Co robić, gdy mój dłużnik ogłosił upadłość konsumencką

Wojciech Piłat        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Każdy medal ma dwie strony. W przypadku upadłości konsumenckiej umorzenie dłużnikowi niespłaconych długów oznacza, że wierzyciel najprawdopodobniej nie otrzyma spłaty swojej należności.

Takie rozwiązanie nie zawsze jest słuszne. Mimo wszelkich obostrzeń może się bowiem zdarzyć, że upadłość konsumencką ogłosi osoba, która na oddłużenie nie zasługuje. 

Jako wierzyciel nie uczestniczysz w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sąd, badając sprawę bardzo często  bazuje jedynie na twierdzeniach dłużnika – nie zawsze zgodnych z prawdą.

Możesz jednak interweniować później, już po ogłoszeniu upadłości.

Pamiętajmy, że jeżeli upadły nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w postępowaniu, tj. na przykład:

 • ukrywa majątek
 • obciąża majątek pozornymi zobowiązaniami
 • w inny sposób utrudnia ustalenie składu swojego majątku
 • narusza inne obowiązki

wtedy Sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela umarza postępowanie upadłościowe. Umorzenie postępowania oznacza, że nie dojdzie do umorzenia niespłaconych długów.

Dodatkowo – sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu uczestników, umarza postępowanie upadłościowe także wtedy gdy już po ogłoszeniu upadłości okaże się, że upadłość nie powinna zostać ogłoszona.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy okaże się, że:

 • dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, działając umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – to znaczy zadłużał się umyślnie, wiedząc, że długu nigdy nie spłaci, bądź zaciągał kolejne długi, nie myśląc dostatecznie o konsekwencjach
 • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne

Jeśli posiadasz wiedzę o takich okolicznościach, masz prawo zareagować.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 comments… add one now }

  Leave a Comment

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post:

  Next post: