Usługi

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w formie spółki partnerskiej działa na rynku usług prawnych od 2002 r., kiedy to nastąpiło zawiązanie spółki partnerskiej przez partnerów prowadzących uprzednio kancelarie indywidualne.

Specjalizacją Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Oferta kancelarii skierowana jest do podmiotów gospodarczych całej Polski oraz działających lub chcących działać na terenie zachodniej części Ukrainy. Rozbudowana sieć współpracowników i kontrahentów umożliwia także realizację usług na terenie Ukrainy wschodniej.

Nasza oferta obejmuje m. in.:

  • szeroko rozumianą obsługę prawną podmiotów gospodarczych prawa polskiego i ukraińskiego,
  • organizację podmiotów gospodarczych na terenie Polski i Ukrainy,
  • obsługę prawną działalności inwestycyjnej oraz świadczenie usług w dziedzinie międzynarodowego prawa prywatnego,
  • obsługę prawną i negocjacyjną w toku sporów cywilnych i administracyjnych
  • pomoc prawną w zakresie wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych,
  • doradztwo prawne w kwestiach ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • doradztwo prawne w postępowaniach windykacyjnych,
  • obsługę prawną podmiotów znajdujących się w toku przekształceń i restrukturyzacji, w trakcie postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych, a także kompleksową obsługę prawną syndyków masy upadłości, zarządców i nadzorców sądowych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.