć – i tak już przeciążone – sądy upadłościowe. Czy odciąży? Moim zdaniem niewiele się tu zmieni. Teoretycznie, by doszło do zawarcia układu, wystarczy, by zgodziła się na niego tylko część Twoich wierzycieli (której przysługuje łącznie co najmniej 2/3 Twoich długów). Ale takie działania negocjacyjne są już przecież dziś prowadzone nie tylko przez licencjonowanych doradców, ale też przez osoby nie posiadające licencji. Z różnym skutkiem.

Bardzo duże zmiany są planowane w zakresie umorzenia niespłaconych długów – i to zarówno odnośnie konsumentów, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą (jednoosobowych przedsiębiorców). Temu jednak trzeba będzie poświęcić osobny artykuł.

Zatem ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi.

I oto pojawił się długo oczekiwany projekt zmian w prawie upadłościowym, dotyczący głównie upadłości konsumenckiej – dostępny TU.

Szerzej na ten temat już wkrótce – zachęcam do lektury bloga.

W ostatnim artykule opisywałem pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na ograniczenie odpowiedzialności małżonków tych upadłych, którzy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą. Wskazałem także swoje zastrzeżenia do proponowanych uregulowań.

Kontynuując temat, ze swojej strony uważam, że kwestia rozdzielności majątkowej upadłego i jego małżonka winna zostać uregulowana następująco:

1./ W przypadku gdy na dzień upadłości jednego z małżonków istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa – obowiązują zasady dotychczasowe, tj. wskutek ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości.

2./ Rozważyć należy, moim zdaniem, rozszerzenie zawartego w art. 125 ust. 5 PU katalogu przedmiotów, które nie wchodzą do masy upadłości (zostają u drugiego małżonka). Zastanowiłbym się, czy nie włączyć tu np. drobnych przedmiotów codziennego użytku, jeżeli małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce syndyk i tak ze sprzedaży tych przedmiotów uzyskuje niewiele lub zgoła nic, a taka sprzedaż zawsze wiąże się z kosztami.

Zmiana ta ma uzasadnienie z racji odmienności pomiędzy egzekucją komorniczą, a „egzekucją przez upadłość”. W przypadku egzekucji komorniczej komornik (w uproszczeniu) zajmuje majątek wspólny, tylko jeżeli dług powstał za zgodą drugiego małżonka lub w związku z działalnością przedsiębiorstwa dłużnika. Natomiast w przypadku upadłości konsumenckiej – jak napisałem wyżej – majątek wspólny jest zajmowany przez syndyka bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

3./ Rozdzielność uczyniona w ciągu roku przed złożeniem wniosku jest bezskuteczna wobec masy upadłości.

4./ Ustanowienie rozdzielności majątkowej u notariusza jest bezskuteczne, jeżeli nastąpiło w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku. Obecnie są to dwa lata przed złożeniem wniosku – moim zdaniem jest to termin zbyt długi.

5./ Powyższe zasady proponuję uzupełnić o następujące rozwiązanie:

Sędzia-komisarz na wniosek małżonka upadłego, byłego małżonka upadłego lub syndyka uznaje, że ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy majątkowej jest skuteczne wobec masy upadłości, jeżeli rozdzielność ta nie doprowadza do rażącego pokrzywdzenia wierzycieli, a wnioskodawca nie wiedział o okolicznościach uzasadniających ogłoszenie upadłości.

Regulację powyższą stosuje się odpowiednio także do sytuacji, gdy rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, a także do sytuacji, gdy w wyniku umowy majątkowej ograniczono wspólność majątkową.

Dlaczego tak? Szukając rozwiązania, trzeba znaleźć kompromis pomiędzy dwiema sprzecznymi wartościami.

Z jednej strony chodzi o interes byłego lub obecnego małżonka upadłego, który w pewnych sytuacjach nie powinien odpowiadać swoim majątkiem za długi upadłego.  Z drugiej strony ważne jest – jak pisałem wcześniej – jak najszybsze zakończenie każdego postępowania upadłościowego.

Zaproponowana przez Ministerstwo możliwość wszczynania odrębnego procesu cywilnego w przedmiocie skuteczności rozdzielności majątkowej skutkować będzie faktycznym zawieszeniem upadłości aż do czasu rozstrzygnięcia tego procesu.

Sprawy tego rodzaju da się rozstrzygnąć możliwie najszybciej tylko w sądach upadłościowych, z racji tego, że rozstrzygać będą sędziowie-komisarze mający szczegółową wiedzę odnośnie przebiegu danego postępowania, a także sytuacji upadłego.

Mam świadomość tego, że omawiane rozwiązanie zwiększy ilość spraw w sądach upadłościowych, ale powtarzam po raz kolejny – problemów tych sądów nie da się rozwiązać poprzez nowelizacje przepisów, a jedynie przez zmiany w logistyce pracy sądów i sędziów. Ten temat wymagałby jednak osobnego omówienia.

Jak również napisałem w poprzednim artykule, ustanowienie rozdzielności majątkowej wiąże się zazwyczaj z podziałem majątku dorobkowego. Wskutek podziału następuje zazwyczaj uszczuplenie przyszłej masy upadłości, co pośrednio skutkuje pokrzywdzeniem wierzycieli upadłego. Konieczne jest więc wprowadzenie innego kryterium, niż brak pokrzywdzenia wierzycieli. Kryterium to siłą rzeczy musi mieć charakter ocenny, bowiem sytuacja każdego upadłego jest jedyna w swoim rodzaju.

Rozważałem także kryterium polegające na ocenie, czy „rozdzielność nie prowadzi do nadmiernego uprzywilejowania małżonka kosztem pozostałych wierzycieli upadłego”. Jednak stopień takiego uprzywilejowania dałoby się ocenić dopiero na etapie spłaty wierzycieli przez syndyka, a do tej spłaty mogłoby dojść … dopiero po ustaleniu czy syndyk ma respektować rozdzielność, czy też nie. Istna kwadratura koła. Dlatego też wydaje mi się, że kryterium „rażącego pokrzywdzenia wierzycieli” lepiej spełniłoby swoje zadanie.

Oczywiście sędzia-komisarz musiałby każdorazowo ocenić, czy w danym przypadku dochodzi do pokrzywdzenia wierzycieli, a zwłaszcza czy stopień tego pokrzywdzenia ma charakter rażący.

Zastanawiam się także nad następującym „wentylem bezpieczeństwa”:

„Sędzia-komisarz może uznać, że ustanowienie rozdzielności majątkowej (…) jest skuteczne wobec masy upadłości, jeżeli małżonek upadłego lub były małżonek upadłego wykaże, że nie wiedział o okolicznościach uzasadniających ogłoszenie upadłości.”

Takie rozwiązanie byłoby jednak chyba zbyt daleko idące. Ciekaw jestem zresztą Waszych opinii na ten temat.

W opisanym powyżej pomyśle sporo rzeczy wymaga dopracowania od strony ściśle prawnej, ale myślę, że na dziś wystarczy już tej zabawy w legislatora.

Prace nad zmianami w zasadach upadłości konsumenckiej nadal trwają. Jak wynika z artykułu w „Rzeczpospolitej”, rozważana jest obecnie kwestia odpowiedzialności małżonków osób, które prowadziły wcześniej działalność gospodarczą.

Upadłość konsumencka małżonka – jak jest obecnie?

upadłość konsumencka małżonkaPo ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków, ich majątek wspólny – zazwyczaj największa część dorobku życiowego – zostaje zajęty i sprzedany przez syndyka.

Co ważne, upadłość może niejako anulować ustanowioną wcześniej rozdzielność majątkową – jeżeli (w uproszczeniu) rozdzielność majątkowa powstała w ciągu roku przed wystąpieniem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Nawet w wyniku rozwodu. Może zatem dojść do sytuacji, w której rozwiedziony małżonek będzie nadal odpowiadał za długi byłego męża/żony.

Upadłość konsumencka małżonka – jak ma być?

Obecnie rozważany jest pomysł, by małżonek bankrutującego przedsiębiorcy mógł żądać sądowego stwierdzenia, że jego rozdzielność majątkowa zwalnia go z długów współmałżonka – przy czym warunkiem ma być, by:

– pokrzywdzony małżonek nie wiedział o kłopotach prowadzących do upadłości

– a jednocześnie ta rozdzielność nie doprowadza do pokrzywdzenia wierzycieli.

Co sądzę o tym pomyśle?

Po pierwsze, samo zagadnienie jest warte uwagi. Upadłość konsumencka małżonka może stanowić problem dla całej rodziny. Problem pokrzywdzenia drugiego małżonka jest sygnalizowany nie od dziś. Obecne zasady – opisane powyżej – premiują wierzycieli kosztem małżonka. Ma to swoje uzasadnienie. Małżonkowie zazwyczaj wspólnie korzystają z tego, co tylko jedno z nich wypracuje. Powinni zatem wspólnie ponosić ciężary związane z użytkowanym wspólnie majątkiem. Można się jednak zastanawiać, czy obecne reguły powinny obowiązywać w każdym przypadku, bez żadnych wyjątków.

Po drugie, istnieje jednak poważne ryzyko, że proponowane rozwiązanie będzie czysto abstrakcyjne. Przy opisanych założeniach nie da się z niego skorzystać w praktyce, chyba że wartość wspólnego majątku była niewielka. Kluczowe znaczenie ma to, jak zostanie sformułowany drugi z powołanych warunków – tj. kwestia, czy rozdzielność nie doprowadza do pokrzywdzenia wierzycieli.

Samo ustanowienie rozdzielności nie wiąże się z pokrzywdzeniem wierzycieli. Istotny jest dokonywany później podział majątku dorobkowego. Małżonkowie posiadany majątek mogą podzielić między siebie w sposób dowolny.

Jeżeli całość przejmie ten małżonek, który później ogłasza upadłość – nie będzie żadnego problemu, ponieważ całość tego majątku zostanie w trakcie upadłości przeznaczona na spłatę długów. Ale przecież taki podział jest rzadkością. Zasadniczo zawsze przyszły upadły rezygnuje z jakiejś części wspólnego majątku na rzecz swojego małżonka. Jak więc taki podział może nie prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli? Zawsze doprowadza. Dlatego tak istotna będzie dokładna treść nowych przepisów. Czy będzie krzywdzący dla wierzycieli taki podział, w którym każdy z małżonków zatrzymuje połowę wspólnego majątku?

W praktyce problematyczne będzie też zapewne wykazanie, że pokrzywdzony małżonek nie wiedział o kłopotach prowadzących do upadłości. Takir sytuacje z pewnością występują (np. w przypadku małżeństw żyjących w faktycznej separacji), ale pamiętajmy, że to małżonek powołujący się na rozdzielność majątkową, będzie musiał udowodnić swój brak wiedzy. Z założenia sąd będzie domniemywał, że małżonkowie o takich życiowych kłopotach rozmawiają.

Po trzecie, proponowane przez Ministerstwo rozwiązanie w sposób drastyczny przedłuży postępowanie upadłościowe. Nie będzie mogło się ono zakończyć do czasu zakończenia procesu (klasycznego procesu sądowego, z rozprawą, świadkami, biegłymi) ustalającego, czy małżonek upadłego wskutek ustanowionej rozdzielności nie odpowiada swoim już majątkiem za długi męża lub żony. Syndyk musi przecież wiedzieć, co ma w masie upadłości i co może sprzedać, żeby spłacić wierzycieli.

A przecież cel reformy jest dokładnie odwrotny. Upadłość konsumencka ma być szybka i masowa.

O tym, co z tym zrobić, napiszę w kolejnym poście.

Czy pamiętacie ten artykuł? Napisałem w nim, że moim zdaniem w przyszłości możliwe są zmiany, które będą miały na celu ograniczenie dostępu do upadłości konsumenckich.

Wygląda na to, że się myliłem. A może w Ministerstwie Sprawiedliwości czytają tego bloga?

Na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się na początku tego tygodnia, sędzia prof. Anna Hrycaj i mec. Karol Tatara zaprezentowali założenia zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumentów – w tym również osób, które bez powodzenia prowadziły wcześniej działalność gospodarczą i chciałyby starać się o umorzenie długów.

Czego się dowiedzieliśmy? Zmian ma być sporo i to ważnych.

Po pierwsze, warunki upadłości zostaną jeszcze bardziej złagodzone.

Sąd nie będzie już sprawdzał, czy dłużnik wpadł w spiralę długów „umyślnie” lub wskutek „rażącego niedbalstwa”. Takie osoby też będą mogły – najprawdopodobniej raz na 10 lat – ogłosić upadłość konsumencką.

Barierą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej będą:

– prawomocne orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

–  prawomocny wyrok skazujący dłużnika za przestępstwa „gospodarcze” (pozbywanie się majątku, spłata wybranych wierzycieli kosztem innych itp.)

– prawomocny wyrok z tzw. skargi pauliańskiej (pozbywania się majątku w celu uniknięcia spłaty długów)

Po drugie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą traktowani podobnie, jak konsumenci.

– ujednolicone będą zasady umarzania niespłaconych zobowiązań. Możliwe będzie także ich umorzenie bez orzekania planu spłaty

– przedsiębiorcy – osoby fizyczne będą mieli po ogłoszeniu upadłości prawo do uzyskania środków na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch lat.

Po trzecie, maksymalny okres planu spłaty zostanie wydłużony do siedmiu lat (obecnie wynosi on 4,5 roku).

Po czwarte, zapewnione ma być prawo dłużników do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, celem właściwego przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Planowane jest też sporo drobniejszych zmian proceduralnych, takich jak wskazanie, że w stosunku do konsumentów można przeprowadzić tzw. przygotowaną likwidację (pre-pack) czyli szybką sprzedaż majątku przez syndyka (której – jak wszyscy wiemy – mec. Tatara jest wielkim wyznawcą).

Mój komentarz? Niestety nie będzie pozytywny.

W Ministerstwie dostrzegają jakoby opisane przeze mnie tutaj problemy organizacyjne, które doprowadziły do tego, że obecnie system upadłości konsumenckiej stał się w dużej mierze niewydolny. Na konferencji wskazano bowiem, że potrzebne są kolejne ułatwienia, które uproszczą i przyśpieszą oddłużanie.

Problem w tym, że zmiany w takim kształcie nie tylko nie udrożnią systemu, ale wręcz doprowadzą do dalszego wzrostu ilości spraw w sądach upadłościowych.

Zgadzam się też z komentarzem wiceprezesa Związku Banków Polskich, że omawiane zmiany będą stanowić zachętę do nieodpowiedzialnego zadłużania się, co przełoży się także na pogorszenie bezpieczeństwa prowadzenia interesów.

Z ciekawostek – bardzo miłym akcentem było odwołanie się przez mec. Tatarę w jego wystąpieniu do mojego bloga. Dziękuję, Panie Mecenasie, zachęcam do dalszego czytania.

O planowanej nowelizacji pisała wczoraj także „Rzeczpospolita” – polecam zainteresowanym.

Czy wiecie skąd pochodzi termin „bankructwo”?

Słowo to powstało w średniowiecznej Florencji – znaczącym mieście kupieckim ówczesnych czasów – i pochodzi od łacińskich słów „banca rotta”, które oznaczają „złamany szyld” lub „złamane liczydło”. Zwyczajowo w przypadku niewypłacalności kupca ceremonialnie łamano należący do niego szyld lub jego liczydło. Symbolizowało to fiasko prowadzonego przez dłużnika biznesu.

Anglicy zaadaptowali powyższe włoskie słowa w następujący sposób:

– „bank” dla „banca”

– „rupt” w miejsce „rotta”  („rupt” oznacza „złamany”)

Stąd słowa „bankructwo” i „bankrut”.

Sankcje za niewypłacalność były pierwotnie surowe. Kodeks Drakona (żyjącego w VII w. p.n.e. twórcy pierwszego spisanego kodeksu praw ateńskich) stanowił, że „wierzyciele są uprawnieni do rozczłonkowania ciała swego dłużnika” – co należy zapewne uznać za swoistą pierwszą „koncepcję” dzisiejszego podziału przez syndyka funduszów masy upadłości 😊.

Na szczęście dla dłużników, z czasem kary złagodniały. Nie na tyle jednak, by bankructwo nie wiązało się z uszczerbkiem dla wizerunku i honoru dłużnika.

Jedną z przyczyn, dla którego w okresie międzywojennym XX w. w naszym kraju obowiązywały całkowicie osobne regulacje dla „prawa upadłościowego” i „prawa układowego”, były właśnie negatywne konsekwencje dla wizerunku dłużnika.

Postawiony w stan upadłości kupiec, by zachować honor, winien strzelić sobie w głowę (co też, wbrew pozorom, często się zdarzało). Natomiast kupiec, wobec którego otwarto postępowanie układowe, nie był w upadłości – on był „w układzie” z wierzycielami – co stanowiło honorową drogę wyjścia z kłopotów finansowych.

Podobny sposób myślenia – dążenie do tego by układ z wierzycielami nie kojarzył się automatycznie z upadłością – doprowadził dwa lata temu do uchwalenia Prawa restrukturyzacyjnego, i wprowadzenia „postępowań restrukturyzacyjnych” zamiast wcześniejszej „upadłości układowej”. Czy osiągnięto pożądany skutek? W mojej ocenie niekoniecznie, ponieważ sporo wniosków restrukturyzacyjnych składanych jest zbyt późno, by można było ocalić firmę przed upadłością. Ale to już temat na inny post na blogu.

 

Na podstawie m.in.: Donald L. Swanson, A History of Ancient Bankruptcy Laws, https://mediatbankry.com/2017/06/08/a-history-of-ancient-bankruptcy-laws/

Tytuł nieco prowokacyjny. Lecz pracuję w swoim fachu dostatecznie długo, by móc powiązać pewne fakty, a następnie pokusić się o wyciągnięcie z nich określonych wniosków. Te zaś nie wyglądają zachęcająco dla osób, które zastanawiają się nad skorzystaniem z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej i związanej z nią możliwości oddłużenia.

Sądzę, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości czekają nas zmiany, które będą miały na celu ograniczenie dostępu do upadłości konsumenckich.

Po pierwsze, sądy upadłościowe są kompletnie zakorkowane wnioskami o upadłość konsumencką. Liczba spraw w wydziałach upadłościowych wzrosła w okresie 2014 – 2017 przeciętnie o ok. 400 – 500%, przy zachowaniu z grubsza tej samej liczby etatów sędziowskich.

Coraz większa liczba wniosków jest nie tylko oddalana (co jest równoznaczne z odmową ogłoszenia upadłości – obecnie ok. 30 – 35 % z tendencją wzrostową), ale także zwracana z powodu niespełniania wymogów formalnych, czasami z całkowicie bzdurnych powodów (co nasuwa przypuszczenie, że w pierwszej kolejności sąd sprawdza, czy nie da się wniosku za wszelką cenę zwrócić bez rozpatrzenia).

Sami sędziowie za tego rodzaju sprawami nie przepadają. I trudno się dziwić. W końcu mowa tu o sędziach specjalizujących się w sprawach gospodarczych, z którą to specyfiką upadłości konsumenckie mają niewiele wspólnego.

Podobno w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją przepisów o upadłości. Ponieważ planowanymi zmianami nikt się nie chwali, należy zakładać, że nie będą one przyjęte życzliwie przez ogół obywateli, ani też przez prawników.

Pamiętajmy, że przepisy dotyczące Prawa upadłościowego powstają co do zasady w Ministerstwie Sprawiedliwości, tam zaś ton i zakres pracy merytorycznej narzucają sędziowie delegowani do pełnienia funkcji urzędniczych.

Delegowanie sędziów do ministerstwa jest zresztą naszym krajowym fenomenem. Nie znam drugiego kraju Unii Europejskiej, gdzie sędzia może być jednocześnie urzędnikiem, nawet jeżeli w czasie pracy w ministerstwie nie wydaje wyroków. Pensje jednak pobiera dwie: urzędniczą i sędziowską.

Nadto wiewiórki donoszą nam, że urzędnicy państwowi wysokiego szczebla zlecili analizę wysokości kosztów postępowań upadłościowych ponoszonych przez Skarb Państwa. To oczywiste, że chodzi tu o upadłości konsumenckie, ponieważ upadłości przedsiębiorców finansowane są z majątku upadłych firm.

Jest też jasne, że każdy wynik takiej analizy będzie przemawiał przeciwko upadłościom konsumenckim. Urzędnicy nie biorą pod uwagę korzyści wynikających z tego, że osoby oddłużone wychodzą z szarej strefy, podejmują legalną pracę, konsumują towary i usługi – czyli płacą PIT i VAT – bo to trudno policzyć. Liczy się jedynie pozycja wydatków w budżecie na dany rok.

Wszystkie powyższe symptomy świadczą o tym, że czekają nas zmiany, w ten czy inny sposób prowadzące do ograniczenia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckich.

Obym się mylił. Pisałem o tym już kilkakrotnie, lecz napiszę jeszcze raz – upadłość konsumencka nie służy cwaniakom do tego, by wyłudzić pieniądze (pożyczki, kredyty itp.) i uniknąć odpowiedzialności. Jeżeli ktoś celowo, bądź wskutek niedbalstwa doprowadził swoje finanse do opłakanego stanu, to naprawdę trudno jest mu dziś ogłosić upadłość konsumencką. Jeżeli takie sytuacje od czasu do czasu miały miejsce (a pewnie miały), to mamy do czynienia z wypaczeniami.

Nie uzasadnia to jednak demontażu całego systemu, który jak dotąd, moim zdaniem, przyniósł na wszystkim więcej pożytku, niż szkody.

Pięć lat bloga

3 czerwca 2017 · 0 komentarzy

Jak zauważyłem, na blogach prawniczych nastała ostatnio moda na podsumowania.

Wyjątkowo zatem – choć zwykle nie jest to w moim stylu – postanowiłem „pójść za tłumem”. Tym bardziej, że tego bloga prowadzę już okrągłe pięć lat!

Chciałbym z tej okazji serdecznie podziękować wszystkim odwiedzającym. A jest Was więcej, niż mogłem kiedykolwiek sobie wymarzyć, zaczynając tu pisać. Do pierwszego miliona odwiedzin już naprawdę niewiele brakuje :-).

A co przez cały ten okres przykuło największą uwagę czytelników?

I.

Nowe zasady upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to zdecydowany lider, jeśli chodzi o najpoczytniejszą tematykę. Tylko ten jeden artykuł z linka powyżej przeczytało ponad 50 tysięcy osób. Jak widać nowelizacja Prawa upadłościowego z początku 2015 r. to rzadki przykład sytuacji, w której zmiana przepisów prawa może rzeczywiście zmienić życie przeciętnego człowieka.

Zainteresowanym polecam także:

Upadłość konsumencka – najczęściej zadawane pytania i najczęstsze wątpliwości

Co nowego w upadłości konsumenckiej w 2016 r.

Nowy bezpłatny e-book o upadłości konsumenckiej

II.

Upadłość konsumencka, a umorzenie zobowiązań z działalności gospodarczej – w tym podatkowych i wobec ZUS

Drugi pod względem popularności temat to również upadłość konsumencka, ale uwzględnieniem prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej. Słusznie, bo sprawy tego typu wymagają dużego wyczucia przed sądem, ale przy odpowiednim podejściu również i ktoś, kto bez powodzenia prowadził biznes, może uzyskać oddłużenie po wyrejestrowaniu działalności z rejestru.

Zainteresowanym polecam też:

Upadłość konsumencka, a umorzenie zobowiązań z działalności gospodarczej – w tym podatkowych i wobec ZUS – część II

Umorzenie zobowiązań po przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej

 

III.

Ostatnie miejsce na podium „zajmuje” upadłość banków i SKOK-ów. Niestety ten temat nie straci w najbliższym czasie na aktualności, choćby z racji doniesień o kłopotach „Twoja SKOK”.

Co się właściwie dzieje, gdy upadłość ogłosi bank

Upadłość SKOK Wspólnota. Co się tak właściwie dzieje, gdy upadnie SKOK?

Upadłość SK Banku w Wołominie – czyli nie panikujmy

 

A z innej beczki:

Bardzo dużą poczytnością cieszył się mój niedawno opublikowany artykuł o planowanej skandalicznej reformie systemu egzekucji komorniczej:

Skok na kasę czyli antyreforma egzekucji komorniczej

Nie wykluczam kontynuacji tego tematu w najbliższym czasie, bo jest, oj jest, tu o czym pisać.

Zachęcam nie tylko do lektury innych artykułów, ale do regularnego odwiedzania bloga. Nigdy nie wiadomo, co danego dnia przyjdzie mi do głowy czym zechcę się z Wami podzielić :).