październik 2012

Minister Sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

Wojciech Piłat        28 października 2012        6 komentarzy

Kilka dni temu w mediach wyczytałem informację o zapowiedzianych przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina zmianach w prawie upadłościowym, które ma mieć na celu „ratowanie, a nie likwidowanie przedsiębiorstw”. Cieszę się, że Pan Minister w końcu zauważył to, co dla fachowców w branży jest oczywiste, a mianowicie to, że upadłość wcale nie musi oznaczać końca przedsiębiorstwa […]

Glosa mojego autorstwa w najnowszej „Palestrze”

Wojciech Piłat        26 października 2012        Komentarze (0)

W najnowszym numerze 9-10/2012 wielce zasłużonego Pisma Adwokatury Polskiej – „Palestra” ukazała się obszerna glosa mojego autorstwa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt IV CSK 47/11. Glosa: – omawia skutki jednostronnego odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej – a także zawiera próbę analizy kwestii, kim właściwie jest syndyk w […]

Upadłość Amber Gold – syndyk działa

Wojciech Piłat        23 października 2012        4 komentarze

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej znalazł się obszerny artykuł opisujący działania podjęte przez syndyka Józefa Dębińskiego w celu zlokalizowania i odzyskania majątku dla masy upadłości Amber Gold. Przypomnę po raz kolejny, iż im więcej w masie, tym więcej jest do podziału pomiędzy wierzycieli. Potwierdza się w ten sposób, iż dla wierzycieli spółki znacznie korzystniejsze okazało się […]

Co syndyk powinien mieć w dokumentach, a czego wcale mieć nie musi

Wojciech Piłat        16 października 2012        4 komentarze

W kontekście masowego zgłaszania przez wierzycieli Amber Gold przysługujących im wierzytelności na listę w postępowaniu upadłościowym, często pojawia się pytanie – jakie dokumenty trzeba załączyć do takiego zgłoszenia. Problem ten ma zresztą znacznie szerszy kontekst. Pamiętam, że kiedyś pracownik stałego klienta naszej kancelarii, skądinąd bardzo doświadczony i skuteczny windykator, pokazał mi własnoręcznie przygotowane i złożone […]

Czy syndyk zawsze ma obowiązek wydać pracownikowi kopię świadectwa pracy?

Wojciech Piłat        14 października 2012        25 komentarzy

Sytuacja, z którą zetknąłem się w ostatnim czasie. Ogłoszono upadłość firmy istniejącej od ponad pięćdziesięciu lat. Przez cały okres istnienia przewinęło się przez nią co najmniej kilkanaście tysięcy pracowników. Firma działała w stosunkowo niewielkim mieście, więc wiadomość o upadku jednego z największych pracodawców w okolicy jest znana wszystkim mieszkańcom, w tym wielu dawnym pracownikom tego […]