styczeń 2018

W ostatnim artykule opisywałem pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na ograniczenie odpowiedzialności małżonków tych upadłych, którzy prowadzili wcześniej działalność gospodarczą. Wskazałem także swoje zastrzeżenia do proponowanych uregulowań. Kontynuując temat, ze swojej strony uważam, że kwestia rozdzielności majątkowej upadłego i jego małżonka winna zostać uregulowana następująco:  W przypadku gdy na dzień upadłości jednego z małżonków istnieje pomiędzy nimi […]

Upadłość konsumencka małżonka-przedsiębiorcy – nowe zasady

Wojciech Piłat        08 stycznia 2018        4 komentarze

Prace nad zmianami w zasadach upadłości konsumenckiej nadal trwają. Jak wynika z artykułu w „Rzeczpospolitej”, rozważana jest obecnie kwestia odpowiedzialności małżonków osób, które prowadziły wcześniej działalność gospodarczą. Upadłość konsumencka małżonka – jak jest obecnie? Po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków, ich majątek wspólny – zazwyczaj największa część dorobku życiowego – zostaje zajęty i sprzedany przez […]