wrzesień 2012

Ogłoszono upadłość Amber Gold Sp. z o.o.

Wojciech Piłat        25 września 2012        2 komentarze

Wprawdzie wiadomość ta nie jest już od kilku dni żadną nowością, ale dla porządku podajmy, że – zgodnie z moimi uprzednimi prognozami oraz stosownie do dzisiejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – w dniu 20 września 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Amber Gold Sp. z o.o. […]

Dziś wyjątkowo pozwolę sobie odejść od tematyki prawa upadłościowego i naprawczego. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej ukazał się obszerny artykuł o jednej ze spraw, które prowadzę. Wszystkim Czytelnikom polecam jego lekturę, ponieważ przypadek p. Seredyńskiego jest naprawdę bardzo przykry i wstrząsający. Szerszy kontekst sprawy został wcześniej opisany w artykule GW z lipca 2011 r.

Hipoteki przymusowe na majątku członków zarządu Amber Gold

Wojciech Piłat        17 września 2012        Komentarze (0)

Jak można wyczytać w dzisiejszej prasie, niektórzy poszkodowani klienci Amber Gold zamierzają dochodzić zainwestowanych przez siebie pieniędzy w cywilnych procesach o odszkodowanie przeciwko członkom zarządu tej spółki, a swoje roszczenia zabezpieczają poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na prywatnych nieruchomościach małżonków (źródło: polskieradio.pl). Działanie to należy ocenić jako mające szanse powodzenia. Trwałe uzyskanie zabezpieczenia hipotecznego wiąże się […]

Nowe informacje o majątku Amber Gold Sp. z o.o.

Wojciech Piłat        17 września 2012        Komentarze (0)

Zgodnie z dzisiejszymi doniesieniami prasowymi Amber Gold Sp. z o.o. jest (lub niedawno była, artykuł tego nie precyzuje) właścicielem jedenastu nieruchomości, stu czterdziestu samochodów, czterech autobusów oraz sprzętu IT, mebli, kruszcu i środków pieniężnych (źródło: wyborcza.pl). Ma tak wynikać ze wstępnego sprawozdania, które przygotował dla sądu upadłościowego zarządca przymusowy spółki, mec. Józef Dębiński. Jeżeli powyższe […]

Jak pisałem w poprzednim poście, ogłoszenie w najbliższym czasie upadłości spółki Amber Gold Sp. z o.o. jest co najmniej wysoce prawdopodobne, z uwagi na to, że zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku. Dodatkowo, w mojej ocenie, na dziś wnoszenie pozwu o zapłatę przeciwko spółce nie rokuje żadnych szans powodzenia. Warto zatem wnikliwie zastanowić się, jakie […]