Upadłość SK Banku w Wołominie – czyli nie panikujmy

Wojciech Piłat        22 listopada 2015        23 komentarze

Wydaje się w zasadzie przesądzone, że po raz pierwszy od ok. 15 lat będziemy mieli upadłość banku. Mowa oczywiście o Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, znanym szerzej po prostu jako SK Bank.

Jak wiadomo, KNF już wcześniej wprowadziła w banku zarząd komisaryczny. Ponieważ w wyznaczonym przez nadzór finansowy czasie nie zgłosił się żaden bank, który chciałby przejąć w całości bank z Wołomina, kolejnym przewidzianym przez prawo upadłościowe krokiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak wynika z doniesień prasowych, na koniec października bank przy kapitałach o łącznej wartości 361 mln zł, wykazał stratę w wysokości ponad 1,6 mld zł. Dziura kapitałowa sięga zatem blisko 1,3 mld zł. Stan depozytów banku wynosił 2,1 mld zł. Z ustaleń poczynionych przez zarząd komisaryczny wynika, że bilans banku wykazywał na 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld złotych. Skala koniecznych odpisów spowodowała, że aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że bank spełnia przesłanki niewypłacalności w rozumieniu prawa upadłościowego i naprawczego. Mówiąc krótko – istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości.

Otrzymałem liczne pytania od zaniepokojonych klientów tego banku. Spieszę przede wszystkim uspokoić wszystkich tych, którzy trzymają w tym banku swoje pieniądze. Klienci banku, którzy odkładali w nim swoje oszczędności, odzyskają swoje pieniądze, o ile nie trzymali w banku więcej niż równowartość 100.000 euro – czyli na dziś 423.714,65 zł.

Środki te wypłaci Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z przepisami Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma na wypłatę tych środków 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – czyli od poniedziałku 23 listopada 2015 r. Termin ten może zostać teoretycznie wydłużony o kolejne 10 dni, co jednak w dotychczasowej praktyce BFG nie miało miejsca.

Niestety do czasu wypłat z BFG klienci SK Banku najprawdopodobniej nie będą mieli dostępu do swoich pieniędzy.

Dokładne konsekwencje upadłości banku opisałem w jednym z poprzednich postów na blogu. Ponieważ opis zachowuje pełną aktualność, pozwolę sobie go przytoczyć poniżej:

I. Umowy rachunku bankowego z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu (art. 434 PUiN). Oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości.

W związku z rozwiązaniem umów, środki znajdujące się na rachunkach winny zostać zwrócone deponentom. Co ważne, klient banku nie jest tu zdany wyłącznie na wypłatę środków znajdujących się w masie upadłości banku. Ustawodawca przewidział bowiem system ochrony depozytów na rachunkach bankowych. Zasady te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tj. Dz.U. Nr 84, poz. 711). Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o BFG środki do wysokości równowartości 100 000 euro w złotych objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy.

Na mocy ustawy o BFG zarządca komisaryczny, zarządca w toku upadłości lub syndyk dokonują wypłat środków gwarantowanych w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że wypłaty rozpoczną się jeszcze przed ogłoszeniem przez Sąd upadłości. Komisja Nadzoru Finansowego może przydłużyć termin wypłat o maksymalnie 10 dodatkowych dni roboczych.

Ta cześć depozytów, która nie jest objęta gwarancją BFG (tj. środki ponad kwotę 100.000 euro) stanowi wierzytelność właściciela rachunku do masy upadłości banku (art. 24 ustawy o BFG). Klient banku powinien dokonać stosownego zgłoszenia na listę wierzytelności. Trudno jednakże określić jaka część zostanie mu wypłacona przez syndyka w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego, jeżeli upadły bank nie zostanie przez syndyka sprzedany w całości.

Natomiast w przypadku sprzedaży całości przedsiębiorstwa upadłego banku przez syndyka, zgodnie z art. 438 ust. 1 PUiN nabywający bank przejmuje wszelkie zobowiązania upadłego wobec klientów z tytułu rachunków bankowych. Dotyczy to oczywiście tylko zobowiązań nie wypłaconych uprzednio ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. A zatem w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa banku klient otrzyma całość środków znajdujących się na jego rachunku bankowym.

II. Umowy kredytu i pożyczki ulegają rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości tylko wtedy, gdy do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji pożyczkobiorcy.

Innymi słowy wygasają tylko takie umowy, które już zostały podpisane, ale pożyczka nie została jeszcze przez bank faktycznie udzielona. Jest to rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców. Gdyby z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu ulegały wszystkie umowy kredytu, zarządcy bądź syndykowi banku przysługiwałoby prawo żądania natychmiastowej spłaty całego zaciągniętego kredytu (sytuacja analogiczna do tzw. postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności).

III. Z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu ulegają także umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, a wydanie przedmiotów i papierów wartościowych powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie (art. 434 pkt 4 PUiN).

Ogólnie zatem sytuacja klientów banku nie jest taka zła, o ile ktoś nie trzyma na rachunku w danym banku więcej niż równowartość 100.000 euro. Problem może pojawić się w sytuacji, w której BFG (czyli de facto państwo) nie posiadałby środków niezbędnych do wypłaty środków gwarantowanych, a upadłego banku nikt nie chciałby kupić od syndyka. Ale to już temat wart osobnych rozważań, niekoniecznie związanych z prawem upadłościowym.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 23 comments… read them below or add one }

  anka 22 listopada, 2015 o 18:21

  Ponawiam pytanie,czy bank pomimo upadłości będzie księgował wpłaty sprzed weekendu? moja wypłata wisi pomiedzy bankiem pracodawcy a sk bankiem i nie wiem co bedzie?

  Odpowiedz

  anka 22 listopada, 2015 o 18:41

  Jeżeli dobrze rozumiem artykuł ,to wychodzi na to ,ze skoro 21.11 bank zawiesił działalność ,a za tym nastąpiło rozwiązanie umowy prowadzenia rachunku to teoretycznie żadne wpłaty nie maja prawa być zaksięgowane na moim koncie po dniu 21 .11 ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 23 listopada, 2015 o 20:44

  Sądzę, że przelew wskutek braku zaksięgowania wróci na konto Pani pracodawcy. Jest to zresztą chyba lepsze, niż czekać do 20 dni roboczych na wypłatę z BFG. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maciek 23 listopada, 2015 o 23:47

  Witam
  Nie wspomnial Pan w opisach o pieniądzach obligatariuszy – mam w portfelu trochę obligacji SK Wolomin kupionych na rynku Catalyst (niezabezpieczonych). W jakiej kolejności / priorytecie (grupie) będą one ewentualnie umarzane? I co powinienem zrobić aby być w grupie wierzycieli – mam się zgłosić do syndyka?

  Oczywiście papiery są zdeponowane w KDPW – mam je na rachunku maklerskim.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:53

  Niestety będzie to dopiero kategoria IV i należy zgłosić tą wierzytelność do sędziego-komisarza.
  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Celina 24 listopada, 2015 o 00:52

  Witam.
  Mój tata ma kredyt w SK banku już od paru miesięcy i teraz skoro bank ogłosił upadłość to co się dzieje z tym kredytem i gdzie ma wpłacać raty?

  Odpowiedz

  Michał 26 listopada, 2015 o 03:50

  Też mam podobną sytuację i chętnie się dowiem,co dalej,proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz

  Robert 27 listopada, 2015 o 16:30

  Też mam podobną sytuację, mam kredyt odnawialny z aktualnym saldem na minusie?
  Czy i komu i kiedy będę musiał spłacić?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:46

  Szanowni Państwo,

  jak wiecie, ogłoszenie upadłości nie anuluje w żaden sposób obowiązku spłaty kredytów. O ile jeszcze to nie nastąpiło, sądzę, że lada moment ukaże się informacja, na jaki rachunek wpłacać raty zaciągniętych kredytów.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Jacek 24 listopada, 2015 o 14:18

  witam, miałem 2 lokaty w tym banku ponad 500000zł lokaty miały trwać do lutego , natomiast w kwietniu miałem termin operacji mojego dziecka za granicą , gdzie te pieniążki miały być zagospodarowane, jestem w totalnej rozsypce , nie wiem co mam robić proszę o pomoc , jak odzyskać wkład nie dla mnie ale DLA MOJEGO DZIECKA , PROSZĘ MI POMÓC , pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:49

  Pozostaje Panu liczyć na przejęcie SK Banku przez inny bank. Jest to możliwe także po ogłoszeniu upadłości. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla Pańskiego dziecka, WP

  Odpowiedz

  TERESA 25 listopada, 2015 o 09:14

  Witam,
  Jestem żyrantem pożyczki udzielonej przez Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Po śmierci męża Komornik zatrudniony przez Bank pobiera pieniądze z mojej emerytury. ZUS przesyła pieniądze na konto Komornika. Co będzie działo się z pieniędzmi, które wpywają na konto Komornika.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:48

  Prędzej czy później komornik przekaże je na konto SK Banku nawet w przypadku ogłoszenia upadłości.
  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Krzysztof 13 stycznia, 2016 o 13:49

  Witam.
  W SK Banku deweloper od którego kupiłem mieszkanie trzymał swoje pieniądze. Mam promesę z banku, akt notarialny został spisany ale do dnia dzisiejszego nie mam przeniesionych praw własności. Czy jako klient dewelopera jestem jakoś chroniony? Pieniądze za mieszkanie wpłacone były do SK Banku. Czy istnieje ryzyko że stracę mieszkanie za które zapłaciłem?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2016 o 20:20

  Nie sądzę, żeby miał Pan je stracić, ale zależy to od treści aktu notarialnego, jaki spisał Pan z deweloperem. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Andrzej 30 marca, 2016 o 15:23

  Witam
  Miałem kartę kredytową w tym banku. Bank upadł, karta przestała działać a mimo to na moim koncie w BIG-u dalej \”wisi\” kredyt i nie mogę dostać karty w innym banku. Co zrobić aby wyczyścić konto BIG-u?
  Miła pani z BIG-u, w poczuciu swojego humoru odesłała mnie do KNF-u…

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2016 o 20:24

  Jeżeli dług z karty nie został w całości spłacony, proponuję skontaktować się z syndykiem celem spłaty zadłużenia.

  Odpowiedz

  XYZ 26 lipca, 2016 o 10:51

  Witam,

  interesuje mnie taka kwestia:
  z dniem ogłoszenia upadłości rozwiązaniu uległy umowy depozytowe – lokaty, rachunki itp. Skoro uległy rozwiązaniu Upadły powinien wydać depozyty (bez odsetek) klientom.
  Taki układ występuje w przypadku umów leasingowych – ogłoszona upadłość -> rozwiązanie umowy -> wydanie rzeczy (w naszym wypadku depozytu).
  Czemu depozyty nie są traktowane jako rejestrowane rzeczy i wydawane poza kategoriami wierzytelności natomiast odsetki od depozytów jako zobowiązania/wierzytelności ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 lipca, 2016 o 10:40

  Dlatego, że zgodnie z prawem cywilnym pieniądze nie są traktowane tak samo, jak „rzeczy” (ruchomości, nieruchomości itp.). Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  MONIKA 24 października, 2016 o 10:35

  witam,
  mam założone konto IKZE w tym banku, czy uzbierana kwota zostanie mi w pełni wypłacona?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 listopada, 2016 o 15:35

  Tak, choć na podstawie przepisów innej ustawy.

  Odpowiedz

  Elżbieta 2 listopada, 2016 o 18:19

  Panie Mecenasie
  Co z klientami dewolopera,któty trzymał pieniądze w SKBanku na rachunku.Klienci zapłacili w 100% za mieszkania,bank wydał promesy,ze po wpłaceniu całości przeniesie bezobciązeniową własnośc tych mieszkań. Zostały zawarte umowy dewoloperskie,w których pisze to samo. Czy po upadku banku, te promesy mogą stracić ważność? Syndyk moze te mieszkania spieniężyć.? Jakie jest Pana zdanie? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Joanna 26 października, 2018 o 14:01

  Witam,
  obecnie posiadam lokaty w Idea Banku, w ostatnim czasie rating oraz negatywna perspektywa sprawiły, że zaczęłam się intersować Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Jak długo w praktyce, będę bez dostępu do środków w przypadku upadości banku, czy odzyskam pieniądze z lokat max. w ciągu 30 dni roboczych (20 dni + 10 dni KNF)? Ile w praktyce może trwać zawieszenia działalności banku, ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? Posiadam kilka lokat o różnym oprocentowaniu i okresie zapadalności. Czy wszystkie środki zostaną wypłacone łącznie, czy utracę odsetki? Proszę o przybliżenie tematu.

  Odpowiedz

  Leave a Comment

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post:

  Next post: