Restrukturyzacja a poszczególne wersje Tarczy antykryzysowej

Wojciech Piłat        15 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Wersje Tarczy antykryzysowej

Taka refleksja – jak dotąd mamy:

 1. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07)
 2. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31)
 3. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.567 z dnia 2020.03.31) (tzw. Tarcza 1.0)

Wersje Tarczy antykryzysowej

Teraz mamy jeszcze:

 1. ustawę z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (na razie tylko druk sejmowy nr 324, Tarcza 2.0)

W art. 2.3 ustawy nr 4. mamy regulację, że „ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu”

Ustawy nie stosuje się – ale której ustawy?

Logika wskazuje, że tylko tej ostatniej (Tarcza 2.0).

Wyłączenie firm w restrukturyzacji i upadłości nie obejmuje zatem uprawnień z Tarczy 1.0.

Tylko co, jeżeli ustawa nr 4. zmienia ustawę nr 3.?

Wojciech Piłat
adwokat, dr n. pr.

Photo by Patrick Hendry on Unsplash

***

Czy syndyk zawsze ma obowiązek wydać pracownikowi kopię świadectwa pracy?

Sytuacja, z którą zetknąłem się w ostatnim czasie.

Ogłoszono upadłość firmy istniejącej od ponad pięćdziesięciu lat. Przez cały okres istnienia przewinęło się przez nią co najmniej kilkanaście tysięcy pracowników.

Firma działała w stosunkowo niewielkim mieście, więc wiadomość o upadku jednego z największych pracodawców w okolicy jest znana wszystkim mieszkańcom, w tym wielu dawnym pracownikom tego zakładu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 comments… add one now }

  Leave a Comment

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PIŁAT i PARTNERZY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. p. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Previous post: