Kwiecień 2013

Wydanie przez Sąd tego wyroku jest już wiadomością publiczną (patrz choćby tu). Ponieważ jednak komunikaty prasowe różnie przekazują jego treść, pozwolę sobie podać kilka precyzujących szczegółów. Wyrokiem (nieprawomocnym) z dnia 19.04.2013 r. Sąd Okręgowy: przyznał wnioskodawcy kwotę 50.000,- zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku przyznał wnioskodawcy kwotę 403.531,60 zł tytułem odszkodowania […]

Dziś trochę off-topic, ale w czwartek 18.04.2013 r. miałem przyjemność gościć na antenie Radia TOK FM celem omówienia planowanych zmian w procedurze cywilnej dotyczących e-sądu. Zapis audio audycji jest dostępny tutaj: [Audio clip: view full post to listen]