czerwiec 2012

Co się właściwie dzieje, gdy upadłość ogłosi bank

Wojciech Piłat        21 czerwca 2012        33 komentarze

W ostatnim czasie, na fali dyskusji dotyczących kryzysu finansowego w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech, już kilkakrotnie pytano mnie, jakie dla przeciętnego człowieka w naszym kraju byłyby skutki ogłoszenia upadłości przez bank. Przepisy dotyczące takich sytuacji są obszerne i wielowątkowe, dlatego też z konieczności post ten jest próbą odpowiedzi na to pytanie w sposób maksymalnie […]

Dlaczego czasem warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Wojciech Piłat        06 czerwca 2012        Komentarze (0)

Choć nie należy to do przyjemności, do obowiązków każdego przedsiębiorcy, w szczególności każdego reprezentanta osoby prawnej zalicza się z mocy prawa śledzenie kondycji finansowej firmy i bieżące badanie, czy nie nadszedł czas na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie złożenie wniosku w terminie obciąża osoby obowiązkiem naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody (art. 21 ust. […]