Sąd ogłosił upadłość SK Banku

5 stycznia 2016 · 25 komentarzy

Jak donoszą media, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank).

Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SK Banku będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 3 miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – przy czym samego ogłoszenia jeszcze nie odnalazłem, a zatem zapewne się jeszcze nie ukazało.

Notabene, trudno mi w to uwierzyć, ale pewne wróble ćwierkają, że podobno jakiś bank jest wciąż zainteresowany przejęciem SK Banku. Czy jest to Alior lub Idea Bank (które podobno były zainteresowane przejęciem banku przed ogłoszeniem upadłości) ? Nie udało mi się zweryfikować tej informacji. W każdym razie informuję, że procedura upadłościowa w pełni na to pozwala, a nawet do tego zachęca. A co istotne – bank przejmujący przejąłby jednocześnie całość zobowiązań SK Banku z tytułu rachunków bankowych (także wypłatę depozytów przekraczających 100 tys. euro).

{ 25 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Tom Styczeń 7, 2016 o 18:19

Mam kilka pytań:
1. Czy jest jakiś termin do kiedy obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości musi pojawić się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
2. Czy zostanie powołany syndyk masy upadłościowej, czy Zarząd Komisaryczny będzie pełnił rolę Syndyka?
3. Gdzie można znaleźć informację o dalszym zainteresowaniu przejęciu SK Banku?
4. Czy jest minimalny termin (jeszcze przed zawieszeniem banku) na jaki KNF musi ogłosić informacje o zgłaszaniu się banków do udziału w restrukturyzacji? W przypadku SKBANK był to okres 5 dni, natomiast w przypadku SKOK im. Wyszyńskiego jest to okres 14 dni, gdzie ten pierwszy posiadał nieporównywalnie większą sumę aktywów.

Odpowiedz

Wojciech Piłat Styczeń 8, 2016 o 12:07

1. Nie.
2. Zarząd komisaryczny wygasł automatycznie z dniem upadłości. Sąd powołał zarządcę (lub nadzorcę, ale to mało prawdopodobne), w przyszłości może ich ewentualnie wymienić na syndyka. W praktyce zarządcą i syndykiem pozostaje zazwyczaj ta sama osoba, bo zarządcą może zostać tylko ktoś z uprawnieniami syndyka.
3. Zapewne najszybciej poinformuje o tym KNF.
4. Tego nie wiem, musiałbym sprawdzać w ustawach bankowych.

Odpowiedz

Tom Styczeń 11, 2016 o 09:39

Nasunęły mi się kolejne pytania:
1. Jeżeli nastąpi upadłość likwidacyjna, Skbank zostanie sprzedany w całości to rozumiem, że nowy nabywca przejmie kredytobiorców oraz deponentów, a także zobowiązania wobec nich?
2. Jeżeli nastąpi upadłość likwidacyjna , Skbank będzie sprzedawany „po kawałku”, wierzytelności będą zaspakajane wg kolejnych grup wierzycieli. Czy BFG również bierze udział w postępowaniu upadłościowym skoro jest to fundusz? Jeżeli tak to do jakiej kategorii wierzytelności się zalicza ( przed czy po deponentach)?

Odpowiedz

Wojciech Piłat Kwiecień 1, 2016 o 20:26

1. Tak.
2. BFG ma wówczas pierwszeństwo przed deponentami.

Odpowiedz

Tomasz Styczeń 13, 2016 o 14:03

Jest ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym z 12.01.2016 o upadłości SK Bank. Można już składać wnioski zgłoszenia wierzytelności.

Odpowiedz

Wojciech Piłat Styczeń 14, 2016 o 09:10

Zarządca: A. Wrzesiński, kurator: L. Kochański. Zaiste, doborowy skład.

Odpowiedz

DANIEL Styczeń 14, 2016 o 10:51

lokata bankowa to która kategoria zaspakajania w prawie upadłościowym ??

Odpowiedz

Tomasz Styczeń 14, 2016 o 11:36

czwarta

Odpowiedz

darmowe konto Styczeń 14, 2016 o 18:08

Wątpię czy uda mi się dopchać do czegokolwiek… pewnie już dla mnie nie starczy jak lokata dopiero 4 w kolejności. Dałem się kiedys skusić na reklamę konta za 0 zł w SK Banku, które darmowe nie było… i tak sie zaczęły moje problemy.

Odpowiedz

Tadeusz Styczeń 15, 2016 o 21:53

Proszę o informację kto został powołany na syndyka lub komisarza, tj do kogo można składać wnioski zgłoszenia wierzytelności.
Czy to prawda że zarządca: A. Wrzesiński, kurator: L. Kochański. Zaiste

Odpowiedz

Tomasz Styczeń 16, 2016 o 11:16
DANIEL Styczeń 18, 2016 o 20:58

czy do zgłoszenia wierzytelności trzeba załączyć ksero, odpis, itp książeczki oszczędnościowej ?

Odpowiedz

Tomasz Styczeń 19, 2016 o 07:46

Notarialnie poświadczony odpis oryginalnych dokumentów.

Odpowiedz

Tom Styczeń 19, 2016 o 09:55
Jola Styczeń 24, 2016 o 21:50

Jak przy zgłaszaniu wierzytelności udowodnić istnienie lokat założonych przez internet? SK bank nie wystawia zaświadczeń, wyciągów etc – udało mi się dostać jedynie wydruk salda pozostałego po wypłacie z BFG, zwykła kartka z drukarki.

Odpowiedz

Tomasz Styczeń 25, 2016 o 17:22

Można jako dowód załączyć potwierdzenia wykonania przelewów na lokaty.

Odpowiedz

Wojciech Piłat Marzec 15, 2016 o 20:08

Analogicznie – jeżeli z wyciągu z rachunku osobistego nic nie wynika, proponowałbym zgłosić wierzytelność powołując się na dane w systemie SK Banku.

Odpowiedz

Tom Styczeń 25, 2016 o 16:25

Mam dokładnie takie same pytanie jak Jola – potwierdzenie salda w formie wydruku, ale jeszcze przed upadłością.
Mam tez pytania co do zgłoszenia wierzytelności. Dostaliśmy drogą pocztową wzór zgłoszenia, ale jak go wypełnić? Data wymagalności (data zakończenia lokaty czy data ogłoszenia upadłości banku tj. 30.12.2015)? Suma główna (suma suma w momencie zawieszenia banku czy suma pomniejszona o wypłate z BFG)? Spłaty ? Zaliczenie na kw. gł./odsetki? Odsetki (wraz z podatkiem belki czy po odliczeniu)?

Odpowiedz

Tomasz Styczeń 25, 2016 o 17:32

To jedynie wzór. Można wypełnić zgłoszenie nie korzystając z tego wzoru. Można wykorzystać inne wzory dostępne w internecie. Według mnie data wymagalności do data ogłoszenia upadłości „Art. 91. puin
Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.”
Suma główna to kwota lokaty widniejąca na umowie. Odsetki policzone do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości tj. 29.12.2015 po odjęciu podatku (tzn. te które bank by normalnie wypłacił).
Można nie korzystać z tej tabelki tylko zrobić po swojemu.

Odpowiedz

Sławomir Styczeń 27, 2016 o 14:00

W jaki spoób mogę udowodnić istnienie lokat, które zakadałem przez internet, anie posiadam żadnych wydruków archiwalnych. Lokaty były zakladane ze srodków, które były na koncie osobistym. Do kogo powinienem się zwrócić, by mi takie dane udostępnił, bo ktoś musi nimi dysponować, skoro na ich podstawie wyplacono mi maksymalnąmozliwoą kwotę z BFG.

Odpowiedz

Wojciech Piłat Marzec 15, 2016 o 20:07

Jeżeli z wyciągu z rachunku osobistego nic nie wynika, proponowałbym zgłosić wierzytelność powołując się na dane w systemie SK Banku.

Odpowiedz

Tom Marzec 1, 2016 o 13:47

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
w sprawie oznaczonej sygnaturą akt X GUp 656/15
zawiadamia, iż zmienił postanowienie z dnia 30 grudnia
2015 r. o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła
i Rolnictwa w upadłości układowej z siedzibą w Wołominie,
wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000051692, w ten
sposób, iż postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. zmienił
prowadzone postępowanie upadłościowe z postępowania
z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące
likwidację majątku upadłego.

Odpowiedz

Kasandra Sierpień 29, 2016 o 00:45

SK BANK na sprzedaż?
Czy będzie chętny na zakup upadłego SK BANKU?
Syndyk upadłego już SK BANKU ogłosił w czerwcu 2016 poszukiwania biegłego sądowego do przeprowadzenia opisu i oszacowania SK BANKU zgodnie z art. 319 Puin. Najprawdopodobniej taki biegły już został zatrudniony. Oznacza to, że Syndyk zgodnie z art 438 Puin zmierza do sprzedaży SK Banku jako przedsięborstwa bankowego w całości, co w praktyce może być informacją kluczową dla deponentów ponadgwarantów (osoby fizyczne jak i prawne w tym kilka gmin, spóldzielni etc), gdyż bank przejmujący przejąłby również zobowiązania z tytułu depozytów. Jest to możliwe do realizacji o ile insytucje zobowiązane przez prawo do ochrony depozytów i stabilności sektora finansowego takie jak KNF, BFG oraz NBP będą konstruktywnie współpracowały z Syndykiem i Sędzią-Komisarzem, a zainteresowane banki (w tym polskie) będą miały odpowiednią ilość czasu na due dilligence i złożenie oferty – i nie będzie to jeden tydzień (a taki termin wyznaczyła KNF w listopadzie 2015 roku dla chętnych na przejęcie SK Banku).

Odpowiedz

XYZ Grudzień 9, 2016 o 09:24

Czy Syndyk przekazuje do sądu sprawozdanie /raport dot. wartości portfela kredytowego oraz informacje jakie kredyty są spłacane a jakie nie wraz z podaniem wartości?

Odpowiedz

Kasandra Lipiec 15, 2017 o 09:16

WAŹNE – LISTA WIERZYTELNOŚCI została opublikowana 11 lipca 2017. Są tylko dwa tygodnie na zgłaszanie uwag w tym sprzeciwu wobec uznania wierzytelności lub nie uwzględnienia wierzytelności na liście. Brawo dla syndyka za wybranie terminu wakacyjnego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: