Co robić, gdy mój dłużnik ogłosił upadłość konsumencką

13 listopada 2016 · 0 komentarzy

Każdy medal ma dwie strony. W przypadku upadłości konsumenckiej umorzenie dłużnikowi niespłaconych długów oznacza, że wierzyciel najprawdopodobniej nie otrzyma spłaty swojej należności.

Takie rozwiązanie nie zawsze jest słuszne. Mimo wszelkich obostrzeń może się bowiem zdarzyć, że upadłość konsumencką ogłosi osoba, która na oddłużenie nie zasługuje. 

Jako wierzyciel nie uczestniczysz w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sąd, badając sprawę bardzo często  bazuje jedynie na twierdzeniach dłużnika – nie zawsze zgodnych z prawdą.

Możesz jednak interweniować później, już po ogłoszeniu upadłości.

Pamiętajmy, że jeżeli upadły nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w postępowaniu, tj. na przykład:

  • ukrywa majątek
  • obciąża majątek pozornymi zobowiązaniami
  • w inny sposób utrudnia ustalenie składu swojego majątku
  • narusza inne obowiązki

wtedy Sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela umarza postępowanie upadłościowe. Umorzenie postępowania oznacza, że nie dojdzie do umorzenia niespłaconych długów.

Dodatkowo – sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu uczestników, umarza postępowanie upadłościowe także wtedy gdy już po ogłoszeniu upadłości okaże się, że upadłość nie powinna zostać ogłoszona.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy okaże się, że:

  • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, działając umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – to znaczy zadłużał się umyślnie, wiedząc, że długu nigdy nie spłaci, bądź zaciągał kolejne długi, nie myśląc dostatecznie o konsekwencjach
  • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne

Jeśli posiadasz wiedzę o takich okolicznościach, masz prawo zareagować.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wojciech.pilat@pilatipartnerzy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: