grudzień 2012

Planowana nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego nabiera realnych kształtów. W dniu 10 grudnia 2012 r. udostępniono pisemne rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego odnośnie proponowanych zmian ustawy. Obszerny dokument liczy prawie czterysta stron. Już po pobieżnej analizie widać, iż jego autorzy postulują zmianę filozofii ustawy, kładąc nacisk na danie przedsiębiorcom „drugiej […]