Restrukturyzacja a poszczególne wersje Tarczy antykryzysowej

15 kwietnia 2020 · 2 komentarze

Taka refleksja – jak dotąd mamy:

  1. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07)
  2. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31)
  3. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.567 z dnia 2020.03.31) (tzw. Tarcza 1.0)

Teraz mamy jeszcze:

  1. ustawę z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (na razie tylko druk sejmowy nr 324, Tarcza 2.0)

W art. 2.3 ustawy nr 4. mamy regulację, że „ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu”

Ustawy nie stosuje się – ale której ustawy?

Logika wskazuje, że tylko tej ostatniej (Tarcza 2.0).

Wyłączenie firm w restrukturyzacji i upadłości nie obejmuje zatem uprawnień z Tarczy 1.0.

Tylko co, jeżeli ustawa nr 4. zmienia ustawę nr 3.?

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

piotr 15 września, 2020 o 10:44

Utrata płynności finansowej przez firmę nie jest niczym przyjemnym. Nie należy od razu zamykać działalności, ale szukać odpowiednich rozwiązań prawnych oraz finansowych, aby ratować biznes.

Odpowiedz

Kinga 7 października, 2020 o 18:27

Tarcza Antykryzysowa ma służyć zapewnieniu płynności finansowej i bezpieczeństwa pracowników. Dla wielu przedsiębiorstw korzystne będzie przesunięcie w czasie opłat składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wojciech.pilat@pilatipartnerzy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: