Nowe zasady upadłości konsumenckiej

Wojciech Piłat        05 stycznia 2015        331 komentarzy

Tak tak! Już od 1 stycznia obowiązują nowe, rewolucyjne zmiany w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej!

Poza sporem pozostaje, że dotychczas obowiązujące przepisy nie działały właściwie.

W ciągu pięciu lat ich obowiązywania upadłość ogłosiło jedynie kilkadziesiąt osób nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów).

Przyczyną były skrajnie restrykcyjne warunki, jakie musiał spełniać potencjalny upadły.

Nowe zasady upadłości konsumenckiej

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami:

 • wniosek o upadłość konsumencką będzie mógł złożyć wręcz każdy niewypłacalny konsument, nawet wtedy, gdy ma tylko jeden dług, którego nie jest w stanie spłacić. To bardzo istotna zmiana z punktu widzenia osób, które obciąża np. „jedynie” zbyt wysoki kredyt mieszkaniowy.
 • sąd co do zasady uwzględnia każdy wniosek o ogłoszenie upadłości. Oddalenie wniosku ma następować jedynie jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, działając umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Likwiduje to największą dotychczasową przeszkodę w ogłaszaniu upadłości.

Dotychczas mogło to bowiem nastąpić jedynie z przyczyn całkowicie niezależnych od dłużnika, czy też być spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami w życiu dłużnika.

 • jednym z nadrzędnych celów postępowania upadłościowego konsumentów ma być umorzenie długów, których nie udało się spłacić w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to mocny nacisk na politykę tzw. drugiej szansy dla osób zadłużonych. Nawet gdy wskutek postępowania upadłościowego tylko część długów zostanie spłacona, to pozostała część niemal zawsze zostanie upadłemu umorzona.

Nie będą jednak podlegać umorzeniu alimenty, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, grzywny i inne świadczenia zasądzone w sprawach karnych, a także zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 • odpada problem kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli na dzień ogłoszenia upadłości majątek dłużnika nie wystarczy na poniesienie kosztów, są one tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie pokryć tych kosztów, również będą one podlegać umorzeniu.
 • obniżeniu ulega również opłata sądowa za sam wniosek z obecnych 200 zł do 30 zł.
 • upadłość konsumencką będzie można ogłosić nie częściej niż co dziesięć lat, licząc od zakończenia poprzedniego postępowania.
 • skróceniu ulegnie też termin, w jakim dłużnik zobowiązany jest do realizacji planu spłaty długów – z obecnie obowiązujących pięciu do trzech lat. Opcjonalnie w trakcie jego trwania okres ten może zostać wydłużony o dalsze 18 miesięcy.
 • dłużnik może również zawrzeć układ z wierzycielami, tj. samodzielnie uzgodnić z wierzycielami termin spłaty długu i wielkości spłacanego zadłużenia. W przypadku jego wynegocjowania, a następnie wykonania, upadły może zachować całość lub część swojego majątku.
 • jeżeli natomiast jest oczywiste, że dłużnik nie jest w stanie zrealizować planu spłaty wierzycieli – może złożyć wniosek o umorzenie wszelkich ciążących na nim długów

Wśród innych istotnych zmian można wymienić:

 • możliwość przeprowadzenia likwidacji (sprzedaży) majątku osobiście przez upadłego działającego pod nadzorem syndyka
 • jeżeli w skład majątku wchodził lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Jednocześnie, jeżeli upadły wydał już dom lub lokal syndykowi, a dom ten lub lokal nie został jeszcze zbyty, upadły może wnioskować o wypłatę na jego rzecz zaliczki na koszty wynajęcia innego mieszkania na okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Jednocześnie surowo karane jest podanie we wniosku, bądź później w toku postępowania nieprawdziwych bądź nierzetelnych informacji, nie wydanie syndykowi całego swojego majątku, dokumentów, a także naruszanie obowiązków upadłego w zakresie współpracy z syndykiem. Sankcją za to jest anulowanie wszelkich korzystnych skutków związanych z ogłoszeniem upadłości, czyli m.in. umorzenia długów.

Zmiany należy ocenić jako bardzo daleko idące.

Czas pokaże, czy nowo obowiązujące przepisy nie staną się polem do nadużyć przez osoby świadomie zaciągające kredyt, którego nie planują później spłacić.

Tak argument podnosi m.in. krytykujący omawiane zmiany Związek Banków Polskich.

Nie sposób jednak powstrzymać się od refleksji, że gdyby doradcy bankowi rzetelniej badały zdolność kredytową osób, którym udzielały kredytów, to zmiana przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej z pewnością nie byłaby tak pilna jak obecnie.

Niezależnie od powyższego, należy wciąż mieć świadomość pełnych konsekwencji, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości. Oznacza to oddanie całego majątku w ręce syndyka, który dąży do jego jak najszybszego spieniężenia i spłaty wierzycieli.

Osoby mające małżeńską wspólność majątkową powinny pamiętać, że majątek wspólny też wchodzi do masy upadłościowej.

Za wyjątkiem sytuacji, w której uda się wynegocjować z wierzycielami układ, niemal zawsze oznaczać to będzie całkowicie nowy start, przynajmniej od strony sytuacji materialnej.

Wojciech Piłat
adwokat, dr n. pr.

***

Co robić, gdy mój dłużnik ogłosił upadłość konsumencką

Każdy medal ma dwie strony.

W przypadku upadłości konsumenckiej umorzenie dłużnikowi niespłaconych długów oznacza, że wierzyciel najprawdopodobniej nie otrzyma spłaty swojej należności [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 331 comments… read them below or add one }

  Agnieszka 7 stycznia, 2015 o 16:08

  Chciałam zapytać czy w sprawie upadłości jednoosobowej działalności w naszym kraju też coś się zmieniło na lepsze od 01 stycznia 2015 roku? Bo rozumiem że upadłość konsumencka dotyczy tylko osób nie prowadzących działalności.

  Odpowiedz

  Agnieszka 7 stycznia, 2015 o 16:11

  Czy można zapytać tu w komentarzu o sprawę upadłości firmy jednoosobowej, czy też coś w tym temacie uległo zmianie od nowego 2015 roku? Rozumiem że upadłość konsumencka dotyczy tylko osób nie prowadzących działalności.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 stycznia, 2015 o 10:17

  Witam Pani Agnieszko,

  niestety w przedmiocie upadłości osoby prowadzącej działalność gospodarczą nic się nie zmieniło. Zmian należy się spodziewać dopiero w przyszłym, tzn. 2016 roku.

  Z pozdrowieniami,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Andrzej 17 stycznia, 2015 o 20:51

  Witam,

  czy wypłacenie jakichkolwiek oszczędności z konta przed złożeniem wniosku o upadłość jest traktowane jako działanie celowe przyczyniające się do przyspieszenia powstania niewypłacalności, czy też trzeba się doprowadzić do samego dna, aby wniosek został zaakceptowany. Zakładam, że trzeba przecież jakoś żyć i sąd powinien wziąć to pod uwagę. W tej chwili znajduję się w sytuacji, która wymaga ode mnie comiesięcznego dokładania z oszczędności, aby regulować zobowiązania.

  Pozdrawiam
  Andrzej

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 18 stycznia, 2015 o 12:58

  Panie Andrzeju,

  każdy przypadek jest nieco inny i wymaga odrębnej oceny. Jednak „wymagania” do ogłoszenia upadłości są spełnione, gdy nie posiada Pan pieniędzy do spłaty swoich comiesięcznych zobowiązań – nie tylko np. kredytowych, ale tez kosztów utrzymania. W przypadku posiadania znacznej sumy oszczędności możliwe, że to jeszcze nie ten etap. Natomiast nie uznałbym tego w żadnej mierze za działanie przyczyniające się do powstania stanu niewypłacalności, o ile wydatki są konieczne do bieżącego utrzymania.

  Pozdrawiam,

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  agnieszka 19 stycznia, 2015 o 17:45

  Dziękuję za info, ale zostałam źle zrozumiana)
  Upadłość konsumencka po 2015 dotyczy osób fizycznych , nie osób które prowadzą jednoosobowa działalność( one miały termin 1 roku )Ale…Kiedy zatem przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument i kiedy będzie mógł się cieszyć taką samą ochrona prawną? Otóż przedsiębiorca musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze musi być osobą fizyczną, prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą. To osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy. Po drugie osoby te muszą dokonywać czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.Czyli mówienie że przedsiębiorca nie może się starać o upadłość konsumencką jest wielce nieprecyzyjne…a przedsiębiorca w takim wypadku jest konsumentem) Kolejna kwestia podana wyżej w artykule. Jeśli małżonkowie maja rozdzielność małżeńska, a przecież masa ludzi ma, to upadłość jednego nie pociąga majątku drugiego.Bo na jekiej podstawie? pozdrawiam)))

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 20 stycznia, 2015 o 09:36

  Pani Agnieszko,

  akurat w tym przypadku nowe przepisy są wyjątkowo precyzyjne – upadłości konsumenckiej nie można ogłosić w stosunku do osoby, która „mogłaby” jednocześnie ogłosić upadłość w trybie przewidzianym dla przedsiębiorców. Dlatego też sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej wyklucza ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  O rozdzielności majątkowej nigdzie nie pisałem, ale skoro już o tym mowa – sprawa wcale nie jest taka oczywista, polecam doczytać np. art. 125-126 ustawy.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Daniel 20 stycznia, 2015 o 05:41

  Witam,
  Jakie działania mogą zostać uznane za celowo doprowadzające do bankructwa? Czy np pomoc finansowa rodzicom, rodzeństwu w trudnej sytuacji finansowej w postaci darowizny może zostać tak potraktowana?
  Jak odległą historię wydatków bada sąd np. jeśli rok przed upadłością wykonałem darowiznę na kwotę powiedzmy 100tys PLN czy może mieć to negatywny wpływ na ocenę mojej sytuacji.
  Pozostaje jeszcze kwestia sposobu rozwiązania stosunku pracy. Jeśli nastąpi ono na mocy porozumienia stron ale nie będę w stanie znaleść nowego zatrudnienia to czy sąd uzna wniosek i go rozpatrzy?

  Pozdrawiam
  Daniel

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 23 stycznia, 2015 o 12:32

  Panie Danielu,

  nie sądzę, żeby Sąd uznał pomoc rodzinie w trudnej sytuacji za działania zmierzające do zwiększenia stanu niewypłacalności. Nowe przepisy wielokrotnie operują pojęciami „humanitaryzmu” i „względów słuszności”, a opisywane przez Pana działania na pewno wypełniają te kryteria.

  Odnośnie historii zadłużenia badanej przez Sąd – żaden przepis tego nie reguluje, więc ponownie zależeć będzie to od oceny Sądu. Działanie na rok przed ogłoszeniem musiałoby mieć bezpośredni związek z Pana niewypłacalnością, żeby Sąd brał je pod uwagę. A zatem ważne jest, jaka była Pana sytuacja finansowa w dacie tej czynności.

  Kwestia zatrudnienia nie ma większego wpływu na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  agnieszka 20 stycznia, 2015 o 10:21

  Tak, o umowie majątkowej Pan nie pisał)Ale artykuł jest mówiący wprost)że do masy wchodzi majątek małżonka. I nie ma mowy o tym ze rozdzielność majątkowa zawarta wcześniej wiele lat coś zmienia. To zależy od sytuacji)Doczytałam ustawę)Jeśli małżonkowie mieli w 2003 r. intercyzę) a małżonek brał kredyt w 2010 r. przestał płacić w 2012 r. a upadłość ogłasza w 2015 to intercyza jest ważna?;) tak myślę…))))
  Co do kwestii kto to jest przdsiębiorca a kto konsument. To myślę ze to sad oceni i każdy przypadek będzie inny. Nie ma jeszcze linii orzecznictwa. Ale to tez nie jest taaaaakie jasne.
  Konsument, to w dzisiejszym świecie słabszy podmiot prawa cywilnego. Jest on chroniony przed lepiej zorganizowanym, bardziej doświadczonym i co najważniejsze posiadającym większy kapitał przedsiębiorcą. Zgodnie jednak z polskim prawem w niektórych sytuacjach osoba prowadząca własną działalność gospodarczą będzie traktowana jak konsument. Definicję konsumenta i przedsiębiorcy znajdujemy w obecnie obowiązującym kodeksie cywilnym. Pierwsza znajduje się w art. 22 (1), druga natomiast w art. 43(1).Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dwie rzeczy w tej definicji są bardzo istotne. Pierwsza to to, że konsumentem może być wyłącznie osoba fizyczna, a więc człowiek. Po drugie osoba taka może prowadzić własny biznes (działalność gospodarczą) ważne żeby czynności przez nią dokonywane nie miały związku z tym biznesem.Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jak zatem łatwo zauważyć więcej podmiotów może być przedsiębiorcą niż konsumentem. Konsumentem może być tylko osoba fizyczna natomiast przedsiębiorcą również osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.Kiedy zatem przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument i kiedy będzie mógł się cieszyć taką samą ochrona prawną. Otóż przedsiębiorca musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze musi być osobą fizyczną, prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą. Aby to jeszcze prościej wyjaśnić chodzi tu o osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy.Po drugie osoby te muszą dokonywać czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
  Przykład: Józef, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie remontów i prac wykończeniowych kupując farbę, traktowany będzie jako przedsiębiorca. Natomiast Zenon (właściciela biura rachunkowego, w celu odnowienia swojego mieszkania) kupujący tę samą farbę, traktowany będzie jako konsument. Jak zatem widać obydwaj panowie prowadzą działalność gospodarczą i obaj kupują tę samą farbę. Jednak jeden z nich traktowany jest jak konsument (i tym samym chroniony) a drugi już nie. W tym wypadku istotne znaczenie ma przedmiot działalności gospodarczej. To, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą nie oznacza, że automatycznie nigdy nie będzie traktowany jako konsument. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.)))

  Odpowiedz

  agnieszka 20 stycznia, 2015 o 10:26

  Dodam, ze przecież też wielu przedsiębiorców a poprawniej jednoosobowych sytuacji już dawno pozamykało firmy.Wiele lat temu. A kredyty które brali nie były brane na firmę- w treści umowy nie ma nazwy firmy,np. kredyt konsolidacyjny.Kredyty nie były przeznaczane na działalność firmy, a wpłaty nie były dokonywane z konta firmowego , tylko gotówką.Poza tym osoba która np. brała kredyt hipoteczny na nieruchomość lokalową( posiadając jednnosobową działalność np. ogrodnictwo) to brała mieszkanie na firmę? jest wtedy przedsiębiorcą czy konsumentem?Sąd ustali wnikliwie))))

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 21 stycznia, 2015 o 13:30

  Pani Agnieszko,

  dziękuję za poświęcony czas i obszerne komentarze zamieszczane na moim blogu. Jeśli Pani pozwoli, pozostanę jednak przy swoim zdaniu. Nie zamierzam doradzać osobom, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, składania wniosku o upadłość konsumencką. W mojej ocenie przepisy są tu całkowicie jasne i nie dają Sądom pola do subiektywnej oceny sytuacji, nawet jeżeli w przypadku konkretnej transakcji przedsiębiorca występował jako konsument.

  Natomiast zupełnie czym innym jest sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest już przedsiębiorcą, bo wyrejestrowała działalność. Również i o tym w artykule nie pisałem :). Być może napiszę w przyszłości, bo to warty uwagi temat.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Sylwia 23 stycznia, 2015 o 13:17

  Witam,
  Mam bardzo krótkie pytanie. Mój konkubent chce ogłosić upadłość konsumencką. Jednak posiadamy kredyt mieszkaniowy, który zaciągnęliśmy wspólnie po połowie. Kredyt ten sama spłacam, ponieważ mojego partnera na to nie stać. Pozostało nam do spłaty jeszcze 19 lat. Sama spłacam kredyt regularnie. Moje pytanie brzmi co stanie się z mieszkaniem w momencie , kiedy mój partner będzie chciał ogłosić upadłość konsumencką? Dodam, że chcę wziąć na siebie do spłaty całe zobowiązanie ( bank wyraził już zgodę ).
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 26 stycznia, 2015 o 10:15

  Pani Sylwio,

  w przypadku ogłoszenia przez Pani Konkubenta upadłości konsumenckiej, zobowiązania kredytowe najprawdopodobniej zostaną wobec niego umorzone, natomiast wobec Pani – nie. A zatem będzie musiała Pani sama spłacić pozostałą część kredytu. O tym już Pani wie.

  Natomiast w toku upadłości syndyk będzie sprzedawał należący do Pani konkubenta 1/2 udział we współwłasności mieszkania. Udział we współwłasności jest czymś, na co trudno znaleźć nabywcę „z zewnątrz”, najprawdopodobniej będzie Pani jedyną osobą zainteresowaną zakupem. Proponowałbym wtedy porozumieć się z syndykiem, ponegocjować i wykupić ten udział za możliwie najniższą cenę.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Emil 26 stycznia, 2015 o 23:57

  Witam,

  Wszędzie szukałem podstawy prawnej do wyłączenia nieruchomości z masy upadłości, ale nie mogłem znaleźć. Jedyny przepis jaki znalazłem dotyczył rzeczy ruchomych, wierzytelności oraz praw majątkowych. Byłbym bardzo wdzięczny o wskazanie artykułu prawa upadłościowego, który przewiduje taką możliwość.

  Pozdrawiam

  Jan 28 stycznia, 2015 o 11:11

  Dzień dobry,
  popadłem w zadłużenie, którego nie jestem w stanie spłacić. Komornik zajął moją emeryturę, sprzedał na licytacji mieszkanie. W chwili obecnej nie posiadam majątku (brak ruchomości, nieruchomości) tylko prawo do emerytury. Czy mogę starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 29 stycznia, 2015 o 08:14

  Panie Janie,

  o ile nie zaciągał Pan długów w sposób bezmyślny, bądź wiedząc, że nie ma Pan szans ich spłacić – jak najbardziej. Aby odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, musiałbym poznać dokładnie Pana sytuację.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Jan 29 stycznia, 2015 o 08:58

  Dzień dobry,
  w 2006 r. będąc jeszcze żołnierzem w służbie czynnej zaciągnąłem kredyt konsumpcyjny na zakup nieruchomości, w 2007 r. zachorowałem i choroba stała się przyczyną odejścia ze służby. Koszty leczenia oraz zmniejszenie dochodów (przejście na emeryturę) doprowadziło do problemów finansowych, w wyniku których nie miałem możliwości wywiązywać się z zobowiązań finansowych. Po zlicytowaniu przez komornika mieszkania długi i tak przerastają moje możliwości finansowe. W chwili obecnej posiadam tylko emeryturę wojskową, z której komornik ściąga 25% co nawet nie wystarcza na zaspokojenie odsetek karnych. W tych warunkach nie jestem w stanie spłacić długu. Jestem winien pieniądze dwóm instytucją finansowym jest to kwota około 100 000, 00 zł (nieco poniżej).

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 lutego, 2015 o 14:32

  Witam,

  z uwagi na wymagające wyjaśnienia wątpliwości odpowiedź pozwoliłem sobie przesłać Panu drogą e-mailową.

  Pozdrawiam, Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  roman 2 lutego, 2015 o 17:49

  Mam dług w 2 bankach zaciągniętych pod koniec 90lat XX miałem dochody pona 3 srednie nastąpiła upadłośc i moja choroba od 1999 renta komornik zajął moją rente od 2001 i 2003 potrąca 25% KWOTA NIE WYSTARCZA nawet na odsetki w lipcu 2005 sprzedałem samochód za 80000 czy będzie to uznane za unikanie spłaty komornik nie zajął mi natomiast w 2013 komornik sprzedał mi garaz murowany za 25000zł nie mam teraz nic swojego. ślub w 2008 a moja żona z własnych środków w 2005 zakupiła dom na wsi w którym obecnie mieszkamy z jej córką i wnuczką.Czy ten dom będzie traktowany jako wspólnota małżeńska.Żona sprzedała 2 mieszkania na zakup tego domu.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 lutego, 2015 o 14:35

  Panie Romanie,

  bazując na tym, co Pan napisał, dom na wsi najprawdopodobniej wchodzi w skład majątku odrębnego Pana żony, ale dla pewności warto byłoby przeanalizować umowę jego zakupu.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  roman 3 lutego, 2015 o 16:31

  Witam
  jak mam rozumiec ten zakup domu w lipcu umowa 2005 umowa warunkowa od osoby fizycznej w celu skierowania do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu zgłoszona do pierwokupu i w styczniu 2006 akt notarialny po rezygnacji z zakupu przez w/w Agencje.Dom był do wykończenia i odbiór domu w marcu 2007.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2015 o 10:54

  Panie Romanie,

  W takim razie dom pozostaje odrębną własnością Pana małżonki i ogłoszenie przez Pana upadłości konsumenckiej go nie dotyczy.

  Pozdrawiam, Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Grzegorz 2 lutego, 2015 o 22:55

  Witam Panie Wojciechu,
  czy zechciałby się Pan odnieść do kwestii umorzenia zaległości z tytułu ZUS i podatkowych w upadłości konsumenckiej? Zakładamy sytuację, że były przedsiębiorca poprawnie wykreślił działalność z ceidg i upłynął już ponad rok od dnia wykreślenia działalności.

  Możemy nawet dodatkowo to skomplikować i dołożyć zaległości kredytowe wobec banku. I co w takim przypadku się Pana zdaniem zadzieje?

  1. Sąd odrzuca z automatu wniosek, dlatego, że są w nim zarówno zaległości bankowe (umarzalne) jak i ZUS i US (nieumarzalne).

  2. Sąd przyjmuje wniosek, ale do rozpatrzenia i ewentualnego umorzenia idą tylko zaległości bankowe a ZUS i US nie są brane pod uwagę.

  3. Sąd rozpatruje i umarza wszystko „jak leci” (umarzane są również zaległości ZUS i US).

  Oczywiście dla uproszczenia analizy pomijam tu całą procedurę, Plan spłaty itd, głównie interesuje mnie zagadnienie przyjęcia lub odrzucenia wniosku i powyższego zagadnienia ZUS + US + zaległości bankowe.

  Podaję link źródłowy do analizy, która twierdzi, że tego typu zadłużenia nie są lub nie będą objęte umorzeniem w nowej upadłości konsumenckiej.
  http://upadlosckonsumencka?pk.blog.pl/2015/02/02/moim-zdaniem-dlugi-wobec-us-i-zus-nie-zostana-umozone-w-konsumenckim-postepowaniu-upadlosciowym/

  W sieci są skrajne interpretacje, dlatego z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 lutego, 2015 o 14:51

  Witam Panie Grzegorzu,

  jeżeli kwestia budzi tyle wątpliwości, to w najbliższym czasie napiszę odrębnego posta na ten temat. Ale wstępnie nie widzę podstaw ani do odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ani do uznania, że należności wobec ZUS i US są „nieumarzalne”. A odnośnie relacji lex specialis – lex generalis mamy np. bardzo, bardzo obszerne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących podatków.

  Z pozdrowieniami,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Małgorzata 5 lutego, 2015 o 12:55

  Witam!
  Jaką musi być przerwa od momentu wyrejestrowania działalności gospodarczej żeby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 lutego, 2015 o 08:35

  Pani Małgorzato,

  co do zasady rok czasu – chyba że działalność pomimo formalnego wyrejestrowania była nadal prowadzona pomimo braku rejestracji.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Małgorzata 6 lutego, 2015 o 20:56

  Proszę o odpowiedź na poprzednie pytania

  Odpowiedz

  Bożena 10 lutego, 2015 o 18:47

  Witam, czy upadłość konsumencką można przeprowadzić samemu, tzn. bez udziału biura prawnego? Wcześniej się dowiadywałam i okazało się, że taka usługa jest dość kosztowna. Skoro jestem bankrutem i nie posiadam ytakich pieniędzy, co ma zrobić? W razie, gdyby chciał Pan poznać moją sytuację, opiszę chętnie drogą mailową. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 lutego, 2015 o 08:33

  Pani Bożeno,

  wniosek można złożyć samemu, nie ma tu tzw. „przymusu adwokackiego”. Natomiast – jak to w życiu – jeżeli sprawa jest dla nas ważna, to lepiej skorzystać z usług profesjonalisty. Wniosek jest dość mocno sformalizowany i musi zawierać wymagane prawem dane i oświadczenia dłużnika. Nadto właściwe przedstawienie Pani sytuacji i naświetlenie odpowiednich okoliczności zwiększy szanse na pozytywne jego rozpatrzenie.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Robert 16 lutego, 2015 o 10:44

  Witam,
  złożyłem wniosek o upadłość konsumencka parę dni temu, określając jeden bank , o mały kredyt , gotówkowy. Działalność jednoosobową zamknąłem 4 lata temu. W wierzytelnościach spornych w tym wniosku wpisałem inny kredyt na ruchomość, gdzie obecnie walczę z bankiem w sprawie franka szwajcarskiego. Sprawa jeszcze się nie rozpoczęła. Ale komornik umorzył, a w sądzie jest pozew o unieważnienie umowy. W tej umowie kredytowej była moja firma wpisana. I wziąłem przykładowo kredyt 100 zł, zapłaciłem już 150 zł a bank z uwagi na franka żąda przykładowo dodatkowo 200 zł, dlatego potraktowałem to we wniosku jako sporny.

  Teraz się zastanawiam czy w takiej sytuacji mogę dołączyć do wniosku mojego pierwszego o upadłość konsumencką sprawę z tą drugą wierzytelnością sporną? Jakie są terminy? Kiedy to konsument prosi o upadłość dotyczące jednego banku, jednego długu a zapomniał o drugim? Czy złożyć drugi wniosek? jako uzupełnienie pierwszego? Czy Sąd zwróci na to uwagę? Nie mogę znaleźć żadnych informacji co w takiej sytuacji?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 17 lutego, 2015 o 09:35

  Panie Robercie,

  nie ma sensu składać kolejnego wniosku, natomiast sąd powinien poznać całą Pana sytuację. Proszę przygotować i złożyć do sądu pismo uzupełniające wniosek. Przed złożeniem pisma najlepiej ustalić, czy Pana wniosek otrzymał już w sądzie sygnaturę (można to zrobić telefonicznie). Jeśli tak – należy ją podać w piśmie. Jeśli nie – proszę napisać w piśmie „w uzupełnieniu mojego wniosku o ogłoszenie upadłości z dnia …..”.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Bożena 16 lutego, 2015 o 17:43

  Dziękuję za odpowiedź, jeszcze jedno, jeżeli dług został umorzony, to należy również go zadeklarować?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 17 lutego, 2015 o 09:31

  Nie, sąd interesują długi istniejące na dzień rozpatrywania wniosku.

  Odpowiedz

  Maciej 29 stycznia, 2016 o 09:58

  Panie Wojciechu,

  Kilka dni temu usłyszałem od adwokata prowadzącego sprawę kolegi, że we wniosku powinien umieścić rownież długi np: kredyty, które swój finał znalazły w sądzie i został podniesiony zarzut przedawnienia. Czy takie zadłużenia powinny być podane we wniosku?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 20:05

  O ile rozumiem, sprawy są wciąż w sądzie – w takim wypadku doradzałbym umieścić je we wniosku.

  Odpowiedz

  Wiera 4 marca, 2015 o 11:32

  Witam,
  W czerwcu 2014 r zawarłam związek małżeński.Nie wiedziałam wówczas o wcześniejszych zobowiązaniach swojego męża.Gdy się dowiedziałam w grudniu 2014r postanowiłam zawrzeć notarialnie umowę majątkową małżeńską dotyczącą rozdzielności majątkowej.mąż złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w lutym 2015r.Czy mój majątek osobisty odrębny wchodzi w skład masy upadłościowej?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 6 marca, 2015 o 13:57

  Pani Wiero,

  nie, Pani majątek osobisty nie wejdzie do masy upadłości.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  aneta 4 marca, 2015 o 13:07

  Witam, chcialam zapytac jak wyglada ogloszenie upadlosci w momencie kiedy nic nie posiadam nie mam mieszkania,samochodu zadnych oszczednosci. mam dlugi z kilku bankow z czego splacam do windykacji mam podpisane ugody wszystko jest regularnie.Mam jeszcze dwa dlugi bankowe w windykacji z ktora nie idzie sie dogadac.czy w takiej sytuacji moge oglosic upadlosc skoro nie mam majatku. Prosze o odpowiedz.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 6 marca, 2015 o 14:07

  Pani Aneto,

  obecne przepisy dopuszczają ogłoszenie majątku nawet w takiej sytuacji. Natomiast to, czy dojdzie do ogłoszenia upadłości, zależy od indywidualnej decyzji sędziego rozpatrującego wniosek. O sprawie może zadecydować sposób, w jaki popadła Pani w tak skrajną sytuację, a konkretnie – czy zaciągała Pani kolejne kredyty mając świadomość, że już wcześniejszych może nie udać się Pani spłacić.

  Pozdrawiam,

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Bożena 4 marca, 2015 o 13:22

  Mam takie pytanie, czy umorzone długi, mogą zostać „reaktywowane”?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 6 marca, 2015 o 14:01

  Pani Bożeno,

  na umorzenie niespłaconych długów wierzyciel może złożyć zażalenie, a w przypadku nieskutecznego zażalenia – skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W tym sensie umorzenie może „nie wejść w życie”. Jeżeli jednak odwołania wierzycieli nie odniosą skutków, prawomocne umorzenie nie może zostać anulowane.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Janusz 6 marca, 2015 o 14:31

  Szanowny Panie.
  Kilka lat temu zawarłem z kilkoma Bankami umowy kredytowe-gotówkowe. Niestety tak się stało, że po jakimś okresie czasu utraciłem możliwość spłaty zobowiązań i niestey zacząły się moje kłopoty z komornikami, windykatorami itp. osobnikami. Coprawda miałem tego świadomość.
  Kilka Banków „sprzedało” moje wierzytelnoći do firm windykacyjnych takich jak: Kruk S.A., Best S.A. i innych.
  Firmy te upominają się „o swoje” pieniądze a ja poprostu ich niemam.
  Zadłużenie moje rośnie. Urosło już do około 850-900 tys. zł, a moja sytuacja finansowa jest taka, że nie jestem w stanie „wyłuskać” choćby najmniejszej kwoty na spłatęzadłużenia, które z każdym dniem narasta.
  Zdecydowałem, że poddam się i złożę do Sądu wniosek o ogłoszenie mojej upadłości.
  Chciałbym Pana zapytać, czy podjąłby się Pan pomocy:
  w sformułowaniu i przygotowaniu wniosku do Sądu Gospodarczego o ogłoszenie mojej upadłości
  jakie ewentualnie dokumentu musiałbym przygotować
  z jakimi kosztami musiałbym się liczyć za Pańską usługę.
  Pozdrawiam
  Janusz Wyrobiec
  (nazwisko tylko do Pana wiadomości)

  Odpowiedz

  Aleksandra 15 marca, 2015 o 10:49

  Witam, mam pytanie jak już będzie ogłoszona upadłość( i skończy się okres spłaty rat wymaganych) czy po jakimś czasie będzie można wziąść jakiś kredyt i czy będzie jakaś możliwość wpisania się z np. KRD itp.pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 17 marca, 2015 o 14:51

  Pani Aleksandro,

  rozumiem, że ma Pani na myśli pomyślne przejście całej procedury upadłości konsumenckiej. Teoretycznie mając czyste konto, powinna Pani mieć „normalną” zdolność kredytową. W praktyce nie wiem, na ile banki będą się wymieniać „historią upadłościową” swoich potencjalnych klientów, zwłaszcza że docelowo w przyszłym roku ma powstać tzw. CRRU (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości), w którym być może takie informacje będą się znajdować. Długi wpisane w KRD – jako spłacone, względnie umorzone – podlegają wykreśleniu, choć może być do tego konieczne złożenie przez Panią stosownego wniosku.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Dorota 15 marca, 2015 o 23:21

  Witam,
  Mąż (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zawarł umowę z bankiem o linię kredytową na prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety zleceniodawca nie rozliczył się z moim mężem, tj. nie zapłacił za część wykonanych przez niego robót. Sprawa trafiła do sądu. W związku z brakiem zapłaty od roku 2008 maż nie był w stanie spłacać zaciągniętej linii kredytowej. Umowa została przez bank wypowiedziana. Zaproponowane przez bank warunki spłaty zobowiązania nie są możliwe do zrealizowania z uwagi na brak środków finansowych. Oprócz banku istnieją również inni wierzyciele (w tym ZUS), których w związku z zaistniałą sytuacją mąż również nie jest w stanie spłacić. Cały majątek możliwy do zlicytowania został zlicytowany. Obecnie nie posiadamy majątku. Mąż nie zarabia (od ponad roku ma zawieszoną działalność). Ja pracuję i otrzymuję wynagrodzenie, które jest jedynym źródłem naszego utrzymania. W momencie zawierania umowy o linię kredytową nie posiadaliśmy rozdzielczości majątkowej. Intercyzę podpisaliśmy w 2011 roku. Już po ustanowieniu rozdzielczości majątkowej bank zbył wierzytelność wraz z zabezpieczeniami firmie skupującej długi. Firma ta założyła sprawę w sądzie o nakaz zapłaty części nabytego zobowiązania i oczywiście wygrała. Czy w związku z tym, że mąż nie ma majątku komornik może zająć moje wynagrodzenie? I jeszcze jedna sprawa. Czy, gdyby mąż wyrejestrował w tym momencie działalność, to czy w przyszłym roku mógłby ogłosić upadłość konsumencką? Jeśli nie, to czy ogłaszając upadłość jako przedsiębiorca w przypadku braku majątku ulegnie zajęciu moje wynagrodzenie? Czy mąż ma szansę na umorzenie długów, które obecnie wynoszą już pewnie ok. 300 tys. zł? Nie wiem czy to w kwestii ogłoszenia upadłości, ale regularnie spłacane są bieżące zobowiązania męża dotyczące umowy o usługi telekomunikacyjne tj. opłacam mężowi faktury za telefon. Bardzo proszę o odpowiedzi na powyższe pytania.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 17 marca, 2015 o 14:44

  Pani Doroto,

  niestety to trochę za dużo pytań, a za mało informacji – sprawa wygląda na poważną i nie podejmuję się odpowiadać, nie znając dokumentów oraz dokładnych szczegółów dotyczących umowy z bankiem i ustanowienia rozdzielności majątkowej.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Małgorzata 17 marca, 2015 o 19:29

  Witam!
  Czy wg nowych przepisów żeby ogłosić upadłość muszę być zatrudniona na umowę o pracę? Bo wg starych przepisów tak było. Jeśli obecnie nie pracuje nigdzie i nie mam zasiłku czy też mogę ogłosić upadłość?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 19 marca, 2015 o 12:02

  Pani Małgorzato,

  nie ma takiego wymogu, upadłość może zostać ogłoszona przez osobę nie posiadającą żadnych dochodów. Natomiast posiadanie przez Panią stałych dochodów – ich źródło jest obojętne – może w jakimś stopniu zwiększać szanse na ogłoszenie upadłości, zapewni bowiem finansowanie choćby kosztów tego postępowania (o ile oczywiście nie są to dochody w kwocie nie podlegającej zajęciu przez komornika / syndyka). Z moich obserwacji kształcącej się powoli praktyki sądowej wynika, że sądy jednak zwracają uwagę na stan majątkowy i dochody dłużnika.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Robert 19 marca, 2015 o 19:19

  Dziękuję za odpowiedź.Złożyłem taki uzupełniający wniosek. Ale niepokojące jest to co Pan pisze.czytam wszystkie komentarze.Prawo upadłościowe w takiej konstrukcji powstało aby mówiąc potocznie uwalniać dłużników od długów, z racji np. zwolnienia z pracy itp.itd.i ściśle określone warunki. Czyli powinna być ogłoszona upadłość, nie mając żadnych dochodów.Gdyby dochody jednak były , to syndyk podejmuje czynności prawie tak jak komornik.To jaki sens miałaby ta ustawa?prawo upadłościowe?Czy faktycznie sądy zwracają uwagę na dochody i za wszelką cenę nie uwolnią dłużnika od długu?????A ustawa to tylko po to aby jednak dłużnicy i tak płacili?
  W mojej sprawie złożyłem zwolnienie od kosztów sądowych, co sad już oddalił, uzasadniając że nie ma żadnych kosztów oprócz 30 zł.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 31 marca, 2015 o 20:17

  Panie Robercie,

  wspomniany przeze mnie przypadek, w którym sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości (w domyśle) z powodu braku majątku, nie musi stać się regułą. Praktyka sądowa się wciąż tworzy, a z doświadczenia wiem, że nowinki w sądownictwie zawsze przyjmowane są z oporami i potrzebują czasu.

  Odnośnie Pana uwagi co do działań syndyka – proszę zwrócić uwagę, że mieszamy tu dwie skrajnie różne sytuacje. Założenia ustawy są takie, że do umorzenia zobowiązań bez ich spłaty ma dochodzić tylko, jeżeli ktoś jest całkowicie niezdolny do spłaty długów. Jeżeli jest w stanie spłacić choćby ich część – powinien to zrobić, prawda?

  Pozdrawiam,

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Katarzyna 21 marca, 2015 o 13:47

  Witam Serdecznie
  Mam zapytanie. Mam 26 lat i jestem zadłużona z dniem ukończenia 18 roku życia. Moi rodzice nie płacili za mieszkanie i jako jedyna z rodzeństwa byłam tam zameldowana, wiec cały dług przeszedł na mnie. Miedzy czasie Mąż wziął kredyt ja go musiałam podpisać jako poręczyciel. Doszły jeszcze inne długi typu nie zapłacony mandat w ZDiTM . Wierzytelnicy oddali sprawę do komorników na dzień dzisiejszy mam 4. Zablokowane konta w banku oraz brak wypłat z US. Mam 2 dzieci w tym Syn (6 lat ) jest niepełnosprawny ,jedynym moim środkiem utrzymania jest pobieranie świadczeń pielęgnacyjnych ,alimentów na córkę z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek rodzinny ogólnie kwota 2 tys zł miesięcznie. Mąż pracuje na czarno i zarabia około 1500 zł. Mieszkamy w wyjętym mieszaniu , gdyż zamieszkiwanie z rodzicami nie wchodzi w grę. Ogólnie rzecz biorąc jestem zadłużona na prawie 92 tys. Nie jestem w stanie spłacić tak dużej sumy , nie posiadam żadnego majątku oraz nieruchomości . Czy jest szansa choćby najmniejsza nadzieja na umorzenie tak duże sumy. Boje się że jak moje dzieci skończą pełnoletność to cały dług przejdzie na nich tak jak było to w moim przypadku. Proszę o odpowiedz . Pozdrawiam Tomczyk Katarzyna

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 31 marca, 2015 o 20:21

  Pani Katarzyno,

  szansa na pewno jest i to na pierwszy rzut oka wydaje się, że całkiem spora. Ale nie jestem w stanie jej ocenić „na odległość”, nie znając wszystkich szczegółów Pani historii zadłużenia.

  Pozdrawiam serdecznie,

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Agnieszka 22 marca, 2015 o 22:12

  Witam:)

  Postaram się krótko…
  1) Małżeństwo od 2004r., od razu rozdzielność
  2) Od 2006r. kredyt hipoteczny CHF wspólny plus wspólne mieszkanie (w umowie wpisane, że jeśli jeden ze współkredytobiorców nie płaci, całość zobowiązania przechodzi na drugiego)
  3) 09.2013 rodzi nam się drugi syn, biorę roczny urlop rodzicielski (miesięcznie otrzymuję ok. 2700zł)
  4) 02.2014 dowiaduję się, że po urlopie nie mam gdzie wracać
  5)04.2014 – Mąż rozwiązuje umowę o pracę w firmie, w której pracował od 15 lat (nie wytrzymał stresu, walczył, żeby nie wrócić do alkoholu, jest alkoholikiem), po kilku miesiącach zaczyna zarabiać „na lewo” ok. 1500-2000zł/m-c
  5) 09.2014 podpisuję umowę o pracę u nowego pracodawcy, do 31.01.2015 otrzymuję wynagrodzenie z obu firm (średnio 5000zł),
  6) pod koniec 2014r. mąż traci zlecenia ze względu na ich sezonowość
  7) w ciągu tych kilku lat kilkukrotnie dobierałam mniejsze kwoty kredytów w 2 bankach, żeby pokryć jakieś inne zadłużenia lub, po opłacie rachunków, mieć za co przeżyć, czy łatać nagłe sprawy (np.opłacić ubezpieczenie braku wkładu własnego do kredytu hipotecznego czy kupić starszemu synowi ubrania, gdy musiał jechać do sanatorium, czy ratować życie ciężko choremu naszemu psu)
  8) obecne miesięczne koszty to: 1800zł rata hipoteczna(walczę z bankiem o kolejną karencję), 1500zł opłaty związane z mieszkaniem, 1000zł pozostałe raty i karty kredytowe, 200-300zł/m-c leki dzieci i męża, 500zł nieoficjalna opiekunka młodszego synka (z powodów zdrowotnych nie chodzi do żłobka, który kosztuje tyle samo)
  9) moje obecne zarobki to ok. 3000zł/m-c
  10) mąż nie pracuje, nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy, bo nie uznaje tej instytucji, czasem dorabia na lewo, planuje otworzyć działalność, jeśli na przełomie marca i kwietnia bank udzieli mu kredytu na rozpoczęcie
  11) szykuję się do złożenia wniosku o upadłość, w zasadzie jedyna rzecz, jakiej nie wiem, to sytuacja z rozdzielnością, wspólnym kredytem i mieszkaniem, no i co w sytuacji, gdy mąż w międzyczasie rozpocznie działalność…

  Gdyby udało się Panu odpowiedzieć na moje pytania (upadłość a rozdzielność i wspólny kredyt z mieszkaniem, działalność męża), byłabym bardzo wdzięczna.

  Z góry dziękuję i pozdrawiam,
  Agnieszka

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 31 marca, 2015 o 20:28

  Pani Agnieszko,

  potrzebuję precyzyjniejszych pytań, bo co do ogólnych zasad dotyczących rozdzielności i kredytu, to odpowiedzi wpisała Pani w treści swojego komentarza :).

  Z pozdrowieniami,

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Ewa 25 marca, 2015 o 21:22

  Witam,
  czy jeśli mam zawieszoną działalność gospodarczą to też mogę ogłosić upadłość konsumencką?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 31 marca, 2015 o 20:24

  Pani Ewo,

  dziękuję za ciekawe pytanie. A odpowiedź brzmi: nie, ponieważ zawieszenie nie skutkuje wykreśleniem Pani z rejestru przedsiębiorców.

  Pozdrawiam,

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Robert 15 kwietnia, 2015 o 13:00

  Witam, chciałem podziękować. Bo blog pomógł mi w napisaniu wniosku i rozwianiu wielu wątpliwości.Dostałem upadłość konsumencką. I tam w piśmie jest miesiąc na stanowisko stron „wierzyciela”Mimo że nie posiadam majątku żadnego zupełnie , jest syndyk. Zakładam że takie procedury.Ale teraz co dalej?Czy jak wierzyciel złoży zażalenie muszę się do niego ustosunkować?Czy to sąd zdecyduje?Jeśli sąd podtrzyma swoją decyzje to strona wierzycieli może jeszcze kasację wyroku zrobić? i wtedy też muszę się ustosunkować? czy te wszystkie procedury są już poza moim udziałem? w sensie odpisywania…?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 kwietnia, 2015 o 21:36

  Panie Robercie,

  miło mi słyszeć, że blog okazał się pomocny i udało się Panu uzyskać ogłoszenie upadłości. Odnośnie Pana wątpliwości – wierzyciel nie jest uprawniony do składania zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, a jedynie do zgłoszenia przysługujących mu od Pana wierzytelności na listę. To standardowa procedura, podobnie jak wyznaczenie syndyka. Wierzyciel będzie mógł składać dopiero zażalenia na dalszym etapie postępowania, np. odnośnie przygotowania planu spłaty, bądź umorzenia niespłaconych długów. Ale to przyszłość, proponuję nie martwić się na zapas :).

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Małgorzata 20 kwietnia, 2015 o 19:50

  Napisał Pan kiedyś ze sąd bierze tylko pod uwagę długi które nie są umorzone. Czyli jeśli mam umorzony dług to czy po ogłoszeniu upadłości jeśli wierzyciel sobie o mnie przypomni bo może tak zrobić jeśli nie ma jeszcze przedawnienia to co wtedy? Czy wtedy może dochodzić jeszcze swoich. roszczeń czy też napiszę mu wtedy ze oglosilam upadłość i już nic mi nie może zrobic

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 kwietnia, 2015 o 21:38

  Pani Małgorzato,

  jeżeli dług jest bezwarunkowo umorzony, to tak jakby przestał istnieć. A zatem wierzyciel nie może sobie nagle o nim „przypomnieć” i go windykować, niezależnie od tego, czy ogłosi Pani upadłość, czy nie.

  Pozdrawiam serdecznie, WP

  Odpowiedz

  Małgorzata 27 kwietnia, 2015 o 22:12

  Ale jeśli nie jest przedawniony to może drugi raz rozpocząc procedurę odzyskania. Mam taki przypadek ze komornik umorzył a wierzyciel sprzedał dług firmie która skupuje długi i teraz założyli mi sprawę w sądzie po raz drugi. Tłumacza ze za pierwszym razem nie odzyskali a sprawa nie jest przedawniona to mogą drugi raz próbować.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 kwietnia, 2015 o 22:26

  Teraz rozumiem Pani pytanie. Mówimy o dwóch różnych sprawach – umorzeniu długu i umorzeniu prowadzonej przez komornika egzekucji. Komornik umorzył egzekucję, tj. prowadzone przeciwko Pani postępowanie, ponieważ nie udało mu się wyegzekwować od Pani długu. W takiej sytuacji dług nadal istnieje i faktycznie może być windykowany ponownie. Jednak w przypadku ogłoszenia upadłości i przejścia procedury upadłościowej taki dług zostanie albo spłacony, albo właśnie umorzony – tym razem już definitywnie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Małgorzata 27 kwietnia, 2015 o 22:47

  Dziękuję, w takim przypadku taki dług umorzony przez komornika musi też być zgłoszony do procedury upadłościowej jako istniejący?

  Adam 28 kwietnia, 2015 o 22:05

  Witam
  Jak jest traktowany dom przy upadłości konsumenckiej który jest współwłasnością konsumenta i jego rodzeństwa a zamieszkiuje go ne konsument który ogłasza upadłość tylko inny współwłaściciel siostra z trójką dzieci? Moje mieszkanie na którym ciązy hipoteka to wiem że będzie wykazane w majątku

  Odpowiedz

  Adam 4 maja, 2015 o 19:28

  Dodam że w sumie jest nas pięcioro właścicieli tego domu.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:37

  Panie Adamie,

  zapraszam do lektury najnowszego artykułu na blogu, mam nadzieję, że odpowie on na Pana pytanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Adam 15 czerwca, 2015 o 11:45

  Przepraszam p. Michale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi, jezeli chodzi o dom którego jesteśmy w pięcioro współwłaścicielami i zamieszkuje go siostra z trójką dzieci, czy ten dom bedzie w całości dla syndyka czy tylko mój udział cały ten dom wg rzeczoznawcy jest wart do 150 tyś zł (nieoficjalna wycena) dom do remontu, sióstr nie bedzie stać by te moją część wykupić. Dziękuję

  Odpowiedz

  Adam 18 czerwca, 2015 o 21:55

  Przepraszam za zmianę imienia.

  Wojciech Piłat 24 lipca, 2015 o 11:40

  Panie Adamie,

  odpowiedź jest w artykule :). Do masy upadłości wejdzie tylko Pana udział w domu. A syndyk zapewne będzie miał problem, co z nim zrobić…

  Pozdrawiam, WP

  Beata 4 maja, 2015 o 19:20

  Witam.
  W 2009 roku otrzymałam wyrok sądowy razem z nakazem zapłaty dla wierzyciela gdzie w ogóle nie otrzymałam wezwania na sprawę . Nadmienię że wierzycielem jest mój brat rodzony i w żaden sposób nie mogę się z nim dogadać co do umorzenia niby pożyczki. Wysłał te pieniądze na samochód który miał być sprzedany z zyskiem. Niestety tak się nie stało.Obecnie mam komornika razem z moim konkubentem, komornik wszedł mi na pensje i tylko ja to spłacam bo partner nie pracuje .Odsetki są tak wysokie że chyba nigdy ich nie spłacę, a resztę długu to 60 tyś.Nie posiadam żadnego majątku.
  Mam pytanie czy mogę ogłosić upadłość konsumencką? I jak to zrobić?
  proszę o odpowiedź bo już na prawdę nie wiem co mam zrobić.

  Odpowiedz

  Patrycja 8 maja, 2015 o 00:24

  Witam. Chciałabym się zapytac w sprawie mojej mamy. Wzięła ona pożyczkę której po pewnym czasie nie była w stanie spłacać wzięła kolejna aby spłacić poprzedni.. Odsetki rosły. Zaczelo jej brakować na życie teraz grozi jej komornik a jak komornik to i zwolnienie z pracy. Pensji nie starcza jej na spłamanie zaległości. Czy może starać się o ogłoszenie upadłości?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:37

  Pani Patrycjo,

  zapraszam do lektury najnowszego artykułu na blogu, mam nadzieję, że odpowie on na Pani pytanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Karol 11 maja, 2015 o 13:59

  a co z takimi wierzytelnościami jak składki ZUS oraz podatek dochodowy i VAT??czy również mogę skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?działalności gospodarczej nie prowadzę od 2012 roku a zadłużenie z ww tytułow zostało.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:38

  Panie Karolu,

  Pana również zapraszam do lektury najnowszego artykułu na blogu, mam nadzieję, że odpowie on na Pana pytanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  barbara 12 maja, 2015 o 08:44

  moja była synowa wystąpiła o ogłoszenie upadłości. mają mieszkanie za które syn przestał płacic kredyt hipoteczny i czynsz. rozwód był w 2013 r, synowa odeszła w lipcu 2011r, syn przestał płacic te zobowiązania od marca 2014 r, nie mają podziału majątku, w tej chwili komornik wszedł byłej synowej na pobory. syn po rozwodzie stracił prace , przebywa za granicą, obecnie przebywa w areszcie i czeka na rozprawe, nie wie jaki bedzie miał wyrok może rok 2 lub 3. ma sie zgłosic jako swiadek 29 maja do sądu. czasowo jest to nie możliwe nie zdąży przysłac zaswiadczenie. mama jego pełnomocnictwo na załatwianie jego spraw, czy moge poprosic o odpis wniosku

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:41

  Pani Barbaro,

  zapraszam do lektury najnowszego artykułu na blogu, mam nadzieję, że odpowie on na Pani pytanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  barbara 15 czerwca, 2015 o 10:57

  dziękuje.

  Odpowiedz

  Jan 14 maja, 2015 o 10:16

  Proszę o informację:
  1. Czy osoba mająca zajęcie komornicze z emerytury , nie mająca możliwości wczesniejszego odniesienia się do zadłużenia z powodu klauzuli może zgłosić upadłość konsumencką.
  2.Czy osoba nie posiadająca majątku , będąca formalnie w związku małżeńskim a nie będąca we wspólnym pożyciu ma obowiązek zgłosić ten fakt w formularzu zgłszeniowym.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:39

  Panie Janie,

  powinien Pan wskazać we wniosku Pana sytuację pod kątem osób pozostających na Pana utrzymaniu.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maciej 15 maja, 2015 o 01:39

  witam, czy zadeklarowanie we wniosku o upadłość konsumencką kwoty na koszty postępowania upadłościowego może być postrzegane przez sąd jako argument za przyjęciem wniosku? np. 1000zł, czy 1500zł?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:40

  Panie Macieju,

  teoretycznie nie powinno, ale w praktyce zależy od danego składu sędziowskiego rozpatrującego wniosek.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maciej 14 czerwca, 2015 o 18:50

  dziękuję, tak przypuszczałem…

  Odpowiedz

  Sebastian 1 czerwca, 2015 o 15:40

  Witam,
  chciałbym ogłosić upadłość jako osoba fizyczna. Jestem żonaty od grudnia. Mieszkanie kupiła żona samodzielnie na kredyt, mamy wspólny samochód ale pieniądze również były jeszcze wtedy narzeczonej.
  W styczniu mieliśmy włamanie (skradziono sprzęty głównie moją elektronikę).
  Jak dokonać spisu majątku oraz podziału dla syndyka i sądu?
  Za odpowiedź dziękuję

  Odpowiedz

  Sebastian 1 czerwca, 2015 o 16:02

  Witam. Chciałbym się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  Jestem żonaty od grudnia 2014r. Wszystkie moje długi powstały przed poznaniem mojej żony.
  Jako moja narzeczona kupiła mieszkanie na kredyt (sama – nie jestem współwłaścicielem). Wprowadzając się miałem sprzęt elektroniczny który niestety skradziono w styczniu (notatka policji). Mamy wspólny samochód – zapłaciła narzeczona – ja byłem współwłaścicielem dla tańszego ubezpieczenia. Jak przedstawić udokumentować majątek mój dla syndyka, sądu?

  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:42

  Panie Sebastianie,

  zapraszam do lektury najnowszego artykułu na blogu, mam nadzieję, że odpowie on na Pana pytanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Cezary 13 czerwca, 2015 o 13:52

  Witam. Mój ojciec przez wiele lat prowadził ze wspólnikiem działalność gospodarczą. Firma jednak upadła , majątek zlicytowano a ojciec przeszedł na emeryturę. W obecnej chwili ojciec nie posiada żadnego majątku, pozostał dług zciągany przez komornika z i tak niewielkiej emerytury. Jest to kwota kilkadziesiąt tysięcy zł której ojciec nigdy nie będzie w stanie uregulować a odsetki karne powiększają kwotę główną długu. W chwili obecnej doszły problemy zdrowotne oraz dodatkowe związane z tym wydatki których z otrzymywanej części emerytury opłacić się nie da. Czy w takim przypadku istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 14 czerwca, 2015 o 16:41

  Panie Cezary,

  zapraszam do lektury najnowszego artykułu na blogu, mam nadzieję, że odpowie on na Pana pytanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Renata 15 czerwca, 2015 o 08:16

  Witam.
  Mam pytanie. Chcę ogłosić upadłość konsumencką. Prowadziłam działalność gospodarczą, którą z przyczyn zdrowotnych i życiowych ponad dwa lata temu zawiesiłam, a w tym roku wyrejestrowałam całkowicie. Czy w tym wypadku mogę się ubiegać o upadłość konsumencką? Nie posiadam zobowiązań z tytułu byłej firmy. Zobowiązania powstały z przyczyn losowych. Proszę o odpowiedż. Pozdrawiam, oraz z góry serdecznie dziękuję.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2015 o 10:18

  Pani Renato,

  ciekawy przypadek. Niestety ustawa wciąż traktuje Panią jako przedsiębiorcę, a nie konsumenta, więc musi Pani odczekać rok czasu od daty wyrejestrowania działalności.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maciej 17 czerwca, 2015 o 05:18

  Witam,
  posiadam wspólność majątkową z żoną, ja prowadzę firmę, oboje posiadamy znaczne zadłużenia. Żona złożyła wniosek o upadłość konsumencką (ja nie zgłosiłem swojego wniosku z racji (w skrócie) własności nieruchomości naszego domu oraz prowadzonej dział. gosp.) – uwzględniając zadłużenia osobiste oraz moje kredyty, na które wyraziła zgodę lub wynikały ze wspólnego konta. Problem rodzi się taki: czy w przypadku orzeczenia o upadłości konsumenckiej żony (p o w y d a n i u postanowienia) – firmy, czy banki, które są moimi wierzycielami będą miały prawo kierować swoje roszczenia do żony, skoro nie uczyniły tego przed wydaniem postanowienia? (także, gdy nie wiedziały, iż żona złożyła wniosek o upadłość konsumencką?).

  Odpowiedz

  Maciej 21 czerwca, 2015 o 00:24

  Witam,
  nurtuje mnie następująca sprawa dot. upadłości konsumenckiej: otóż żona złożyła już wniosek o upadłość konsumencką, sąd wezwał ją m.in. do wykazania aktualnego posiadanego majątku. Żona w odpowiedzi oświadczyła zgodnie z prawdą, iż nie posiada majątku. Tutaj mam wątpliwości, czy nie powinien zostać wykazany tzw. majątek wspólny (posiadamy wspólność majątkową), nawet jeżeli w skład wchodzi np. kilka rzeczy typu stara szafa, telewizor, które kupił w okresie małżeństwa mąż lub zostały podarowane mu przez osoby trzecie) itp. czy ewentualnie majątek należący do męża prowadzącego działalność gospodarczą utrzymującą rodzinę i pracującego poza krajem?

  Odpowiedz

  Aneta 23 czerwca, 2015 o 17:07

  witam pana chcialabym uzyskac pomoc i porade w sprawie ogloszenia upadlosci czy moge prosic o pana meila i porozmawiac prywatnie pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 24 lipca, 2015 o 11:41

  Mój mail to: wojciech.pilat@pilatipartnerzy.pl

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Aneta 23 czerwca, 2015 o 17:26

  witam pana mamy z mezem dlugi w przeroznych bankach i firmach na ponad 100 tys wszystkie sa albo u komornika albo sprzedane innym firmom oboje pracujemy i mamy komornika na poborach niestety dlug nie maleje tylko rosnie bo odsetki sa ogromne nie mamy zadnych wartosciowych rzeczy tylko jedna trzecia domu ale dom nie jest podzielony i trojke dzieci w wieku szkolnym mam pytanie czy mozemy oglosic upadlosc konumencka i jak sie za to zabrac bo innego wyjscia z tej sytuacji nie widze prosze o odpowiedz pozdrawiam

  Odpowiedz

  Maria 3 lipca, 2015 o 01:12

  witam. Czy prywatne mieszkanie pracodawcy powinno wejść do masy upadlosciowej.
  Jeżeli prawie 3 lata temu było teoretycznie podarowane synowi czy można skorzystać ze skargi paulianskiej.?

  Odpowiedz

  Ewelina 14 lipca, 2015 o 14:24

  Witam. Zastanawiam się nad zgłoszeniem o upadłość i wiem, że trzeba podać swój majątek. Na mnie nic nie jest zapisane tzn nieruchomość czy auto. Obecnie mieszkam z moim partnerem w Jego domu. Czy ten dom jest \”nietykalny\” ??tzn. czy nie będzie brany pod uwagę jako majątek?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 24 lipca, 2015 o 11:43

  Pani Ewelino,

  dom nie wejdzie do masy upadłości. Inaczej może być natomiast z ruchomościami w tym domu, jeżeli syndyk stwierdzi, że Pani tam na stałe mieszka – może uznać, że np. niektóre z nich stanowią Pani własność.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  barbar 14 lipca, 2015 o 16:56

  od 24 kwietnia 2015r mam postanowienie o upadłości konsumenckiej, nigdzie nie mogę się doszukać informacji jaką wysokość mojej emerytury ZUS może przekazać syndykowi, jestem na emeryturze mam 69 lat, nie mam mieszkania, mieszkam u krewnych gdzie płacę 500zł przelewem przez mój bank,nie mam innych źródeł utrzymania, a dzisiaj tj.14.07.15 otrzymałam z ZUS 440zł i oświadczono mi że więcej na razie – w ciągu najbliższych 3 miesięcy- nie otrzymam bo sędzia-komisarz jest na urlopie. Czy ZUS może potrącić mi 80% emerytury bo jak na razie nie wiem jak przeżyć

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 24 lipca, 2015 o 11:52

  Szanowna Pani,

  syndyk działa w tym przypadku, jak komornik. W przypadku emerytury aktualna kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 440,23 zł. Niestety wygląda na to, że ZUS działa zgodnie z przepisami. Rozumiem, że już złożyła Pani do sędziego-komisarza odpowiedni wniosek … proszę zatem liczyć na jak najszybszy powrót sędziego z urlopu :/. Ewentualnie skierować do sądu pismo ponaglające.

  Z poważaniem,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  barbar 4 sierpnia, 2015 o 13:51

  jeśli syndyk działa jak komornik to od pozostałej sumy- po odjęciu 440 zł- powinien potrącić tylko 25% emerytury

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 12 sierpnia, 2015 o 13:20

  Dlaczego tylko 25%?

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Danuta 22 stycznia, 2016 o 08:44

  Dlatego 25 % ,ze przepis art 141 odnosi sie do najnizszego świadczenia . Natomiast powinno byc potrazenie zgodnie z art 140 a tam jest 25% . Jesli Pan jako prawnik tego nie rozumie to jak ma dzialac rzeciętny człowiek. Ciagle jest o to walka z ZUS , który powołuje sie nie na ustawe czy zarzadzeniaw tej kwetsii ale na jakies enigmatyczne wytyczne syndyka . Widziałam te wytyczne z daleko bo niesttety nie udostepniono mi ich . Jest to wydruk z internetu z zakreslonym na zielono tekstem . Mam nadzieję , ze nie jest to informacja z panskiej kancelarii, gdyz ewidentnie nadinteropretowane prawo jest bardzo złym prawem i niszczy ludzi, którzy w mysl ustawy o upadłosci maja podniesc sie z kolan a byc kopanym przez nieduczonych urzedników . Pozdrawiam

  Rafal 15 lipca, 2015 o 02:27

  Witam w marcu zeszłego roku podjąłem prace w firmie w której musiałem otworzyć własną działalność, wziąłem kredyt na 20 tys i przed nowym rokiem zostałem zwolniony nie mogę na razie znaleźć pracy żeby to spłacić. Nie spłacam rat od stycznia ani nie płacę zysk. Mogę ogłosić upadłość , jestem współwłaścicielem gruntów rolnych i domu w którym mieszka moje rodzeństwo i matka i nie chciałbym żeby mi ten majątek zabrali lecz zmniejszyli kwotę do oddania czy byłoby to możliwe

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 24 lipca, 2015 o 11:37

  Panie Rafale,

  to, na co Pan liczy, jest mało prawdopodobne, ale teoretycznie możliwe. Sposobem na przeprowadzenie upadłości bez jednoczesnej utraty majątku jest zawarcie układu z wierzycielami. Jednak warunkiem jest, żeby Pana wierzyciele zgodzili się na obniżenie Pana długów.

  Z poważaniem, Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Maciej 16 lipca, 2015 o 11:13

  Witam!

  Bardzo liczę na pilną pomoc w następującej kwestii:
  – żona złożyła wniosek o upadłość konsumencką, po uzupełnieniu dokumentów otrzymała wezwanie na rozprawę.
  Ponieważ jest w zagrożonej ciąży lub będzie już po porodzie w momencie rozprawy – jej stan psychiczno-fizyczny nie pozwala na wstawiennictwo w sądzie – czy jest prawna możliwość, aby mąż reprezentował ją w sądzie i udzielił wyjaśnień?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 24 lipca, 2015 o 11:34

  Odpowiedź udzieliłem wcześniej Panu Maciejowi mailowo, ale gwoli informacji – małżonek może występować w sądzie jako pełnomocnik drugiego małżonka, ale zeznania może złożyć tylko sam dłużnik osobiście. W opisanej sytuacji proponuje, żeby małżonek wnioskodawcy zjawił się na rozprawie ze stosownym zaświadczeniem lekarskim wnioskodawcy i wyjaśnił sytuację. Sąd albo odstąpi od wysłuchania wnioskodawcy, albo odroczy rozpoznanie sprawy do czasu, kiedy będzie on w stanie zjawić się w sądzie.

  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Maciej 14 stycznia, 2016 o 00:46

  witam, brałem udział w rozprawie jako pełnomocnik żony, sąd jednak przesłuchał mnie, ja udzieliłem wszelkich informacji dotyczących zadłużenia żony, sytuacji rodziny itp. Po przerwie sąd wydał postanowienie o upadłości konsumenckiej żony.

  Odpowiedz

  Dominika 10 sierpnia, 2015 o 23:15

  Witam,
  Mam pytanie czy jeśli chciałabym złożyć wniosek o upadłość a zawarłam związek małżeński w grudniu 2014r- dług natomiast powstał długo przed poznaniem mojego obecnego męża- który zakupił przed ślubem udział w działce rolnej z zabudowaniami i spłaca kredyt gotówkowy to czy syndyk może chcieć sprzedać tą jego część czy jest to jego majątek osobisty?
  Dodam że oprócz starego rozbitego auta, kotów i książek nie posiadam żadnych wartościowych rzeczy ani nieruchomości. Zarabiam najnizszą krajową na umowę o pracę na czas określony.
  Mój dług opiewa na dzień dzisiejszy na ok 40 tys, odsetki są tak wysokie że ja w życiu tego nie spłace z moimi mozliwościam finansowymi. Czy mam szanse na upadłość? Oraz jak to jest rzeczami które mój mąż miał już przed ślubem?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 12 sierpnia, 2015 o 13:27

  Pani Dominiko,

  jeżeli udział męża we współwłasności działki nie wszedł po ślubie do majątku wspólnego, to Pani upadłość go nie obejmie. Jeżeli nic Państwo nie „robiliście” w tej sprawie, to jest w jego majątku osobistym, podobnie jak inne przedmioty nabyte przez niego przed ślubem.

  Odnośnie Pani „szans” na ogłoszenie upadłości – zapewne są, ale nie znając dokładnie Pani sytuacji i genezy długu nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Koperek z sałatą 24 sierpnia, 2015 o 15:59

  Witam, czy mój dług powstały w czasie prowadzenia działalności gospodarczej można umorzyć? (2010 rok). Sprawę w sądzie mi założono (2011 rok), gdy działalność była już zamknięta. Mój dług to czynsz + odsetki. W tym roku komornik zajął się sprawą, ale na dany moment zawieszono, gdyż jestem niewypłacalna. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Koperek z sałatą 24 sierpnia, 2015 o 16:13

  W sensie czy można dokonać upadłości konsumenckiej. Sąd w 2011 roku nakazał mi spłacić dług.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 25 sierpnia, 2015 o 11:28

  O podobnej sytuacji mowa w najnowszym artykule na blogu. Zapraszam do lektury.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Koperek z sałatą 26 sierpnia, 2015 o 13:29

  Dziękuję za podanie linku.

  Odpowiedz

  Anna 27 sierpnia, 2015 o 22:45

  Witam. W 2013 roku Prowadzilam działalnośc ktora aktualnie jest zawieszona. Aktualnie jestem na urlopie macierzyńskm. Ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej tj zmniejszeniem pensji przez urodzenie dziecka, nie jestem w stanie spłacać swoich zobowiązań. Jako swoj majątek posiadam lokal mieszkalny jednakże jestem współwłaścicielem (bez małżeństwa)na ktorym cciąży hipoteka. Czy jako konsument podlegam upadłości konsumenckiej czy przedsiębiorstwa? Jak będzie brane pod uwagę mieszkanie przy upadłości?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 25 września, 2015 o 13:26

  Pani Anno, pomimo zawieszenia działalności wciąż jest Pani traktowana jako przedsiębiorca, a do masy upadłości wejdzie Pani udział we współwłasności mieszkania. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Tomek 6 września, 2015 o 11:18

  Witam.
  Czy we wniosku o upadłość konsumencką należy podać fakt zaciągniętego kredytu zakup auta do prowadzenia mojej działalności gospodarczej? Chodzi o to, że kredyt faktycznie ja spłacałem, ale był zaciągnięty przez kogoś z rodziny z racji braku mojej zdolności kredytowej.

  Odpowiedz

  Marek 13 września, 2015 o 16:13

  Witam serdecznie,

  zaciągneliśmy razem z żoną kredyt hipoteczny. Jestem głównym kredytobiorcą. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej. Ja prowadzę działalność gospodarczą natomiast moja żona nie pracuje. Jak rozumiem ja nie mogę ogłosić upadłości konsumenckiej z racji prowadzonaj dzialalności. Czy zatem upadłość może zgłosić moja żona ?

  Pozdrawiam
  Marek

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 25 września, 2015 o 13:28

  Może, Panie Marku. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Michał 15 września, 2015 o 15:30

  Witam panie Wojciechu
  Mam pytanie czy mogę starać sie u upadłość konsumencka
  Mam 3 kredyty i 6 chwilówek mam umowę o prace do końca 2016 roku zadłużyłem sie w zakładach bukmacherskich moje długi przekraczają 100 tys Nie jestem w stanie spłacać zobowizan bo moje długi przekraczają kilkukrotnie moje zarobki proszę o pomoc dziękuje

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 25 września, 2015 o 13:34

  Trudno mi przewidzieć, jak sąd potraktuje zadłużanie się w zakładach bukmacherskich, ale boję się, że może oddalić taki wniosek o upadłość. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  linek 4 stycznia, 2016 o 13:33

  Witam.Czy sąd w tej sprawie oddalił wniosek,czy nie.Ważne to dla mojej podobnej sytuacji.Dziękuje.

  Odpowiedz

  Maciej 22 września, 2015 o 12:08

  witam,
  stan obecny sprawy: po ogłoszeniu upadłości przez Sąd i spotkaniu z syndykiem.
  problem: do Sądu Rejonowego wpływają pozwy o zapłatę (od firm wierzycieli wykazanych we wniosku o upadłość).
  moim zdaniem udzielanie odpowiedzi na pozew jest bezzasadne i ograniczę się na przekazaniu informacji o upadłości? Czy mam rację?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 25 września, 2015 o 13:32

  Tak, takie pozwy SR powinien przekazać do sądu upadłościowego celem potraktowania jako zgłoszenia wierzytelności. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maciej 27 września, 2015 o 00:04

  Witam,
  czy po ogłoszeniu upadłości przez Sąd syndyk może, ma prawo wliczyć do masy upadłościowej przedmioty lub udziały (np. darowany przez kogoś samochód, udziały w powstałej spółce)?
  Podkreślam, ewentualne przedmioty czy udziały zostają przekazane na własność osoby (wobec której Sąd ogłosił upadłość) po dacie ogłoszenia upadłości, dokumentowane są odpowiednią umową, fakturą.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 października, 2015 o 21:39

  Panie Macieju,

  ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego prawa do przyjmowania darowizn. Oczywiście przedmioty te powinny zostać zagospodarowane (sprzedane) przez syndyka, a uzyskane środki służyć spłacie długów.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Olga 28 września, 2015 o 16:27

  Witam,
  Mam spore długi zaciągnięte na długo przed poznaniem obecnego męża. Mąż mój zakupił przed ślubem mieszkanie na kredyt wraz z pełnym umeblowaniem. Nie jest ono włączone do wspólnego majątku, więc rozumiem, że jeśli złożę wniosek o ustanowienie upadłości, syndyk nie może zająć ani mieszkania, ani jego wyposażenia (jeśli się mylę, prosze mnie poprawić). Mam jednak pewną wątpliwość. Mąż pracuje za granicą, ja jedynie dorywczo. Mamy ustawową wspólność majątkową od dnia ślubu, czyli sierpnia ub.r. Czy jeśli sąd ogłosi moją upadłość, to może nastąpić zajęcie wynagrodzenia męża na poczet roszczeń moich wierzycieli?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 października, 2015 o 21:25

  Pani Olgo,

  z dniem ogłoszenia upadłości z mocy prawa powstanie między Państwem rozdzielność majątkowa, a zatem przyszłe wynagrodzenie męża jest bezpieczne. Co do pozostałych spraw, nie myli się Pani :).

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Danuta 28 września, 2015 o 21:03

  Panie Wojciechu mam problem . 2 lata temu był u mnie komornik ponieważ miałam 33tys zł zadłużenia nic mi nie zabrał egzekucja była nie skuteczna i odstąpił komornik od egzekucji w dniu dzisiejszym dostałam dokument o 37 tys zadłużeniu i wezwanie do zapłaty jeśli nie zapłace zostanie mi przydzielony komornik Panie Wojciechu mam trudna sytuacje mam chore dziecko wychowuje je sama dostaje jedynie pieniązki z opieki społecznej alimenty oraz pielegnacyjne rodzinne na dziecko . nie pracuje jestem na urlopie wychowawczym nie płatnym . czy ja mam szansę zgłosić upadłość konsumencką czy sąd jest w stanie umożyć kredyt . Jak mówiłam wcześniej nie mam za co płacić wszystkie pieniążki idą na dziecko leczenie wyjazdy do czdziecka na kontrole . mam jeszcze 2 kredyty które spłacam po 150zł . ale martwie sie ponieważ 37tys zł jest długiem który nie jestem w stanie spłacić nawet jakbym chciała płacic po 300zł to i tak bank poinformował mnie ze mi to nic nie da że mam większe odsetki błagam pomoże mi pan co mam robić proszę pomocy.a takie kredyty po jakim czasie sie przedawniają ? dziękuje

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 października, 2015 o 21:41

  Pani Danuto,

  niestety nie znając dokładnie Pani sytuacji i źródeł zadłużenia, nie podejmuję się ocenić, czy ma Pani szanse na upadłość konsumencką.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Dorota 12 października, 2015 o 14:21

  Mam pytanie. Jeśli otrzymuję rentę rodzinną na małoletnie dziecko (renta jest na dziecko, wypłacana mnie – z wiadomych względów – niepełnoletności) czy to świadczenie wchodzi w skład masy upadłościowej i może być zajęte przez Syndyk?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 listopada, 2015 o 20:21

  Nie, nie może, Pani Doroto. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  marzena 22 października, 2015 o 21:06

  Mój wujek jest winny funduszowi alimentacyjnemu 70tys zł
  Komornik potrąca mu z renty 800zł, zostaje mu nieco ponad 400 zł na zycie
  a raczej na wegetację. Czy taki dług może byc w ogóle umorzony ?
  To stary i schorowany człowiek

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 listopada, 2015 o 20:20

  Pani Marzeno, odpowiedź znajdzie Pani tutaj. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 9 listopada, 2015 o 10:10

  Niestety nie może, Pani Marzeno, nawet ze względów humanitarnych. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Sylwia 28 października, 2015 o 20:10

  Witam.Jestem po rozwodzie od pięciu lat mieszkam w domu który kupiliśmy z byłym mężem oczywiście za kredyt hipoteczny.Obecnie sama spłacam ten kredyt mimo że były mąż jest współwłaścicielem nie spłaca swojej części kredytu. Czy w momencie gdy chciałabym ogłosić upadłość konsumencką muszę pytać o zgodę byłego męża?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 listopada, 2015 o 20:17

  Nie, nie musi Pani pytać męża o zgodę, Pani Sylwio. Natomiast, jaka część mieszkania wejdzie do masy upadłości, to zależy od tego, jak podzieliliście Państwo majątek po rozwodzie. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Ewelina 29 października, 2015 o 09:45

  Witam moi teście mają mnóstwo pożyczek według mnie są uzależnieni od nich nie potrafią gospodarować pieniędzmi biorą kolejną aby spłacić troszkę poprzedniej mimo że mają mnóstwo innych jeszcze oboje mają bardzo niskie renty część z tego i tak zabiera im komornik nie mają praktycznie za co żyć.Czy mając rentę można ogłosić upadłość i tak aby nie stracić świadczeń z zusu?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 listopada, 2015 o 20:16

  Pani Ewelino, syndyk w trakcie postępowania będzie zabierał z rent tyle, co komornik. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  gosia 29 października, 2015 o 10:40

  dzień dobry mam pytanie 28/08/2015 ogłoszono wobec mnie upadłośc konsumencką polegająca na likwiadacji majątku, oprócz pensji od pracodawy nic nie posiadam, ile może potrwać takie postepowanie oraz czy jeżeli otrzymam od parcodawcy tak zawne wczasy za gruszą wypłacane z funduszu socjalego czy również syndym mi zabierze połowę??/

  Odpowiedz

  Ewa 9 listopada, 2015 o 10:52

  Witam
  Jak napisać wniosek do sądu o umorzeniu wszystkich długów.Mam ogłoszoną upadłość konsumencką,wiem ,że należy taki wniosek napisać jeszcze przed zakończeniem postępowania upadłościowego.
  Pozdrawiam Ewa

  Odpowiedz

  Joanna 10 listopada, 2015 o 14:42

  Witam,
  Mąż przed ślubem zaciągnął kilka kredytów i po jakimś czasie przestał je spłacać. Po ślubie również zaciągał ale już w instytucjach parabankowych. Nie wiedziałam nic o tym i nigdy nic mu nie podpisywałam. Łącznie jest tego koło 90 tysięcy złotych. Nie mieszkam z nim, bo jak się dowiedziałam co zrobił to odeszłam od niego. Płaci mi alimenty na dziecko. Z tego co wiem to nie ma stałej pracy tylko pracuje od czasu do czasu dorywczo i z tego daje na dziecko. Ostatnio wspomniał coś, że chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką. I tu moje pytanie czy ja jako jego żona będę odpowiadać za jego długi przed i po ślubie? Czy majątek który musi wskazać we wniosku to również ten co ja mam mimo to, że nie mieszkamy razem? Z tego co wiem, mieszka u rodziców i to oni go utrzymują i majątku nie ma żadnego. Proszę o odpowiedź, bo się bardzo boję co będzie dalej.

  Odpowiedz

  Katarzyna 16 listopada, 2015 o 20:06

  Witam, mam dwa pytania, jak się ma prawo upadłościowe do sytuacji:
  1) chciałabym się rozwieść z mężem i ogłosić upadłość, przez co znalazłam ten blog. Czy po rozwodzie też będę musiała wykazać majątek męża skoro wszystkie długi są \”na mnie\”, wszystkie zaciągnięte podczas trwania małżeństwa, ale mamy rozdzielność majątkową? Rozwód rzeczywisty a nie dla ucieczki przed spłatą zobowiązań.

  2) mam działki, ale już dawno temu chciałam je sprzedać, żeby spłacić kredyt jaki mam na nich. Starałam sie intensywnie bez skutku. Obniżyłam znacznie cenę i też nic. Co zrobi syndyk jak i jemu nie uda się sprzedać tych działek? To mój jedyny majątek.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Joanna 27 listopada, 2015 o 10:13

  w jakiej wysokoścu ZUS mi zajmie emeryturę dla Syndyka w upadłości konsumenckiej? Czy to będzie 25% czy więcej? Przepisy coś mówią o ilości wierzycieli itd… a ja mam więcej niż 1. długi są zkredytów i produktów bankowych.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:47

  Pani Joanno, przepisy nie uzależniają minimalnej kwoty wolnej od zajęcia od ilości wierzycieli.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  syndyk 4 kwietnia, 2016 o 15:40

  Syndyk zajmie pani emeryturę / rentę do połowy minimum świadczenia emerytalnego za dany rok, czyli pani pozostanie ok 440 zł (ta kwota co roku się zmienia), a reszta wejdzie w skład masy upadłości. Smutne ale prawdziwe

  Odpowiedz

  barbar 4 kwietnia, 2016 o 20:23

  błędna informacja, otrzymałam właśnie pismo z Biura Praw Obywatelskich jest to odpowiedź na moje pismo i w tej chwili mam prawną wykładnie, ZUS może potrącić tylko 25% renty lub emerytury, dokładnie”potrącenia dokonywane na konto syndyka to inne egzekwowane należności niewymienione w art.140 ust.1 pkt 1-2 e.r.f.u.s. potrącenia te mogą być dokonywane – do wysokości 25% świadczenia /art.140 ust.1 pkt.3 e.r.f.u.s.

  Odpowiedz

  Kinga R. 31 grudnia, 2015 o 11:38

  czyli mam rozumieć, że niekatualnym jest przepis \”Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.\”?? jeszcze niedawno funkcjonowało to w obiegu prawnym (zob. http://www.eporady24.pl/wniosek_o_ogloszenie_upadlosci,pytania,9,46,5947.html ) to zmienia fundamentalnie pojęcie o upadłości!

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:36

  Tak, przepis ten nie dotyczy upadłości konsumenckiej.
  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Tomasz 3 stycznia, 2016 o 13:34

  Powtarzające się pytanie, ale każda sprawa jednak się różni. Otóż przez rok do marca2010 prowadziłem działalność – taksówkę osobową. Nie wyrejestrowałem jej ponieważ utraciłbym wyrobioną licencję. tak więc co roku na miesiąc musiałem ją fikcyjnie odwieszać i po m-cu znów zawieszać bo taki przepis o wygaśnięciu licencji przy dłuższym zawieszeniu wynika z ust. o transporcie drogowym. Moje długi tzn. niewypłacalność nie powstały w okresie faktycznego prowadzenia działalności a dopiero później, kiedy była już zawieszona a coroczne potem miesięczne okresy odwieszenia (fikcyjnego prowadzenia) też nie przyczyniały się do mojej niewypłacalności. Działalność wyrejestrowałem całkowicie w kwietniu 2013. Tera pytanie: Czy sąd odrzuci wniosek z uwagi na nie ogłoszenie upadłości w terminie z tyt. prowadzonej wcześniej działalności? Czy może nie wspominać we wniosku, że wcześniej była prowadzona dział. gosp. tylko odnieść się do dzisiejszego stanu, że dłużnik nie prowadzi działalności ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:36

  Jeżeli w kwietniu 2013 r. ostatecznie wyrejestrował Pan już działalność, to formalne przesłanki do starania się o upadłość konsumencką Pan już spełnia. Odradzam ukrywanie faktu, że długi pochodzą z okresu działalności, bo w przyszłości i tak wyjdzie to na jaw i może mieć dla Pana bardzo negatywne konsekwencje. Sądzę, że lepiej wytłumaczyć sądowi, dlaczego był Pan zmuszony postępować w ten sposób.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Monika 3 stycznia, 2016 o 16:30

  Dzień dobry. Jestem w trakcie procedury likwidacji mojego majątku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Mam następujący problem i pytanie, czy na działania sędziego-komisarza mogę gdzieś złożyć zażalenie? Chodzi o to, że mój sędzia komisarz bezwzględnie każe syndykowi zlicytować wszystkie sprzęty, które mam w domu, w tym pralkę, odkurzacz, lodówkę, kuchenkę gazową. To nie są sprzęty wyższej klasy, takie standardowe, 10 letnie, jakie większość Polaków ma w domu. Ja rozumiem, że chcą sprzedać telewizor, kuchenkę mikrofalową czy zmywarkę, bez tego można żyć, ale ja mam dwójkę dzieci, w tym jedno niemowlę, jak mam prać, czy ugotować obiad? Na płomieniu świecy? A jak przechowywać żywność? Moje dziecko raczkuje, odkurzacz jest mi niezbędny do utrzymania czystości w domu.Czy ja mogę coś w tej sprawie zrobić, aby nie pozbawiono mnie podstawowych sprzętów pozwalających prowadzić gospodarstwo domowe?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:32

  Pani Moniko,

  a w jakiej formie sędzia nakazał syndykowi sprzedaż tych sprzętów? Czy wydał zarządzenie lub postanowienie, czy też wie to Pani ustnie od syndyka?

  WP

  Odpowiedz

  Grzegorz gg 4 stycznia, 2016 o 14:07

  Witam.
  Na chwilę obecną mam do spłacenia 10 chwilówek,dwa kredyty bankowe.Posiadam umowę o pracę,i puste konto bankowe.Moją,niewypłacalność spowodowało branie chwilówek i kredytów na spłatę tych pierwszych.Nie mam jeszcze windykacji ,ani komornika[na dniach się zaczną telefony}
  Moje pytanie to czy na chwilę obecną mogę już złożyć w sądzie wniosek o upadłości konsumenckiej,nie mam żadnego majątku, oprócz wypłaty miesięcznej która nie pokryje owego natychmiast rosnącego zadłużenia.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:29

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niezależne od zarobków lub posiadanego majątku (czy też jego braku).

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Grzegorz gg 26 października, 2016 o 15:43

  Witam.
  Na chwilę obecną mam do spłacenia 10 chwilówek,dwa kredyty bankowe.Straciłem pracę po 182 dniach zwolnienia spowodowanego wypadkiem.Moją,niewypłacalność spowodowało branie chwilówek i kredytów na spłatę tych pierwszych ,zadłużyłem się przez hazard.Do kiedy pracowałem spłacałem zadłużenie.Obecnie leczę się w przychodni dla anonimowych hazardzistów,chodzę na terapię.Na chwilę obecną nie pracuję,ponieważ dalej leczę schorzenie(złamanie) Mam komorników,i wierzycieli.
  Moje pytanie to czy mój przypadek podlega upadłości konsumenckiej (hazard) i czy sąd przyjmie wniosek.Czy już odbyły się sprawy w sądzie związane z taką sytuacją gdzie dominował hazard i jak się zakończyły,jakim wyrokiem Nie mam żadnego majątku.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 listopada, 2016 o 15:19

  Sprawa bardzo problematyczna. Na pewno sąd nie uwierzy Panu na słowo, musiałby Pan dokładnie udokumentować wysiłki w celu zerwania z nałogiem. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  ania28 5 stycznia, 2016 o 15:30

  Witam
  Bardzo prosze o pomoc 3 lata temu wraz z mężem wzielismy kredyt i mamy mieszkanie mąż bardzo dobrze zarabial w tej chwili mamy juz spore zadlurzenie na tym kredycie.czy w momencie ogloszenia upadłości tracimy wszystko doslownie co jest w tym mieszkaniu oczywiscie wraz z tym mieszkaniem.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 5 stycznia, 2016 o 16:28

  Nie wszystko. Nie stracicie Państwo przedmiotów codziennego użytku, takich jak pościel, bielizna, ubrania, a także urządzenia domowego użytku (kuchenne itp.). Upadłość nie obejmie także rzeczy takich jak narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a mają znaczną wartość użytkową.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  nano 21 stycznia, 2016 o 03:26

  witam ja naprawdę nie wiem, jak zacząć dziękować tego człowieka za to, co zrobiłeś dla mnie i mojej rodziny. mam na imię Hilda, mam na imię mąż jest Salomon, oboje dostalismy za mąż w 2012 roku, życie było tak szczęśliwy po naszym małżeństwa, wzdłuż linii w 2014 roku, mój mąż został aresztowany za coś, czego nie ma nic o tym, wydajemy wszystko, co mamy dla Sprawa przynieść mój mąż się do tego stopnia, że ​​stał się bezdomnym. w dniu 20 września 2014 roku, mój mąż został skazany na 10 lat więzienia, i płakać przez wszystkie moje dni, a moje życie stało miens się w mojej rodzinie.
  Pewnego dnia stary przyjaciel mnie zadzwonić, aby przywitać mnie od ponad trzech lat, przez wezwanie zauważyła, że ​​nie jestem tą samą osobą jej użyć, aby nie, ona zapytać, co jest problemem, powiedziałem jej, moje życie stało się śmiechem na widok publiczny do ponad roku, mam jej wytłumaczyć, co mam jest przeżywa.
  powiedziała mi, aby nie martwić się, że ona ma kogoś, kto może pomóc, aby wydobyć męża za problem, powiedziała mi, że człowiek duchowy pomaga jej przyjaciel też przywrócić jej małżeństwo z powrotem, gdy ona i jej mąż hamulca się.
  mój brat i siostry, która była, jak i podróż do myśli mój przyjaciel mi wytłumaczyć lepiej, jak i jak widzę duchową człowieka.
  powiedziała mi wszystko, co musisz zrobić, aby zadzwonić do jej przyjaciółka wysłać szczegóły man do nas, natychmiast ją przesłać nam numer człowiek telefonu i jego adres e-mail, tego samego dnia, możemy skontaktować się z człowiekiem i wyjaśnić wszystko do niego przez jego adres e-mail, on odpowiedzi i powiedział mi, nie martw się, że wszystko będzie w porządku, ale powiedział mi, że tylko praca będzie kosztowało mnie trochę pieniędzy, aby kupić wszystkie wymagają rzeczy, które potrzebne do pracy, to było 19 grudnia 2015, i zapewnić wszystko powiedział mi, aby zapewnić dla niego, a on rozpocząć pracę i powiedział mi, co też należy zrobić, w dniu 5 stycznia 2016 roku, mój zadzwoń do mnie i powiedział mi, że mają przenieść go wraz z aktami sprawy, z którego jest on w innym miejscu Powiedziałem mu, żeby się martwić wszystko będzie dobrze, i zadzwonić do ojca i wyjaśnić mu, co mój mąż powiedział, że odpowiedź do mnie i powiedz mi, że mój mąż wróci do domu wkrótce. na 9. mężem zadzwonić jeszcze raz i powiedział, że jugd w nowym miejscu nie odmówić obsługi jego sprawy, a jugd powiedział, że nie poradzi sobie sprawę, że nie zostanie wypowiedziana przez ponad miesiąc temu, dlaczego oni wnieść sprawę do jego Biuro. to, w jaki sposób ustawić męża darmo nie wiedząc o tym, że są tak szczęśliwi, teraz razem, chcę, aby wszyscy mi pomóc dziękuję ten wspaniały drokojie połączenia ojca za to, co zrobiłeś dla mnie i mojej rodziny. jest to jedyna rzecz, którą można wykorzystać do bólu go z powrotem.
  proszę, jeśli potrzebujesz pomocy z, można również skontaktować się z nim w jego prywatnej poczty e-mail, drokojiehealinghome@gmail.com. dzięki.

  Odpowiedz

  Gosia 22 stycznia, 2016 o 19:44

  Witam
  Kilka lat temu mój mąż prowadził spółkę jawną. Wraz ze wspólnikiem wzięli kredyty a ja jako małżonka podpisałam weksel. Teraz po kilku latach kiedy się rozwiodłam a oni nie spłacili tych kredytów wszystko spadło na mnie. posiadałam działkę którą mi już zabrano. Chciałabym przeprowadzić upadłość konsumencką. Mam dwoje dzieci. Mój jedyny dochód to alimenty i rodzinne mieszkamy u mojej mamy. Czy mogę przeprowadzić tą upadłość nie posiadając żadnych innych dochodów ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 20:08

  Tak, brak dochodów nie jest tu żadną przeszkodą.

  Odpowiedz

  Krzysztof 1 lutego, 2016 o 17:32

  Witam,chcialbym sie dowiedziec czy moge starac sie o upadlosc majac dlug w firmie ubezpieczeniowej. Zakupilem samochod u chandlarza i przed jego przerejestrowaniem mialem wypadek. OC ktore dostalem stracilo waznosc przed uplywem 30 dni po jego zakupie i nic o tym nie wiedzialem. Szkody zostaly pokryte przez AC ale teraz mam regres. Szkoda byla w 2009 roku.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 20:15

  Owszem, może Pan. Na marginesie napiszę, że umorzeniu w toku postępowania nie podlegają m.in. długi dotyczące naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale tu jak rozumiem, chodzi tylko o regres ubezpieczyciela.

  Odpowiedz

  Beata 4 lutego, 2016 o 19:45

  Witam.
  Bardzo proszę o pilną odpowiedz, czy gdy do mieszkania upadłej przychodzi syndyk z druga osobą towarzyszącą czy ta osoba powinna miec pełnomocnictwo o czy pisemne powinno być u Sędzi komisarz, oraz drugie pytanie czy ja mogę tą osobę nie wpuścić do domu tylko samą Panią syndyk. Z góry dziękuje za odpowiedz.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 20:03

  Syndyk może działać przez pełnomocnika, a jeśli ta osoba przychodzi w towarzystwie syndyka – syndyk może oświadczyć ustnie, że udziela jej pełnomocnictwa. Jednak w takim przypadku domagałbym się odnotowania we wszelkich protokołach obecności także tej drugiej osoby.

  Odpowiedz

  Janusz 10 lutego, 2016 o 21:15

  Witam Pana serdecznie,
  Mam pytanie dotyczące skomplikowanego dla mnie prawa upadłościowego a mianowicie : w jakiej wysokości moje dochody otrzymywane z tytułu umowy – zlecenia nie podlegają zajęciu przez syndyka i nie wchodzą do masy upadłości. Zaznaczam, że prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe. Mam orzeczoną przez Sąd upadłość likwidacyjną, a mój majątek syndyk wycenił na 1800 zł/ Jak rozumieć zdanie cytuję : w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego – W CZĘŚCI NIE PODLEGAJĄCEJ ZAJĘCIU ????????
  bardzo dziękuję i pozdrawiam
  Janusz

  Odpowiedz

  Magda 12 lutego, 2016 o 12:22

  Witam,

  Prawnik poinformował mnie że jeżeli upadłość konsumencka dotyczy tylko mojej osoby, a dom i samochód jest tylko na mojego męża ale nie mamy rozdzielności to syndyk nie może tego zająć, aczkolwiek syndyk twierdzi inaczej. Może mi ktoś podpowiedzieć kogo mam słuchać?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 19:58

  To zależy, czy dom i samochód wchodzą w skład Państwa majątku wspólnego, czy też są w majątku odrębnym męża. Jeżeli to pierwsze – to syndyk ma rację.

  Odpowiedz

  Iwona 3 marca, 2016 o 21:14

  Panie mecenasie
  taka sprawa, ojciec mojego dziecka po zasądzeniu alimentów, uchylał się od ich płacenia. Złożyłam dokumenty do komornika, z marnym skutkiem ściągalności oczywiście. Pod koniec zeszłego roku złożył wniosek o upadłość konsumencką z pozytywnym skutkiem dla siebie. Listy wierzycieli jeszcze nie zostały ogłoszone w dzienniku. W międzyczasie Komornik zwrócił moją sprawę. Mam pytanie odnośnie bieżących alimentów, czy mogę ponownie złożyć sprawę do Komornika, alimenty bieżące również nie są płacone. W dokumentacji u syndyka jest informacja, iż podjął pracę zarobkową, co mogę zrobić w tej sytuacji? Jakie podjąć działania?
  Pozdrawiam
  Iwona

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 19:53

  Pani Iwono, komornik nic tu nie zdziała, ponieważ egzekucje po ogłoszeniu upadłości ulegają umorzeniu. Proponuję skontaktować się z syndykiem męża – powinien zadbać o to, by przynajmniej część alimentów była opłacana na bieżąco.

  Odpowiedz

  Łukasz 6 marca, 2016 o 20:05

  Mieszkam oraz pracuję za granicą. Niestety byłem zmuszony wyjechać z powodów finansowych. W Polsce natomiast mam spore długi, których nawet teraz nie jestem w stanie spłacić ( ponieważ praca za granicą i mieszkanie oraz życie tutaj również kosztuje).

  Czy mogę zgłosić upadłość konsumencką pomimo iż otrzymuję wynagrodzenie?
  PS: Oczywiście proszę nie przeliczać na PLN bo jiemiecku mieszkam i nie żyję w Polsce.

  Będę wdzięczny jeśli wypowie się Pan Wojciech Piłat.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 19:47

  Otrzymywanie wynagrodzenia nie stoi na przeszkodzie, by ogłosić upadłość konsumencką.

  Odpowiedz

  Patiiii 14 marca, 2016 o 11:15

  Witam
  A jak wygląda sprawa osoby bezrobotnej?
  Mam pożyczkę konsumencka w banku na ok 40 tys kartę KREDYTOWĄ na ok 10 i pożyczki w parabankach . Aktualnie poszukuje pracy na pół etatu . Mam z mężem rozdzielczość majatkowa. Nie mam żadnego majątku ani oszczędności

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 19:46

  Upadłość konsumencką może ogłosić także osoba bezrobotna i nie posiadająca majątku.

  Odpowiedz

  Sławek 15 marca, 2016 o 10:42

  mam 2 komorników na kwotę 18 tyś zł z klałzulę wykonalności jedna na wierzyciela Kredyt Inkaso 2 na sumę 10tyś zł tyś zł wcześniejsze kruk 2 sumę na 8 tyś zł na rzecz Prokura N S F Z ,Wrocław też z wieloma wcześniejszymi właścielami czy do wniosku o upadłość dołonczyć całom historję czy same koncowe zaiencie

  Odpowiedz

  Sławek 15 marca, 2016 o 10:50

  mam 2 komorników na kwotę 18 tyś zł z klałzulę wykonalności jedna na wierzyciela Kredyt Inkaso 2 na sumę 10tyś zł tyś zł wcześniejsze kruk 2 sumę na 8 tyś zł na rzecz Prokura N S F Z ,Wrocław też z wieloma wcześniejszymi właścielami czy do wniosku o upadłość dołonczyć całom historję czy same koncowe zajencie

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 marca, 2016 o 19:44

  Panie Sławku, nie wiem czy dobrze rozumiem Pana pytanie, ale lepiej i bezpieczniej opisać całą historię zadłużenia.

  Odpowiedz

  aga 21 marca, 2016 o 13:28

  Witam mam pytanie, mam z mężem kredyt gotówkowy w banku na kwotę 10 tys, sprawa trafiła do sadu do tego dziś dostałam wezwanie do sądu z powodu zaległości czynszowych na kwotę 14 tys. I o opuszczenie lokalu mieszkalnego. Czy takie długi też mogą być umorzone? Dodam że mamy 2 dzieci niewiem co teraz z nami będzie. Czy sprawa o eksmisję może długo trwać, czy mamy jeszcze szansę zatrzymać mieszkanie? Proszę o pomoc niewiem co robić.

  Odpowiedz

  Maciej 28 marca, 2016 o 20:55

  Witam,
  w związku z trwającym procesem po ogłoszeniu upadłości rodzi mi się pytanie: jaki maksymalny okres może przyjąć sąd na spłatę zadłużeń lub ich części? Myślę, iż w przypadku obciążenia renty przez syndyka okres ten będzie przyjęty w maksymalnym możliwym czasie.
  W przypadku umorzenia części zadłużeń, czy w tym przypadku powstanie u dłużnika obowiązek podatkowy? Normalnie chyba tak jest przyjęte w prawie w przypadku umorzenia zadłużenia przez wierzyciela, nie wiem natomiast jak to jest w przypadku upadłości?
  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Pan Hans-Peter Kappens 1 kwietnia, 2016 o 14:29

  Targobank zapewnia osobistych i biznesowych usług bankowych dla korporacji, agencji rządowych, instytucji finansowych, jak i indywidualnych konsumentów na całym świecie. Firma oferuje różne produkty depozytowe, w tym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, certyfikaty depozytowe, jak i indywidualnych kont emerytalnych. Zapewnia również karty kredytowe, kredyty, nieruchomości i kredytów hipotecznych studentów pożyczek kredytów dla przedsiębiorstw Pożyczki rzeczywiście do wszystkich celów i bankowości internetowej, doradztwa finansowego, planowania emerytalnego oraz usługi planowania nieruchomości. Firma została założona w 1926 roku i ma swoją siedzibę w Dusseldorf, Niemcy. Targobank INC … Kontakt z nami teraz za transakcje pilnych i natychmiastowych pożyczek wszelkiego rodzaju na: targo_bank@yahoo.com
  Banku Mail: targo_bank@yahoo.com
  Pan Hans-Peter Kappens
  Naczelny

  Odpowiedz

  Mgdalena 4 kwietnia, 2016 o 23:01

  Witam. Bardzo proszę o wyjaśnienie pewnej kwestii. Mieszkamy w bloku w którym założona jest wspólnota mieszkaniowa. Jeden z lokatorów ogłosił upadłość( Sąd ogłosił upadłość, już jest wystawiony lokal do sprzedaży), nadal jednak nie jest opłacany czynsz. Moje pytanie brzmi czy upadły nie musi regulować bieżących opłat? przecież nadal korzysta choćby z energii elektrycznej czy tez przeglądów kominiarza i za śmieci . Rozumiem, że zaległości są ujęte do wierzytelności ale co z bieżącymi opłatami? Gdzie jako wspólnota mamy się zwrócić z pismem ? do syndyka czy sędziego komisarza? Dodaje, że upadły pracuje wiec pewnie część jego zarobków jest zajęta? czy nic nie należny się na opłaty bieżące ? Nadal mamy utrzymywać i opłacać należności za upadłego?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:33

  Witam. Te koszty powinny być na bieżąco regulowane przez syndyka, o ile są na to środki w masie upadłości. Proponuję skontaktować się z syndykiem. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Kasia 12 kwietnia, 2016 o 18:56

  Witam
  Chcialabym oglosic upadłość konsumencką. Obecnie cały moj majątek to mieszkanie w kredycie frankowym, ktore kupilam za 450 tyś. Splacam 10 lat i jestm winna 600 tys , a rata przekracza moje mozliwosci finansowe poniewaz jedyne zrodlo mojego dochodu to wynajem tego mieszkania. Czy jesli oglosze upadlosc i sprzedam mieszkanie za 370 tys( taka jest cena rynkowa) to sąd umorzy mi reszte i bede mogla zacząć pracować nie oddając calej pensji bankowi? Nie jestem mężatką i mam dwojkę dzieci na utrzymaniu

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:41

  Witam. Generalną zasadą w upadłości konsumenckiej jest umorzenie niespłaconych długów po przeprowadzeniu całego postępowania. Sąd może ewentualnie ustalić tzw. plan spłaty na okres 3 lat, przez które będzie Pani oddawać wierzycielom część swoich zarobków, ale zazwyczaj znacznie mniejszą, niż w przypadku egzekucji komorniczej. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Tomasz 12 kwietnia, 2016 o 23:22

  Witam.
  Mam pytanie czy mogę ogłosić upadłosć konsumencka z powodu iż nie mam nic a z mojej pensi po opłaceniu alimentow i mieszkanie nie zostaje za wiele.

  Chodzi o to ze dostałem pismo po 6 latach ze wziełem jakas chwilowkę dokładnie nie znam jeszcze kwoty do spłaty ale wiadomo że przy chwilówkach odsetki będą kolosalne.

  Windykacją mojego długu zajować będzie się firma KRUK.
  czy moj dług zostanie calkowicie anulowany ?
  Prosze o pomoc.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:43

  Najprawdopodobniej. Polecam lekturę artykułów na blogu dotyczących przebiegu upadłości konsumenckiej. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Agata 18 kwietnia, 2016 o 07:01

  Dzien dobry,
  Czy mozna ogłosić upadłość konsumencka w sytuacji gdy firma zamiast pokryć zobowiązania wobec ZUS wypalacila należności pracownikom ze węglu na stosunek pracy?

  Co jesli osoba fizyczna posiada niewielki majątek ( samochod, meble i jakis droby sprzęt sportowy)? Jaka musi byc min. kwota majątku zeby mogła ona pokryć koszty sadowe?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:27

  Dzień dobry Pani Agato. Nie do końca rozumiem pierwsze pytanie. Firma nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Odnośnie drugiego – do upadłości konsumenckiej nie jest potrzebny majątek. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maja 25 kwietnia, 2016 o 20:15

  Witam serdecznie, nie mam żadnego majątku, jedynie komornik zabiera mi z pensji część zadłużenia. Czy w tej sytuacji mogę ogłosić upadłość konsumencką?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:20

  Owszem, brak majątku nie jest przeszkodą.

  Pozdrawiam serdecznie, WP

  Odpowiedz

  WIESŁAW 8 czerwca, 2016 o 09:35

  Czy osoba fizyczna po upadłości swojej firmy – nieskutecznej /okres 5lat / ma prawo starać się o upadłość konsumencką?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:19

  Czy w poprzednim postępowaniu upadłościowym doszło do umorzenia niespłaconej części długów?

  Odpowiedz

  Renata 8 czerwca, 2016 o 12:53

  Witam,

  mam zadłużenie, którego nie jestem wstanie spłacić. Jest to wysoka kwota, bo przez 10 lat same odsetki bardzo urosły. Cztery lata temu sprzedałam dom na ogrodach działkowych, nie zaspokoiłam wierzycieli i z tego powodu rok temu dostałam wyrok w zawieszeniu na dwa lata.
  Czy w takim przypadku mogę ubiegać się o upadłość?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 15 czerwca, 2016 o 10:16

  Pani Renato, jeżeli nie było wyroku sądu cywilnego stwierdzającego, że sprzedaż domu była „bezskuteczna” wobec wierzycieli, może się Pani ubiegać o upadłość, choć taki wyrok karny utrudnia jej uzyskanie.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  iwona 22 czerwca, 2016 o 22:49

  Dzień Dobry
  mam sytuację podbramkową: po rozwodzie, z kredytem hipotecznym wypowiedzianym, który spłacam na podstawie odrębnej ugody z bankiem.Proszę o informację czy jeżeli dom zostanie zlicytowany i zostanie kwota do spłaty to czy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 10 lipca, 2016 o 21:08

  Tak.

  Odpowiedz

  Beata 1 lipca, 2016 o 20:23

  4 lata temu postanowiliśmy się z mężem rozstać, ja wyjechałam za granicę a on zamieszkał w naszym wspólnym hipotecznym mieszkaniu ze swoją nową rodziną . 2 lata temu sad orzekł nasz rozwód , niestety nie dokonałam podziału majątku formalnie. Tylko ustaliłam z moim ex mężem, że on tam mieszka ze swoją nową rodziną i on będzie to mieszkanie opłacał i spłacał kredyt. Po tych 2 latach okazało się, że mieszkanie jest zajęte przez komornika, bo nie dosyć że nie spłacał rat, to doszedł do tego jeszcze brak w opłatach czynszu. Z tego co udało mi się ustalić, ze względu na brak podziału majątku odpowiadam na równi z nim za wszystkie powstałe zadłużenia. Zastanawiam się nad upadłością konsumencka i stąd moje pytanie – czy mogę jej dokonać bez podziału majątku? I jaką wtedy wysokość zadłużenia podać?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 10 lipca, 2016 o 21:08

  Tak, upadłość jest możliwa bez wcześniejszego podziału majątku. Co do wysokości zadłużenia nie podejmuję się wypowiadać, nie znając umów, z których wynikają długi. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  MIROSŁAWA 6 lipca, 2016 o 19:28

  Witam
  Dzisiaj w sądzie został ogłoszony wyrok w sprawie o upadłość konsumencką dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Upadłość została ogłoszona ale w ciągu 30 dni mam zgłosić to do Komisarza Sądowego.
  Co to oznacza i jak to może się zakończyć i ile to może trwać?
  Dodam że sąd w orzeczeniu nadmienił że nie dopatrzył się niedbalstwa i winy z której powstał dług. Nie posiadam żadnego majątku,nieruchomości itp.(komornik już wszystko zabrał co miało jakąś wartość ). Mój dług sprzedała firma z którą współpracowałam która również ogłosiła upadłość a wierzyciel który ten dług kupił specjalizuje się w odkupowaniu i odzyskiwaniu wierzytelności.

  Z góry dziękuję za odpowiedz pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 10 lipca, 2016 o 20:59

  Pani Mirosławo, przebieg postępowania upadłościowego dość dokładnie opisuję w darmowym e-booku i innych artykułach na blogu. Polecam ich lekturę, można się sporo dowiedzieć. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Andrzej 10 lipca, 2016 o 17:32

  Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, otrzymuję rentę z tytułu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, utrzymuję się z renty i dodatku pielegnacyjnego. Zamieszkuję samotnie. Nie posiadam żadnego majątku. Wiele lat temu wziąłem, pod namową synowej, kredyt na remont łazienki. Synowa się wyprowadziła, zostałem sam z długiem i ciężką chorobą (zdiagnozowano u mnie raka krtani, jestem po operacji wycięcia krtani, nie mówię). Komornik zabiera mi 25% renty. Z uwagi na fakt, że miałem nadmetraż (zamieszkiwałem w 80 metrowym mieszkaniu z chorą matką) – przez okres dwóch lat płaciłem regularnie połowę czynszu. Poprzednie władze, mimo iż bardzo o to zabiegałem, nie zamieniły mi mieszkania na mniejsze, a dług czynszowy rósł. Odmówiono mi także dodatku mieszkaniowego z uwagi na nadmetraż. Nowe władze miasta, w maju ubiegłego roku przydzieliły mi maleńkie mieszkanie, dano mi także dodatek mieszkaniowy i żyłbym jakoś gdyby Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie zażądał spłaty w wysokości ok. 6,500 zł. zaległości za czynsz za poprzednie mieszkanie. Obecnie mama jest w DPS, ja zamieszkuję samotnie i po opłaceniu mediów pozostaje mi na leki, odzież, środki czystości i pożywienie 90 zł. W mieszkaniu posiadam stary odbiornik TV, starą lodówkę, segment i kanapę do spania. Proszę o informację czy mogę ogłosić upadłość i co się z tym będzie wiązało. Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 10 lipca, 2016 o 20:57

  Bazując na Pana opisie sytuacji sądzę, że ma Pan dużą szansę na upadłość konsumencką. Odnośnie skutków upadłości i jej przebiegu polecam lekturę darmowego e-booka i innych artykułów na blogu, gdzie dośc dokładnie opisuję cały ten proces. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Andrzej 11 lipca, 2016 o 18:50

  bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Pana.

  Odpowiedz

  Jan 11 lipca, 2016 o 18:12

  Dzień Dobry
  kto po zatwierdzeniu wynagrodzenia dla syndyka przez Sędziego Komisarza wypłaca wynagrodzenie syndykowi jeśli upadły nie ma masy z, której syndyk miałby pobrać swoje wynagrodzenie, chodzi o upadłość konsumencka osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej .
  Upadły otrzymał wezwanie do zapłaty kwoty wynagrodzenia syndyka ( na co nie ma środków) od syndyka, pomimo, że wcześniej w sprawozdaniu syndyk nie wskazał niczego co może wejść do masy upadłości ponieważ upadły nie pracuje i nie posiada niczego ( dosłownie).
  Proszę o wskazanie ewentualnego rozwiązania.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 12 lipca, 2016 o 11:05

  W takim przypadku koszty wynagrodzenia syndyka powinien pokryć Skarb Państwa. Przyznam szczerze, że opisana przez Pana sytuacja jest dla mnie absolutnie kuriozalna. Proponuję pisemnie poinformować sędziego-komisarza o otrzymanym przez Pana wezwaniu do zapłaty, z załączeniem jego kopii do pisma. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  beata 20 lipca, 2016 o 11:22

  witam,mam pytanie czy do celow postepowania upadlosciowego ,uznaje sie dlug juz zajety egzekucjakomornicza z renty rodzinnej?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 lipca, 2016 o 10:38

  Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, tak – taki dług objęty jest upadłością.

  Odpowiedz

  agnieszka 22 lipca, 2016 o 07:42

  Mam syndyka i wczasy pod gruszą , Pani syndyk nie chce mi wyołacic 50% kwoty z wczasów pod grusza jaki jest prawo czy sie nalezą 50% czy sa zabieranie w całości

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 lipca, 2016 o 10:41

  Według mnie syndyk ma rację. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Marcin 3 sierpnia, 2016 o 17:53

  Witam,

  chcialbym uzyskac nastepujaca informacje, jakis czas temu, zostalem wprowadzony w sytuacje w ktorej bez mojej bezposredniej winy znalazlem sie w sytuacji gdzie Urzad Skarbowy obarczyl mnie dlugami spolki.

  Sa to sumy nie do splacenia w normalnym zyciu zwyklego smiertelnika, czy mozna oglosic upadlosc, poza tymi 4 miesiacami nie prowadzilem dzialalnosci gospodarczej nie zaciagalem kredytow i nie mialem zadnych problemow, majatku nie posiadam.

  Czy zwrocenie sie do sadu o ogloszenie upadlosci pozwoli na umorzenie dlugow spolki, w ktorej de facto bylem figurantem.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 21:03

  Pana pytanie dotyczy bardzo skomplikowanej kwestii, na którą nie sposób odpowiedzieć w komentarzu. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  maria 4 sierpnia, 2016 o 11:48

  jestesmy po upadłosci konsumenckiej i syndyk wyliczył aby płacic co miesiac po 1550 zł,1350 z pensji meza i 200 zł.z mojej emerytury,mam prosbe jak zmiejszyc koszty płatnosci,syndyk sugierował aby napisac pismo do sedziego komisarza,ale nie wiemy jak to fachowo zrobic-napisac-prosze o pomoc…POZDRAWIAM!!!

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 21:01

  Pani Mario, proponuję wynająć dobrego prawnika, który przygotuje wniosek. Szablony w tym przypadku nie działają. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Aleksandra 5 sierpnia, 2016 o 15:02

  witam.Mam pytanie-wraz z mezem na wykonczenie domu wzielismy kredyt hipoteczny we frankach.Dlug zamiast malec byl wiekszy.Zeby ratowac dom zaczelam brac chwilowki i kredyty w bankach.Dawalismy rade dopoki pracowalismy.Zaklad ulegl liwkidacji. Zadluzony dom przepisalismy na corke -bank franki przeliczyl na zlotowki i sie zaczelo .Zostalismy bez pracy ,z dlugami z zadluzona hipoteka nie mamy nic oprocz mojego swiadczenia w wys 620 zl na 3 osoby .Corka pracuje ma na utrzymaniu dziecko i wraz z mezem splaca hipoteke.prosze o pomoc jak ma wygladac moja upadlosc nie mam nic na splate dlugow. pozdrawiam

  Odpowiedz

  Tomasz 26 sierpnia, 2016 o 16:11

  Nie trzeba mieć ”coś” na spłatę .Wszystko zależy od Sądu.Polecam składać wniosek(w razie czego sąd umorzy zaakceptowaną listę spłat wierzycieli).

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 21:00

  Pani Aleksandro, brak majątku nie jest przeszkodą do upadłości. Polecam lekturę artykułów na blogu, wielokrotnie o tym pisałem. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  hanka 6 sierpnia, 2016 o 19:05

  Witam ,mam pytanie o upadlosc ,jesli z mezem posiadamy kredyty ktore w 2007 r byly zaciagniety po tem kolejny poniewaz wpadlismy w petle kredytowa bo chcielismy szybko splacic a wynagrodzenie moje wtedy pozwalalo na splate ale w 2010 stracilam dobrze platna prace i splaty naleznosci przeszly na spate z meza wynagrodzenia i zaczely sie problemy poniewaz nie bylismy wstanie splacac ,komornik zajal mezowi wynagrodzenie ,zyjemy w tej chwili na skraju ubostwa ponieaz nie wystarcza na nic maz dostaje 1100-1200 ja 1000 wystarcza na oplaty i skromne zycie ,nie mamy majatku ,nieruchomosci ,samochod tylko 1997 r zadnych oszczednosci,dlug rosnie z kwoty 80 tys urosl juz 160 nic sie nie zmniejsza jestem u kresu wytrzymalosci ,chce tylko powiedziec ze w rodzinie maz tez byl zyrantem a rodzina nie splacala i teraz przszlo to na nas ,co z tego ze maz ma 4 lata zabierana pensje a tu nic zadnego zmniejszania dlugu ,boje sie ze w przyszlosci syn przejmie dlugi ktore po nas dostanie ,prosze o pomoc ,moze nie precyzyjnie opisalam ale wszystko bylo dobrze do czasu jak ja mialam wynagrodzenie 2300 a maz 3200 to wtedy wszystko na czas bylo placone ale teraz mamy rece zwiazane,moze pan poda nam co mamy robic gdzie sie udac

  Odpowiedz

  Tomasz 26 sierpnia, 2016 o 08:50

  Polecam złożyć wniosek do Sądu o upadłość konsumencką.Ja z żoną mieliśmy podobną sytuację .Teraz jesteśmy na etapie sprzedaży nieruchomości niestety (był kredyt hipoteczny we frankach) i inne wierzytelności.Długo się wachaliśmy ze złożeniem wniosku o upadłość,teraz się cieszę że to zrobiliśmy.Syn jak po Państwa śmierci odrzuci spadek,to długów nie przejmnie(teraz jest chyba tak ,że dług tylko do wartości inwentarza się przejmuje).Trzymam kciuki i głowa do góry.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:59

  Pani Hannom, trudno mi cokolwiek doradzić. Natomiast synowi nic nie grozi, o ile będzie pamiętał, żeby odrzucić spadek. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Barbara 7 sierpnia, 2016 o 20:17

  Mieszkam w mieszkaniu, które po śmierci rodziców należy do mmnnie w 1/3. Co z nim będzie po ogłoszeniu upadłości

  Odpowiedz

  Tomasz 25 sierpnia, 2016 o 21:02

  Zostanie sprzedana 1/3

  Odpowiedz

  anna 8 sierpnia, 2016 o 08:07

  witam pracuje z mojch poborow czesci mi zabiera komornik zostaje mi na reke mi 1296 mam duze dlugi niestarcza mi na ich splate glownie sa to pozyczki jestem osoba samotna w miesiacu lipcu komornik zablokowal moje konto bankowe zostalam sie bez sirodkow do zycia co mam zrobic kto mi poradzi bezplatnie prosze o pomoc.

  Odpowiedz

  anna 19 sierpnia, 2016 o 17:17

  Witam!Bardzo prosze o odpowiedz ,cz moje mieszkanie nabyte przed zawarciem zwiazku malzenskiego wchodzi do masy upadlosciowej za dlugi mojego meza?, ktore byly w czasie naszego malzenstwai czy moje mieszkanie nabyte przed slubem wchodzi do masy uppadlosciowej kiedy jedna pozyczke podpisalam czy tylko nasz wspolny majatek. bardzo dziekuje

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:48

  Czyjej upadłości dotyczy pytanie? Jeśli Pani męża, to nie wchodzi. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Tomasz 25 sierpnia, 2016 o 18:46

  Witam Serdecznie,proszę o znalezienie wyjścia z mojej sytuacji.Trwa wobec mnie postępowanie upadłościowe.Mam zaległe alimenty,gdzie syndyk masy upadłościowej wystosował wniosek o umorzeniu postępowania do komornika sądowego,ale ten wniosek oddalił.FA płaci alimenty za Mnie od kilku miesięcy .Ja wysyłałem alimenty pocztą,ale ona odsyłała mi je.FA wystosował pismo do mnie w którym to mam zwrócić im wypłaconą kwotę,komornik też wzywa mnie do płacenia.Syndyk wystosował pismo do również FA ,że po zakończeniu /po sprzedaży majątku zobowiązanie zostanie uregulowanie dla FA.Co mam robić w takiej sytuacji?Matka zabrała dziecko w wieku 3 miesięcy,a dziś dziecko ma 16 lat i zero kontaktu.Matka zmieniła dziecku nazwisko po mężu swoim.Jestem pozbawiony praw rodzicielskich,bo sam się zrzekłem na sprawie(kiedyś tam) ,bo miało dojść do przysposobienia przez męża matki,ale jednak nie doszło.Poprosze o jakąś podpowiedź.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:47

  Co to znaczy, że komornik „oddalił wniosek”? Egzekucja komorniczaa umarza się z mocy prawa po ogłoszeniu upadłości. Syndyk powinien zareagować ostrzej. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Łukasz 2 września, 2016 o 15:55

  chciałbym się dowiedzieć czy po ogłoszeniu upadłości muszę opuścić dom na który mam kredyt czy jest możliwość by go zatrzymać bardzo proszę o odpowiedź

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:44

  Jedyną możliwością jest zawarcie układu z wierzycielami, ale to „temat-rzeka”. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  AgnieszkaAnna 14 września, 2016 o 15:36

  Witam, mój mąż miał własną firmę i popad w długi. Zamknął działalność ale pozostały długi. Mąż złożył wniosek o upadłość konsumęcką lecz nie dostał , ponieważ za pużno złożył wniosek o 2 miesiące. Ja jako jego żona we wspulnocie majątkowej też złożyłam wniosek o upadłość. Ogłoszono moją upadłość, majątek czyli dom sprzedano i teraz mam właśnie problem. Teściowa jako jedyna miała klucz do tego domu i udostępniała go np.do wyceny i syndykowi, ponieważ ja mieszkam w tej chwili w Niemczech. Teściowa po którymś razie pokazywania tej nieruchomośći zgubiła klucz. Posiadam klucz do pierwszych drzwi a do drugich nie mam. Syndyk złożył do sądu o umorzenie mojej upadłości. Czy tak syndyk może zrobić sprzedać dom i umożyć mi upadłość . Nie wiem co będzie dalej , Proszę o jakąś informację co ja mam teraz zrobić.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:39

  Przyznam się, że trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby syndyk nie mógł sobie poradzić z brakiem klucza do drzwi pustego domu. Nie chce mi się wierzyć, żeby taki był powód złożenia wniosku o umorzenie postępowania. Jeżeli jednak dojdzie do umorzenia, to przecież dom nie zostanie sprzedany. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  sanderka 18 września, 2016 o 15:40

  Witam.
  Mam takie pytanie czy jeśli osoba ma zasądzone odszkodowanie ale w sprawie cywilnej i nie jest wstanie go spłacić czy może ogłosić upadłość konsumencką?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:35

  Może ogłosić taką upadłość, ale odszkodowanie nie zostanie umorzone wskutek jej przeprowadzenia.

  Odpowiedz

  sanderka 18 września, 2016 o 15:42

  Witam.
  Mam takie pytanie czy jeśli osoba ma zasądzone odszkodowanie ale w sprawie cywilnej i nie jest wstanie go spłacić czy może ogłosić upadłość konsumencką?
  Zaznaczając że nie ma żadnej możliwości do spłaty tego zadłużenia.

  Odpowiedz

  Marzena 20 września, 2016 o 12:34

  Witam,
  Mój partner jest w koszmarnej sytuacji finansowej. Ma zarejestrowaną działalność gospodarczą ale z powodu jego sytuacji zdrowotnej nie może pracować (pobiera rentę) . Zobowiązania finansowe – zaciągnięte kredyty nie pozwalają na zawieszenie ani zamknięcie działalności ( brak zgody banku).
  Po za tym posiada wiele zobowiązań prywatnych ( kredyty bankowe, hipoteczne, zobowiązania wobec ZUS I U.S) Chciałam Pana zapytać czy mógłby starać się o upadłość konsumencką?
  z góry dziękuję

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:30

  Pani Marzeno, dopóki ma zarejestrowaną działalność, nie ma szans na upadłość konsumencką. Natomiast do jej wyrejestrowania żadna zgoda banku nie jest potrzebna, aczkolwiek rozumiem, że bank może wtedy wypowiedzieć umowy kredytowe. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Aga 23 września, 2016 o 18:42

  Jestem w trakcie upadlosci. (wszystkie papiery zlozone do sadu i czekam na decyzje) Jedyna rzecz jaka posiadam to 5 letni samochod o wartosci ok 12 tys zl. czy w trakcie oglaszania upadlosci komornik moze zajac moj samochod i oglosic licytacje?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 2 października, 2016 o 20:28

  Komornik może to zrobić jedynie do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości. Po jej ogłoszeniu zrobi to syndyk.

  Odpowiedz

  Piotr 5 października, 2016 o 09:39

  Były mąż mojej siostry ogłosił upadłość konsumencką. Przed rozwodem podpisał akt notarialny, zobowiązując się w nim do spłaty kredytu mieszkaniowego. Czy mimo ogłoszenia przez niego upadłości konsumenckiej, moja siostra może dochodzić od niego zobowiązania w postaci rat kredytu na drodze cywilno – prawnej?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 18 października, 2016 o 10:20

  W trakcie upadłości – nie. Po jej przeprowadzeniu tylko jeżeli dług w postaci kredytu nie został umorzony przez sąd.

  Odpowiedz

  Aleksandra 19 października, 2016 o 09:48

  Dzień dobry. Chciałabym skorzystać z upadłości konsumenckiej ale nie posiadam żadnego wartościowego majątku żeby go spieniężyć. Czy jest jakaś inna możliwość zeby \”pozbyć\” się części długów? Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 listopada, 2016 o 15:21

  Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest konieczne posiadanie majątku. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Robert 26 października, 2016 o 15:00

  Witam,
  mam zaległości w ZUS z tytułu prowadzonej działalności, firmę wyrejestrowałem ponad rok temu.
  Czy warto ubiegać się o upadłość konsumencką ?

  Odpowiedz

  Józef 3 listopada, 2016 o 19:46

  Mam podobny problem, proszę o odpowiedz

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 listopada, 2016 o 15:17

  Pisałem o tym tutaj.

  Odpowiedz

  Patrycja 8 listopada, 2016 o 09:42

  Witam serdecznie. Jeśli Sąd podczas rozprawy w sprawie umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty zobowiązuje upadłego w ramach planu spłaty do przelewania co miesiąc określonej kwoty na rzez wierzyciela i określonej kwoty na rzecz Skarbu Państwa na pokrycie kosztów postępowania które zostały tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa, to na jakie konto Skarbu Państwa należy dokonywać tych wpłat? Nikt takiej informacji nie przekazał, nigdzie jej nie ma i nie wiem czy wpłaca się je na konto Sądu?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 12 listopada, 2016 o 22:55

  Pani Patrycjo, powinna je Pani wpłacać na konto sądu, który prowadził Pani upadłość. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Patrycja 15 listopada, 2016 o 09:38

  Panie Mecenasie bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Roman 8 listopada, 2016 o 19:21

  witam mam pytanie ;
  jeśli prowadzę spółkę jawną to czy mogę ogłosić upadłość konsumencką

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 12 listopada, 2016 o 22:51

  Nie.

  Odpowiedz

  Marcin 9 listopada, 2016 o 13:17

  Witam
  Mam pytanie mam już upadłość konsumencką i kiedy moge składać wniosek o umorzenie długu jeśli dałem syndykowi swoje mieszkanie ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 12 listopada, 2016 o 22:51

  Panie Marcinie, pisałem o tym tutaj.

  Odpowiedz

  K.Laura 20 listopada, 2016 o 18:47

  Witam.
  Czy jeśli przed ślubem dostałam dom, to będzie on podlegał również syndyk owi czy nie, bo to mój prywatny majątek, a mąż boryka się ze sporymi problemami ze spłatą kredytu i praktycznie co miesiąc zadłużony jest bardziej, bo nie da się tylko z mojej pensji żyć z dwojgiem dzieci.K.Laura

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 22 listopada, 2016 o 11:06

  Pani Kasiu, nie będzie.

  Odpowiedz

  Patrycja 21 listopada, 2016 o 13:00

  Witam Panie Mecenasie. Orientuje się Pan ile czasu czeka się aż Sąd nada klauzulę prawomocności na wyrok o planie spłaty? Chodzi mi o to że była rozprawa o ustalenie planu spłaty, sąd wydał wyrok który powinien się uprawomocnić po 7 dniach jak nie będzie odwołań ani wniosków o pisemne uzasadnienie. Po tych 7 dniach złożyliśmy pismo do Sądu aby otrzymać prawomocny wyrok. I mija już parę tygodni a tu na razie cisza. I się zastanawiam po jakim czasie dostaniemy informację, że wyrok jest prawomocny? Czy niezależnie od tego kiedy Sąd nada klauzulę wykonalności będzie on prawomocny od 7 dnia po rozprawie? Bo od tego zależny od którego miesiąca mamy realizować plan spłaty, i obawiam się że jak będziemy czekać długo na klauzulę to się okaże że on stał się prawomocny a my nic nie wiemy i nie realizujemy planu.

  Odpowiedz

  Ania 25 listopada, 2016 o 22:38

  Witam. Mam pytanie. Jestem juz upadla moje zobowiazania na ostatniej sprawie zostaly calkiem umorzone czekam na uprawomocnienie sie wyroku chociaz nie wien jak to bedzie bo jakis bank zlozyl zarzalenie. Czy ja jako osoba upadla moge byc wspolwlascicielem samochodu mojego taty. Prosze o odpowiedz

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 17:47

  Pani Aniu, jeżeli zobowiązania zostały już umorzone, to może Pani bo syndyk zakończył już procedurę likwidacji Pani majątku. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Mateusz 28 listopada, 2016 o 21:24

  Witam mam pytanie posiadam dług w różnych bankach spraw ciągną się jakieś 11 lat lub więcej posiadam również komornika chciałem się dowiedzieć bo nie posiadam żadnego majątku cz mogę zgłosić upadłość konsumencką mam na 4 osobową rodzine 1300 zł i brak już mi sił pozdrawiam i proszę o pomoc

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 17:48

  Panie Mateuszu, brak majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pozdrawiam i życzę powodzenia, WP

  Odpowiedz

  Grzegorz 26 grudnia, 2016 o 21:26

  Witam – dlaczego nie usuwa Pan takich głupkowatych wpisów jak ten co go zrozumieć w ogóle nie można albo ta Maria Ruzickova albo inny Wiliams Loans ;-} A tak bardziej poważnie – czy syndyk może (musi ??) nam zająć podstawowe AGD – pralkę, lodówkę i zmywarkę. Pięcioosobowej rodzinie raczej trudno bez tego żyć – każdy z tych sprzętów ma ponad 10 lat i wszystkie (poza lodówką może) były już parę razy naprawiane. Poza tym jeszcze inna sprawa – nieruchomość należy do małoletniego nad którym sprawujemy prawną opiekę a to wszystko zostało zakupione z pieniędzy ze sprzedaży innej nieruchomości będącej też jego własnością. Sąd rodzinny zobligował nas do wydawania pieniędzy na cele mieszkaniowe w tym również i wyposażenie wnętrza. Składaliśmy też odpowiednie sprawozdania w SR. Co teraz ?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 19:14

  Usuwam :). A co do sprzętu AGD, to z opisu wynika, że nie stanowią one Pańskiej własności, lecz należą do małoletniego pozostającego pod Pana kuratelą. Zatem nie powinny one wejść do Pana masy upadłości. Jeżeli syndyk twierdzi inaczej, być może należy złożyć tzw. wniosek o wyłączenie z masy upadłości. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Marta 11 stycznia, 2017 o 19:30

  Dzień dobry
  Mam pytanie jeśli matka jest po rozwodzie ma dziecko z innym partnerem ale sama je wychowuje nie jest w stanie płacić długów powstałych w małżeństwie oraz tych po rozwodzie bo nie zarabia a ma tylko 500zl z opieki spolecznej czy moze starac sie o upadlosc konsumencka. Dodam że nie posiada żadnego majątku.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 19:11

  Pani Marto, zależy od źródła powstania tych długów, ale sądzę, że ma szanse. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Maja 25 stycznia, 2017 o 09:32

  Witam a jak wyglada sytuacja kiedy kredytobiorca konkretnie kredyt na samochod poddal sie upadlosci konsumenckiej a ja jestem zyrantem tego kredytu czy bank bedzie odrazu egzekwowal splate ode mnie jako zyranta

  Odpowiedz

  Ania 29 stycznia, 2017 o 21:27

  Niestety ale tak. O to jest zabezpieczenie zyranta ze jesli kredytobiorca zaprzesyanie splacac kredyt caly dlug przechodzi na zyranta.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 18:59

  Dokładnie tak, jak napisała Pani Ania powyżej.

  Odpowiedz

  Michal 29 stycznia, 2017 o 19:57

  Witam.Miotam się w spirali zadłużenia już ok.1,5 roku,jest coraz gorzej,problemy zdrowotne,coraz trudniej mi regulować płatności.Co mam robić? Nie posiadam żadnego majątku.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 4 lutego, 2017 o 19:00

  Proponuję rozpocząć od przeczytania artykułów o upadłości konsumenckiej na moim blogu :). Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Pytający 8 lutego, 2017 o 16:47

  Witam mam podpisana umowe z zusem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek proszę o radę czy mogę ubiegać sie o upadłość konsumencka, nie prowadzę działalności 1,5 roku

  Odpowiedz

  Monika Wrr 21 lutego, 2017 o 21:09

  Witam, czy nie mając żadnej działalności ani majątku, a mając długi mogę złożyć do Sądu wniosek o upadłość majątkową?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 22:54

  Pani Moniko, jak już wielokrotnie pisałem, brak majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Monika 2 marca, 2017 o 13:59

  Dzień dobry. Czytam komentarze i pomyślałam, że może i ja mam jakąś szansę … To moje nowe światełko w tunelu …
  Zostałam po rozwodzie z kredytem hipotecznym (dwoma – w tym jeden we frankach …). Po krótkim czasie braku spłaty (ja byłam bez pracy i oszczędności, były mąż przestał po prostu spłacać kredyt. Założył spółkę, wszystkie pieniądze i majątek z jednoosobowej działalności przerzucił na spółkę i żyje świetnie. Ja spłacam ponad 500 tys. długu, a on dobrze się bawi i nadal zarabia masę pieniędzy w branży projektowej. W międzyczasie oddał też w darowiznę matce mieszkanie – podczas trwania spraw rozwodowej i o podział majątku – w sposób, który uniemożliwił komornikowi zajęcie lokalu za długi). W efekcie – zostałam bez mieszkań (2 nieruchomości zakredytowane – opuszczone przez niego podczas remontu. Już po kilku licytacjach komorniczych – nie było chętnych. Nie moge ich również sprzedać, bo żaden bank nie chce dać na nie kredytu. Były mąż nie dopilnował własciwego, prawnego połączenia mieszkań. Notabene … budowlaniec, projektant …) Musiałam wynająć mieszkanie, żeby dzieci żyły w godnych warunkach i nie pukał do nas komornik, zabrano mi auto (bo było na działalność byłego męża), mam zajęte wynagrodzenie – dostaję 960 zł. pensji po opłacie pożyczek, których w pracy też mam ciągle mnóstwo. Moim jedynym ratunkiem są alimenty. Wysokie – to fakt (sędzina bardzo dobrze widziała postępowanie \”tatusia\”), ale nie pokrywają kosztu utrzymania dzieci – zgodnie z przeznaczeniem. Pokrywają koszt miesięczny naszego życia w trójkę – łącznie z wynajmem. Bo ciężko tu liczyć moje 960 zł. pensji. Wg sądu liczy się, że matka tez coś dokłada. Powiedzmy, że ja to dokładam.
  Moja sytuacja wygląda tak, że płacę za wynajem 1500 zł., mam do utrzymania mieszkanie, które musiałam opuścić (zadłużone już do kwoty 15.000 zł. we Wspólnocie), płacę komornikowi całe zadłużenie do wysokości ściągalności z pensji. Nie mam nic.
  Poza kilkoma meblami zostałam w wieku 38 lat bez niczego. W świetle prawa były mąż pozbawił mnie majątku (wynosząc co bardziej wartościowe rzeczy z domu), wyprowadził majątek jednoosobowej działalności przepisał go na dziewczynę (później żonę), która ma 99% udziałów w spółce, on 1% … Sprytne … A jednocześnie .. jak możliwe – dlaczego prawo pozwala na takie działania …? Sędziowie widzą to. Składam dowody, opisuje, walczę … Teraz walka już się skończyła. Kolejna próba sprzedaży mieszkań trwała 4 miesiące. Własnie okazało się, że bank (zresztą będący jednocześnie wierzycielem) nie udzielił klientowi kredytu na to własnie mieszkanie.
  Proszę o odpowiedź. Czy mam szansę uzyskać upadłość konsumencką? Na mieszkanie za chwilę znowu wejdzie komornik z licytacją. Dla sądu jednak mam ogromny majątek. Nie chciano mi nawet przydzielić adwokata z urzędu. Nie mam już siły, nie mam pieniędzy, zostały resztki nadziei … Czy w przypadku osoby, która ma windykację na mieszkaniu i kilka starych mebli uda się przeprowadzić taką upadłość? Mam na nią szansę. Proszę o pomoc. Wstępną informację. Nawet jeśli będzie mało optymistyczna. Pozdrawiam, MKA

  Odpowiedz

  Monika 2 marca, 2017 o 14:04

  Tak jeszcze pomyślałam .. Czy jego celowe działania zostaną potraktowane wspólnie na nas obu … Wtedy sąd odrzuci wniosek. Ja chciałabym upadłości dla samej siebie. Ze względu na moja własną sytuację – jednoosobowo.

  Odpowiedz

  Joanna 2 marca, 2017 o 16:56

  Pani Moniko – mam nadzieję że Pan mec. się nie obrazi jeśli Pani odpisze i poprawi jeśli się mylę. Jeżeli ma Pani orzeczony rozwód i składa pani wniosek o upadłość konsumencką to przesłanki orzeczenia upadłości są badane tylko w stosunku do Pani. Również umorzenie długu nastąpi wyłącznie co do Pani.

  Odpowiedz

  Monika 3 marca, 2017 o 07:42

  Bardzo Pani dziękuję za wiadomość. Mam nadzieję, że Pan mec. również znajdzie czas i odpisze również w kwestiach bardziej zawiłych. Nawet jeśli mogę zgłosić upadłość sama, wskażę również mieszkanie – które jest wspólnym majątkiem. Nie wiem jak wygląda to prawnie. Czy były mąż może zaoponować w jakikolwiek sposób, udaremnić mi takie działanie, nie pozwolić na jego oddanie. On ma prawników i pieniądze. W świetle prawa dokonuje działań, o jakich normalny człowiek nawet nie pomyśli.

  Odpowiedz

  Joanna 3 marca, 2017 o 10:49

  Podaje Pani cały majątek który w jakiejkolwiek części jest Pani własnością bądź ma Pani do niego tytuł prawny. Tak więc dotyczyć to będzie np. nieruchomości których jest Pani jedynym właścicielem jak i wszystkich nieruchomości, których jest Pani współwłaścicielem bez względu na to kto inny jeszcze ma do nich tytuł – rodzice, rodzeństwo, dzieci itp. Nieruchomość taka ( tu; mieszkanie) wchodzi do masy upadłości – CAŁA a innym współwłaścicielom przysługuje jedynie roszczenie, do masy upadłości a nie do Pani – o zaspokojenie roszczeń z masy . Zatem Pani były mąż musiałby ustawić się w kolejce wierzycieli zgłaszając odpowiedni wniosek. Jednocześnie następuje rozdzielność majątkowa. Do masy upadłości wchodzą również ruchomości (bardziej wartościowe rzeczy) ale generalnie tak po cichu można powiedzieć, że syndyk to nie komornik i ma możliwość rezygnacji z takich zajęć w praktyce często się to dzieje.

  Monika 3 marca, 2017 o 11:00

  Bardzo dziękuję Pani Joanno. Spróbuję napisać taki wniosek i dobrze go uzasadnić. Może się uda … Nadzieja jeszcze pozostała 🙂 Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 23:35

  Pani Joanno, dziękuję za trafne i wartościowe wsparcie :). Pewne kwestie wymagają tu uzupełnienia. Pani Moniko, jeżeli jesteście Państwo po rozwodzie, to nie ma już wspólności majątkowej. Dużo więc zależy od tego, czy dokonano tzw. podziału majątku dorobkowego. Jeżeli tak, to do masy upadłości wejdzie mieszkanie, którego jest Pawni wyłączną włascicielką oraz „tylko” udział w pozostałych nieruchomościach. Jeżeli nie, to sprawa budzi wśród prawników dyskusję, ale ja uważam, że jest tak samo (ale niektórzy uważają,że do masy wejdą „całe” nieruchomości). Działania komornika oraz wysokość zadłużenia hipotecznego nie pozbawiają Pani szans na upadłość konsumencką, a raczej wręcz odwrotnie. Sądzę, że przy dobrze napisanym wniosku ma Pani spore szanse na ogłoszenie upadłości. Pozdrawiam, WP

  Krzysztof 4 marca, 2017 o 14:34

  Dzień dobry.
  Mam upadłość konsumencką .Mam w związku z tym pytanie:
  Czy mogę zażądać od syndyka ofert kupna mojej połowy kawalerki złożonych podczas ogłoszenia przetargu (druga połowa jest żony-rozdzielność małżeńska).
  Czy w przypadku jej sprzedaży syndyk musi mi wypłacić finanse na wynajęcie nowego lokum w wysokości 24 średnich krajowych najmu. Proszę o odpowiedź na moją poczt elektroniczną Dziękuję

  Odpowiedz

  Krzysztof 4 marca, 2017 o 14:44

  jeszcze jedno pytanie
  Czy ja jako konsument upadłościowy mogę zaciągnąć jakąś pożyczkę na dalsze egzystowanie. Czy w ogóle są takie pożyczki tym bardziej,że większą część mojej renty pochłaniają zakupy leków (rak krtani)

  Odpowiedz

  Monika 6 marca, 2017 o 16:29

  Panie Mecenasie bardzo cenny blog Pan założył i dzięki temu wiele osób chce Panu zadać pytanie warte dla niego wiele !Ja też poproszę o odpowiedź:
  -z działalności gospodarczej , którą prowadziłam jako osoba fizyczna do 2011roku powstały znaczne zadłużenia . Był dobry czas na prowadzenie tego typu działalności ,ale niestety to się załamało , nie miałam już środków na spłaty kosztów i zaciągniętych kredytów.Do tego doszły kłopoty zdrowotne . Była to działalność hotelarska .Obiekt obecnie stoi pusty , w dziale IV mam wpisy wielu hipotek zabezpieczających banki i osoby fizyczne oraz ,skarbowe i ZUS .Były licytacje komornicze-dwie ale bezskuteczne -nikt nie kupił obiektu. Wysokość wpisanych hipotek znacznie przewyższa wartość nieruchomości.Komornik umorzył postępowania egzekucyjne na razie jako bezskuteczne w stosunku do tej nieruchomości .
  Pytanie mam takie -czy mogę wystąpić o upadłość konsumencką -nie mam nic do ukrycia , wszystko potoczyło się tak i nie miałam już jak ratować swojej sytuacji.
  Czy jak złożę do sądu wniosek i sąd przychyli się do mojej sytuacji to zostanę oddłużona całkowicie z tych długów i wpisów na hipotece ? Syndyk wtedy przejmie tą nieruchomość ? Jak to będzie po oddłużeniu Panie mecenasie , nieruchomość wraca do mnie ? Serdecznie proszę o Pana zdanie w tym zakresie . z wyrazami szacunku Monika

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 23:13

  Pani Moniko, jeżeli dojdzie do upadłości, to nieruchomość na pewno do Pani nie wróci, bo syndyk ją przejmie i sprzeda. Co do pozostałych pytań – nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy sąd pozwoli Pani na upadłość konsumencką i jak ona przebiegnie. Sytuacje związane z prowadzeniem działalności wymagają indywidualnej analizy i dobrania odpowiedniego rozwiązania. Zapraszam ewentualnie do kontaktu z kancelarią, prowadzimy sporo tego typu spraw. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Gosia 10 marca, 2017 o 13:22

  Dzień dobry, proszę o podpowiedź, czy przy ewentualnosci złożenia wniosku o upadłość konsumencka, powinnam odstąpić od umów chwilowek z powodu których mam problem ze spłatą? Na tą chwilę są spłacane terminowo ale nie jestem już nadal w stanie ich spłacać, dziękuje z góry za odpowiedź

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 1 kwietnia, 2017 o 23:10

  Odstąpienie nie jest konieczne, podejrzewam zresztą, że nie może Pani od nich odstąpić. Musi Pani jednak nie zapłacić przynajmniej jednej raty z którejkolwiek chwilówki. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Dag 9 kwietnia, 2017 o 08:49

  Witam, ogłosiłam upadłość, podałam długi które mi podał komornik na piśmie, innych nie pamiętam. Czy gdyby takie były jednak, to zostaną umorzone?
  I drugie pytanie, moj syn dostaje alimenty, czy syndyk może je zabrać? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 20:57

  Jest ryzyko, że nie zostaną umorzone. Trudno, żeby sąd umorzył coś, o czym nie wie. Ponadto „brak pamięci” o własnych długach źle świadczy o Pani podejściu do ich zaciągania. Alimentów na syna syndyk nie tknie. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  sylwia 12 kwietnia, 2017 o 13:46

  witam, może moje pytanie wyda się banalne ale zupełnie nie mogę w internecie znaleźć na nie odpowiedzi. mianowicie chodzi mi o załaczniki które trzeba załączyć do wniosku o upadłość np pisma od komorników czy wierzycieli czy one muszą byc w oryginale? czy potwierdzone za zgodnosc czy w ogóle moga to byc jedynie kserokopie i tak samo w odpisie czy wystarczy ksero? i jeszcze jedno, we wniosku napisałam o wzroscie ceny paliw i spadku kursu euro czy uważą Pan za stosowne aby załączyc np tabelę ze zmianami kursu euro na przestrzeni kilku miesięcy oraz wzrostem ceny paliw (to bylo przyczyna upadku firmy i powstaniem zadluzenia) czy darowac sobie te dokumenty?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 20:54

  Pani Sylwio, przepisy w tym zakresie się zmieniły. Kiedyś musiały być to oryginały lub odpisy poświadczone przez notariusza. Obecnie generalnie wystarczą kserokopie. Wspomniane tabele załączyłbym do wniosku. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Sebastian 13 kwietnia, 2017 o 17:24

  Witam Panie Wojtku!

  Myślę nad upadłością konsumencką i mam pewne wątpliwości.

  Mianowicie jeżeli raty do spłaty mam w wysokości 1600 zł miesiecznie, ciągle jakies odsetki odnawialne itp. za którymi nawet nie nadażam miesięcznie, zarabiam 1800 zł i poprostu nie starcza mi na utrzymanie i w miare jako takie godne życie jako człowiek to czy w ogole istnieje możliwość złożenia wniosku?

  Bank wielokrotnie straszył mnie wypowiedzeniem umowy lecz do takiego wypowiedzenia nigdy nie dopuściłem bo się bałem. Czy to jest negatywna przesłanka do zaakceptowania na wstępie wniosku przez sąd?

  Raty spłacam ale nie mam za co żyć. Jak do tego podchodzi sąd? Czy muszę poprostu doprowadzić do zerwania umowy i dopiero wtedy cokolwiek o tym myśleć ?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 20:49

  Dobry wieczór Panie Sebastianie. Aby sąd mógł ogłosić wobec Pana upadłość, umowa kredytowa nie musi być wypowiedziana. Wystarczy, że nie będzie Pan w stanie spłacać rat kredytu. Przy takich dochodach i wysokości rat wydaje się to oczywiste. Aczkolwiek sąd na pewno zainteresuje się tym, jak doprowadził Pan do takiej sytuacji. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Mariusz 19 kwietnia, 2017 o 16:46

  Mam pytanie jak mam w biurach windykacyjnych dług 15000 jestem na recie socjalnej czy mogę też złożyć o upadłość konsumenckiej spraw jest u komornika i z rety socjalnej mi potraca

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 20:45

  Może Pan złożyć taki wniosek, aczkolwiek trudno mi ocenić, czy sąd ogłosi Pana upadłość – to zależy, na co przeznaczył Pan pozyczone pieniądze. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Iwona Stasz 2 maja, 2017 o 02:40

  Witam, czy jeśli mój mąż wniesie o upadłość swojej firmy, to czy zagrożony jest nasz dom, odrębna własność pół na pół każdego z nas?
  Dodam, że ja, jako żona, jestem żyrantem kredytów męża. Dom jest na kredycie frankowym który narasta. Czy ratuje nas ( wniesienie ) o rozwód?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 20:37

  Pani Iwono, do masy upadłości męża wejdzie tylko pół domu, które należy do męża. Syndykowi zazwyczaj trudno jest taki udział sprzedać (choć zależy to konkretnej sytuacji). Natomiast rozwód nie zwolni Pani z odpowiedzialności za poręczone długi. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Anna 8 maja, 2017 o 16:07

  Dzień dobry, ja tez mam takie pytanie jak w moim przypadku by to wygladalo gdybym chciala oglosic upadlosc .Rok temu rozwiodlam sie jednak w trakcie rozwodu pomoglam prwnej kobiecie ktora podpisala ze mna umowe mianowicie wziela ode mnie spora kwote a raty zostawila mnie mimo ze miala to ona splacac jakos wyrabiam i splacam ale w marcu w 2017 roku mialam wypadek komunikacyjny skutkiem tego.utracilam mozliwosc przedluzenia umowy w pracy i zostalam z tym sama .Nie posiadam nic oprocz tbsow w ktorych mieszkam wraz z synem i co mam zrobic gdyz rozwazam upadlosc dodam ze ta kobieta nie dosc ze oszukala mnie to wpadla w inne problemy gdzie sama mnie poinformowala ze dala do.sadu wniosek o upadlosc i co teraz??
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 16 maja, 2017 o 11:24

  Dzień dobry Pani Anno. Bazując na Pani opisie, ma Pani szanse na upadłość konsumencką, ale sąd będzie chciał poznać całą historię kontaktów ze wspomnianą Panią. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Ewa 30 maja, 2017 o 14:15

  Mam pytanie,firma mojego męża jest w upadłości likwidacyjnej.W skład masy upadłościowej weszło też mieszkanie,które jest naszą wspólną własnością a było wykupione od zakładu pracy ,w którym mąż pracował ,ze środków zgromadzonych na mojej książeczce mieszkaniowej założonej jeszcze przed ślubem.
  Syndyk ogłosił sprzedaż mieszkania i ma oferty kupna,oczywiście w ogłoszeniu nie było informacji,że mieszkanie jest zamieszkałe.W mieszkaniu mieszkam z mężem i mamą.Jestem w tej chwili osobą bezrobotną,przed emeryturą.Ja jako żona podpisywałam kredyty,które do momentu ogłoszenia upadłości były spłacane,nie ma też zaległości ZUS i US.Czy syndyk może wyrzucić mnie z mieszkania i czy powinnam ogłosić upadłość konsumencką, żeby nie być ściganą za zobowiązania męża.Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 czerwca, 2017 o 16:26

  Czy chodzi może o firmę Pani Męża działającą w okolicach Pruszkowa?

  Odpowiedz

  Ewa 5 czerwca, 2017 o 11:18

  Witam,to nie jest firma z okolic Pruszkowa.
  Pozdrawiam Ewa

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 26 czerwca, 2017 o 14:48

  Pani Ewo, syndyk może, a nawet powinien dążyć do opróżnienia mieszkania. Natomiast co do długów Pani męża, to raczej nie powinny Pani obciążać, jeśli były zaciągane bez Pani czynnego udziału. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Michał 31 maja, 2017 o 14:40

  Witam Panie Wojciechu.

  Mam pytanie dość ważne dla mnie.
  Rodzic jest w trakcie ogłaszania upadłości od osób fizycznych, ma długi w bankach których nie jest w stanie spłacić po upadku pracodawcy, prosze mi jednak powiedzieć co w takiej sytuacji z dziećmi? Czy po ogłoszeniu upadłości rodzica w jakis sposób moge zostać obarczony spłatą tych długów?

  Odpowiedz

  Michał 31 maja, 2017 o 15:23

  Panie Wojciechu czy mógłby Pan udzielić mi odp na powyższe pytanie. Z góry bardzo dziekuje.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 3 czerwca, 2017 o 16:21

  Jeżeli nie brał Pan udziału w zaciąganiu długów (np. nie poręczał ich Pan), to Pana one nie dotyczą. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Wiki 4 czerwca, 2017 o 19:50

  Witam.Jestem w trakcie postępowania upadłościowego i niestety byłam zmuszona wziasc chwilowe na 500zl,regularnie ja przedluzalam,niestety straciłam plynnosc finansowa ponieważ musiałam iść do szpitala na operację,co w przypadku gdy nie mam z czego przedłużać tej chwilowo?Czy grożą mi jakieś konsekwencje,ze w trakcie upadłości wzięłam chwilowe,tam nie pytali o upadłość a ja Powiedzialam,ze szukam chwilowo bez sprawdzania baz.Prosze o pilną odpowiedz

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 26 czerwca, 2017 o 14:50

  Niestety może to skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego bez umorzenia długów, a w skrajnym przypadku – sprawą karną. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Bronek 26 czerwca, 2017 o 21:23

  Dzień dobry,
  Proszę o odpowiedź, czy możliwe jest ocalenie domu od licytacji? Mam kilkunastu wierzycieli, w tym wierzyciela hipotecznego wpisanego w księdze wieczystej. Złożyłem do Sądu kilka wniosków o zwołanie wierzycieli celem zawarcia układu. Nie otrzymałem odpowiedzi na żaden z nich. Co mogę jeszcze zrobić w tej sprawie?
  Bronek

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 sierpnia, 2017 o 11:04

  Panie Bronku, pomysłów jest kilka, może Pan np. złożyć wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadłości. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Bronek 28 czerwca, 2017 o 16:11

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o wyjaśnienie przepisów dotyczących kwoty na wynajem mieszkania
  -kto może o taką kwotę wnioskować? czy tylko właściciel budynku, czy małżonek również (ma ogłoszoną swoją upadłość, ale nie jest współwłaścicielem budynku, a chciałby prowadzić odrębne gospodarstwo domowe)?
  -od czego zależy, na jaki okres zostanie przyznana kwota na wynajem (12 lub 24 miesiące)?
  -czy sąd może nakazać opuszczenie budynku bez wypłacenia kwoty na wynajem? Jeżeli tak, to czy można się przed tym bronić?
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Bronek

  Odpowiedz

  Bronek 28 czerwca, 2017 o 16:13

  Panie Mecenasie,
  Co w sytuacji, jeżeli na domu przeznaczonym do licytacji ustanowiona jest służebność (1 z 4 pokoi, dostęp do kuchni, łazienki, korytarza, toalety). Służebność została wyceniona na kwotę 18 000 zł i wyodrębniona z ogólnej wyceny domu.
  Czy osoba mająca służebność musi wyprowadzić się z mieszkania czy jest to jej dobra wola?
  Jest to osoba starsza,wymagająca pomocy. Czy w takim przypadku, (gdyby wolno jej było pozostać w budynku mieszkalnym) może w jej pokoju mieszkać inna osoba do opieki, np.córka?
  Będę wdzięczny za odpowiedź.
  Bronek

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 sierpnia, 2017 o 11:07

  Panie Bronku, wydaje mi się, że potrzebna jest Panu kompleksowa pomoc prawna w toku upadłości, bo wszystkie podane przez Pana problemy się w jakiś sposób ze sobą łączą, a jest ich sporo. Mogę jedynie zaprosić do naszej kancelarii. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Alicja 10 lipca, 2017 o 14:38

  Witam,

  Mam pytanie. Zastanawiam sie nad zlozeniem wniosku o upadlosc konsumencka. Popadlam w ogromne dlugi poprzez petle kredytowa. Szukalam dodatkowej pracy aby moc to wszystko splacac. Natomiast w ostatnich tygodniach okazalo sie ze jestem w ciazy i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy Sad moze przyjac ciaze jako wzgledy humanitarne? Czy mam jakiekolwiek szanse na upadlosc konsumencka?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 8 sierpnia, 2017 o 11:10

  Ciąża jest istotnym argumentem, ale dużo zależy od historii Pani zadłużenia – czy sąd nie dopatrzy się celowego, bądź bezmyślnego zaciągania kolejnych długów. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Monika 13 lipca, 2017 o 10:56

  Witam. Czy jak ogłoszono upadłość ta osoba miała działalność to taką osobę można podać do sądu pracy bo nie wypłaciła pensji. I jak wogole można sprawdzić czy zeczywisicie ogłosiła upadłość.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 9 sierpnia, 2017 o 11:05

  Pani Moniko, informacje o ogłoszeniu upadłości pojawiają się w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w CEiDG (odnośnie osób fizycznych-przedsiębiorców) oraz KRS (w przypadku spółek prawa handlowego). Pozew do sądu o zapłatę wynagrodzenia nie ma sensu, proszę ustalić z syndykiem, czy wynagrodzenie zostanie umieszczone na liście wierzytelności i ewentualnie je zgłosić. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Anna 16 lipca, 2017 o 01:27

  Witam chciAłam sie.zapytać kiedyś mama udzielila mi zdolnosci kredytowej na dom. Mama ma mieszkanie wlasnosciowe ktore jest wziete pod kredyt i takze dom w ktorym mieszkamy jest wzięty pod ten kredyt . Mama chce sprzedać mieszkanke czy moze to zrobić?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 9 sierpnia, 2017 o 11:09

  Właściciel nieruchomości zawsze może ją sprzedać, ale kupujący kupi nieruchomość razem z obciążającymi ją hipotekami – chyba, że zostaną spłacone z ceny uzyskanej ze sprzedaży. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Patrycja 4 kwietnia, 2018 o 07:47

  Witam Serdecznie
  Mój Ojciec ma długi za mieszkanie kredyty itd. Niestety nie jest w stanie ich spłacać, ponieważ ciągle ma zajęcie komornicze z pensji więc resztę która mu zostaje musi przeznaczyć na życie dla siebie i syna, chciałam zapytać czy w takiej sytuacji jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jak to wygląda jeśli on nie ma żadnego majątku, jedynie sprzęt w mieszkaniu typu lodówka pralka telewizor.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 22 kwietnia, 2018 o 16:01

  Pani Patrycjo, brak majątku nie jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Ważne jest, skąd się wzięły długi i na co zostały przeznaczone pieniądze z kredytów. To już wymaga indywidualnej oceny. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Łukasz 17 maja, 2018 o 09:24

  Czy jak mam 6 kredytow i nie wystarcza mi na spłatę to mogę ogłosić upadłosc

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 29 maja, 2018 o 16:53

  Najprawdopodobniej już niedługo będzie Pan mógł.

  Odpowiedz

  Renata 10 stycznia, 2019 o 12:15

  Witam Mam zamiar złożyć wniosek o upadłość konsumencką i mam zapytanie mama jest włascicielką domu jednorodzinnego a ja i siostra współwłaścicielkami czy w takim przypadku liczy się jako mój majątek?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 9 lutego, 2019 o 18:18

  Tak, do Pani majątku zalicza się udział we współwłasności. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Ania 8 czerwca, 2019 o 12:04

  Witam
  Mam problem, mąż prowadzi działalność gospodarczą na działce mieszkalnej z naszym wspólnym domem. Z powodu problemów finansowych chce ogłosić upadłość konsumencką. Przez zaciągnięciem kredytu, podpisaliśmy rozdzielność majątkową i zrobiliśmy podział domu i gruntów u notariusza. Czy nasz wspólny dom będzie wchodził w całości do masy upadłościowej czy tylko jego połowa? i Czy ja jako małżonka będę miał prawo pierwokupu jego połowy działki i domu tak aby nasz rodzinny majątek zachować i aby w całości był na mnie i na dziecko.?
  2. Jeżeli jestem poręczycielem kredytu męża (ale mamy rozdzielność majątkową przez podpisaniem kredytu) to czy w wyniku upadłości na mnie przechodzi w całości obowiązek spłaty? Proszę o odpowiedź

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 9 czerwca, 2019 o 20:15

  Pani Anno, w tego rodzaju sprawach dużo zależy od istotnych szczegółów, które musiałbym poznać i „wyłowić” z całej historii. Natomiast, ogólnie rzecz ujmując, co wejdzie w skład masy upadłości, to zależy od sposobu i daty ustanowienia rozdzielności. W upadłości niestety nie ma prawa pierwokupu, ale w przypadku wejścia do masy „połowy” domu, może być Pani dla syndyka najlogiczniejszym nabywcą tej połowy. Odnośnie kredytu, to przy typowej umowie kredytowej przejdzie na Panią obowiązek spłaty całości. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 stycznia, 2015 o 11:38

  Panie Emilu,

  no i złapał mnie Pan na pomyłce :). Rzeczywiście nieruchomość, której nie uda się zbyć w toku likwidacji, nie może być przedmiotem wyłączenia w trybie art. 315 puin, a jedynie gdy nie należy do majątku upadłego (art. 70 puin).

  Skorygowałem swój poprzedni komentarz, żeby nie wprowadzał w błąd.

  Ale to oznacza, że w przepisach jest luka. Znam doskonale przypadki, kiedy w masie upadłości są nieruchomości absolutnie „niesprzedawalne”. Muszę się zorientować, co się z nimi dalej stało lub stanie.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Piłat

  Odpowiedz

  Emil 27 stycznia, 2015 o 12:09

  W zasadzie nie ja – nie jestem znawcą prawa 🙂 Podobne pytanie zadałem innemu mecenasowi, który prowadzi blogi dotyczące upadłości. Zresztą na pewno wie Pan o kogo chodzi. Odpowiedział, że tu właśnie jest luka, którą już zauważył i ustawodawca po prostu to przeoczył. Nie bardzo mu wierzyłem, ponieważ nie do pomyślenia jest dla mnie żeby ustawodawca mógł popełnić aż taki błąd w tak istotnej kwestii. Niestety jak widać miał racje :/

  Odpowiedz

  Joanna 2 marca, 2017 o 17:00

  Ja słyszałam , że jeśli nie da się spieniężyć majątku wtedy postępowanie zostaje umorzone i nie można upaść. Niemniej jednak nie ma wytycznych co do wartości za jaką taką nieruchomość np. można sprzedać więc jeśli sąd sie zgodzi a syndyk to zaproponuje można kupić taka nieruchomość za sybmboliczną złotówkę – może to zrobić kros z dalszej rodziny (dzieci – na własnym utrzymaniu, znajomy, znajoma itp rodzice) – zasada – ktoś inny niż upadły.

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 27 stycznia, 2015 o 15:31

  Ustawodawcy nie mieści się widocznie w głowie, że może istnieć nieruchomość, której nikt nie chce kupić :).

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 28 kwietnia, 2015 o 10:18

  Tak, jak najbardziej.

  Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Joanna 2 kwietnia, 2017 o 20:21

  a tu mnie pan zaskoczył z tymi współwłasnościami nieruchomości. I ja tym razem mam pytanie …czy lista wierzycieli jest publikowana w monitorze gospodarczym? A co majątkiem – czy jest coś takiego jak lista składników masy upadłości i czy jest ona ogólnie dostępna -np. w tym monitorze i czy w jakis inny sposób może upadły miec jakiś dostęp? Musi się zwrócić do sądu?

  Odpowiedz

  Wojciech Piłat 7 maja, 2017 o 21:00

  Nie, MSiG nie zawiera tak szczegółowych informacji. W przyszłości ma je zawierać tzw. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, ale jest dopiero w fazie tworzenia.Pozostają akta w sądzie lub bezpośredni kontakt z syndykiem. Pozdrawiam, WP

  Odpowiedz

  Leave a Comment

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post:

  Next post: